ishrana unutar religija

of 16 /16
12/20/2016 1 UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO GASTRONOMSKA GASTRONOMSKA KULTURA KULTURA I I TRADICIJA TRADICIJA -predavanje- 2015/2016 profesor: dr Bojana Kalenjuk, docent ISHRANA UNUTAR RELIGIJA [email protected]

Author: phungtuyen

Post on 01-Feb-2017

258 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 12/20/2016

  1

  UNIVERZITET U NOVOM SADUPRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTETDEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  GASTRONOMSKAGASTRONOMSKAKULTURAKULTURA I I TRADICIJATRADICIJA

  -predavanje-2015/2016

  profesor: dr Bojana Kalenjuk, docent

  ISHRANA UNUTAR RELIGIJA

  [email protected]

 • 12/20/2016

  2

  OPTE KARAKTERISTIKE ISHRANE UNUTAR RELIGIJA

  Hrana poto podrava ivot je vaan deo verskih simbola, obreda i obiaja, onih delasvakodnevnog ivota namenjenih da ostvare pravilan odnos sa spiritualnim ili natrpirodnim

  tsvetom.

  ZAPADNISVET

  Judeizam

  ISTONI SVET

  Hinduizam

  Verske navike u ishrani variraju znaajno, ak i meupripadnicima iste vere. Mnoge verske navike uishrani su odreene pre vie stotina i hiljada godinaza odreeno mesto i shodno tome se tumaenjemenjalo tokom vremena kako bi se zadovoljilepotrebe sve vee populacije.

  Kao posledica toga, veina religija ima nedoumica.

  [email protected]

  Hrianstvo

  Islam

  BudizamPrimer: Koer, krljuti i jesetra Hindusi, riba udnog oblika

  Zato je za nas sve ovo bitno?

  PRAVOSLAVCI RIMOKATOLICI JEVREJI MUSLIMANI BUDISTI HINDUSIGovedina A ASvinjetina X X A ASva mesa R R R R A AJaja/mleni prozivodi

  R R 0 0

  Riba R R R A ROstriga 0 X A RAlkohol X AAlkohol X AKafa/aj AMeso i mleni prozivodi u istom obroku

  X

  Hrana s kvascem RMeso ritualnog klanja

  + +

  Umerenost + +

  [email protected]

  X zabranjeno ili jako nepodrano; A izbagava se od strane veine vernika; R, neka ogranienja u pogledu vrste hrana ili kada se hrana jede potovano od nekih pristalica; 0, dozvoljeno ali moe se izbegavati iz potovanja; +, praktikuje se.

 • 12/20/2016

  3

  [email protected]

  Ovako to izgleda na nivou planeta!!!

  JUDAIZAM

  KARUT, JEVREJSKI PROPISI O ISHRANI

  Hrana koju Jevreji jedu odraava religije odakle su njihove porodice potekle.

  Primer: Poto je veina Jevreja u SAD Akenazi, njihova ishrana ukljuuje hranu Nemake i istone

  Evrope. Sefarski Jevreji imaju tendenciju da jedu hranu slinu onoj iz zemalja june Evrope i Bliskog

  istoka, dok Jevreji iz Indije preferiraju kari i druga junoazijska jela.

  [email protected]

  , j j p j g j j jSvi ortodoksni i neki konzervativni Jevreji prate pravila ishrane, karut, koja su navedena u Tori i

  objaenjena u Talmudu.

  Koer ili kaer znai podobno i popularan je termin za jevrejska pravila ishrane odozvoljenim namirnicm.

  Glatt koer znai da se stiktni koer standardi koriste u dobijanju i pripremi hrane.Karut je jedan od stubova jevrejskog verskog ivota i bavi se podobnosti hrane.

 • 12/20/2016

  4

  DOZVOLJENE IVOTINJE U ISHRANI

  Svi sisari koji imaju potpuno rascepljena kopita i takoe supreivari mogu da se jedu kao i njihovo mleko da se pije.

  Primer: koze, goveda i ovceNeiste ivotinje su svinje, mesoderi i zeevi.

  iste ptice moraju da imaju voljku, eludac i dodatnu kandukao to imaju pilii, patke, guske i urke. Njihova jaja setakoe smatraju istima.

  Sve ptice grabljivice i njihova jaja su neisti i ne smeju se jestiSve ptice grabljivice i njihova jaja su neisti i ne smeju se jesti.

  Meu ribom, sve to ima peraja i krljut je dozvoljeno; sveostalo je neisto.

  Primer: neiste ribe su som, jegulja, raa, ajkula i sve koljke. svi gmizavci, vodozemci i beskimenjaci su [email protected]

  METOD KLANJA IVOTINJA I ISPITIVANJE ZAKLANE IVOTINJE

  Meso dozvoljenih ivotinja se sme jesti samo ako je ivot ivotinje oduzet posebnim procesompoznatim kao shehitah.

  Ako ivotinja umre prirodnom smru ili je ubijena bilo kojim drugim metodom, ne sme se jesti.

  Shohet (osoba koja ubija ivotinju) mora da bude Jevrejin obuen i licenciran da vri ubijanje kojese obavlja rezanjem vrata otrim noem, sekui vratnu venu i dunik istovremeno. Ovajmetod koji je brz i bezbolan, takoe izaziva da najvie krvi iscuri iz trupa zaklane ivotinje.

  Nakon to je ivotinja zaklana, shohet je pregleda radi bilo kakvih mrlja na mesu ili organima kojibi uinili da ivotinja bude trefah to znai nepodobna za konzumiranjebi uinili da ivotinja bude trefah to znai nepodobna za konzumiranje.

  Dva dela ivotinjskog tela su zabranjena: krv i heleb (mast koja nije pomeana sa mesom) i zabrana vai samo za etvoronone ivotinje.

  [email protected]

 • 12/20/2016

  5

  PRIPREMA MESA

  Da bi meso bilo koer, heleb, krv, krvni sudovi i ijatiki nerv se morajuukloniti. Ovo je poznato kao koerovanje mesa.

  Ono se obavlja u pet koraka:1. meso se natapa (u roku od 72 sata od klanja) u mlakoj vodi 30

  minuta;2. cedi se na kosoj, rupiastoj povrini tako da krv moe lako da iscuri,3. meso se pokriva koer solju najmanje sat vremena,4. so se ispira iz mesa; i5 k i i i k k bi i l d k i i5. konano meso se iznova ispira kako bi se osiguralo da su sva krvi i

  so uklonjeni.

  Jetra ne moe da bude koer na redovan nain poto sadri previe krvi.Umesto toga, njena povrina se mora sei popreno i izbutitinekoliko puta; zatim mora da se ispira u vodi i konano mora da seispee na aru ili otvorenom plamenu dok ne dobije sivkasto-beluboju. [email protected]

  PROPIS O MESU I MLEKU

  Mesni (fleischig) i mleni (mlchig) proizvodi ne smeju da se jedu zajedno.

  Generalno je prihvaeno da nakon obedovanja mesa osoba mora da ekaest sati nakon to pojede mlene proizvode, iako je ovaj period stvarobiaja a ne zakona. Samo jedan sat je neophodan ako se prvo jedumleni proizvodi.

  Mnogi Jevreji nisu tolerantni na laktozu i ne piju mleko. Meutim, drugimleni proizvodi kao to su sir, kisela pavlaka i jogurt su esto ukljueniu ishranu. Koer sir mora da se napravi siritem dobijenim od teletap jubijenog prema jevrejskim zakonima klanja.

  Posebni setovi posuda, lonaca i pribora za pripremanje i obedovanje mesa imlenih proizvoda su uobiajeni. Posebno platno i sprave za pranje setakoe koriste.

  Jaja, voe, povre i itarice su neutralni, mogu da se jedu sa oboje.Masline ako se pripremaju korienjem mlene [email protected]

 • 12/20/2016

  6

  INSEKTI I CRVI

  Poto mali insekti i crvi mogu da se sakriju u vou, povru iitaricama, ova hrana se mora paljivo oprati dva puta i

  l d ti t j dpregledati pre nego to se pojede.

  Koer sertifikovani zapakovani proizvodi su dostupni kod nekihdobavljaa.

  Obraena hrana se smatra za koer samo ako je ime i oznakapouzdanog strunjaka za jevrejska pravila na pakovanju.

  Jedini izuzetak od pravila da su proizvodi neistih ivotinja takoeneisti je med.

  Iako pele nisu podobne za konzumiranje, med je koer jer severuje da ne sadri nijedan deo ovog insekta.

  [email protected]

  VERSKI PRAZNICI

  Od verskih praznikaobeleavaju se:

  Sva kuvana jela se moraju pripremiti pre zalska sunca u petak poto se vatra ne sme paliti na subotu. Challah, pleteni hleb, se obino posluuje sa nonim jelom na petak. U veini domova Akenaza obrok bi tradicionalno sadrao ribu ili piletinu ili cholent, jelo od pasulja i krompira koje se moe pripremiti poslepodne u petak i ostaviti da krka do veernjeg jela u subotu. Kugel, puding, esto pravljen sa rezancima je tipian prilog.

  Sabat, dan odmora

  R H N di ( t b ili kt b ) Za ovaj praznik, challah se pee u okruglom obliku koji simolizuje ivot bez

  kraja i godinu neprekidnog zdravlja i sree. U nekim zajednicama, challah se pravi u obliku ptice koja predstavlja Boju zatitu. Jabuke se stavljaju u med i posebna molitva se govori za slatku i prijatnu godinu. Neke porodice tradicionalno konzumiraju glavu ribe ili ovce sa eljom da e Boja volja biti da oni budu na elu a ne na kraju bilo kog poduhvata u narednoj godini.

  Ro Haana, Nova godina (septembar ili oktobar)

  Jom Kipur je dan potpunog posta (bez hrane ili vode) od izlaska do zalaska

  Jom Kipur, Dan pokajanja

  [email protected]

  p j p p g p ( )sunca. Obrok pre Jom Kipura je obino blag kako bi se spreila e tokom posta. Obrok kojim se zavrava post je obino lagan i ukljuuje mlene proizvode ili ribu, voe i povre.

  Ortodoksne porodice prave suku (kolibu) u svom dvoriu i kae voe i povre za krovnu grau koja je napravljena dovoljno odvojeno tako da su nebo i zvede vidljivi

  Sukot, Praznik zahvalnosti

 • 12/20/2016

  7

  Tradicionalno, palainke sa krompirom, zvane latkes se jedu tokom Hanuke. Druga jela koje se pripremaju na ulju, kao to su krofne, se takoe ponekad jedu.

  Hanuka, praznik svetlosti,znak seanja na osloboenje Hrama u Jerusalimu 169. godine

  Micva (dobro delo) je da se jede mnogo hrane u ast osloboenja. Gozba treba da sadri dovoljne koliine mesa i alkoholnih pia. Obiaj je da se ljudi prerue tokom dana kako bi se sakrili od Hamana da bi priredili iznenaenje

  Purim, radosna proslava, obeleava spasavanje perijskih Jevreja od zloinakog Hamana

  prerue tokom dana kako bi se sakrili od Hamana, da bi priredili iznenaenje za darivanje ili da bi se sakrili od Boga kako bi se prejedali u anonimnosti.

  Hrana koja se povezuje sa Purimom je hamantaen (bukvalno Hamanovi depovi ali obino se tumai kao Hamanove ui odseene u ponienju poraza).

  Hamanta je trouglasto pecivo punjeno zaslaenim makom ili vonim demom napravljenim od ljiva ili kajsija. Jo jedno pecivo koje se povezuje sa Purimom je kreplach (slano pecivo trouglastog i srcolikog oblika punjeno zainjenim mesom ili sirom i zatim pripremljeno kao ravioli). Purim challah (slatki hleb sa suvim groem) i riba pripremljena za ovaj praznik u siretu, suvom rou i zainima se esto posluuju. Semenke, pasulj i itarice se obino nude u znak seanja na restiktivnu ishranu pobone kraljice Ester.

  [email protected]

  Jelovnik obino sadri pileu supu, matzo loptice i meso ili piletina.

  Pasha, vreme davanja Tore

  Hrana tradicionalnih Akenaza povezana sa ovim praznikom sadri blintzes (izrazito tanke palainke rolovane nadevom od mesa ili sira, zatim prelivene pavlakom), kreplach i knishes (testo punjeno krompirom, mesom, sirom ili vonom meavinom i zatim peeno).

  Dvodnevni praznik avout

  DANI POSTA

  Postoji nekoliko dana posta kod Jevreja pored Jom Kipura. Na Jom Kipur i na Tisha bAv, posttraje od zalaska do zalaska sunca i ne konzumira se ni hrana ni voda.

  Svi drugi dani posta se potuju od izlaska do zalaska sunca.

  Veina Jevreja obino posti na Jom Kipur, ali druge dane posta potuju samo ortodoksni Jevreji.

  Izuzetno poboni Jevreji mogu da dodaju line posne dane ponedeljkom i etvrtkom.

  [email protected]

 • 12/20/2016

  8

  HRIANSTVO

  irom sveta, hrianstvo je najrasprostanjenija religija. TRI DOMINANTNA HRIANSKA OGRANKA

  Meu njima postoje odreene razlike u konzumiranju ivrednovanju pojedinih namirnica.

  Najcenije namirnice su hleb i vino koje se najee i pominju,kao telo i krv Isusa Hrista.

  Simbolino znaenje imaju i jaja, med, mleko i masline uzverovanje da su sve dobre stvari dar od Boga i svaki obrokima religisko znaenje

  Rimokatolianstvo

  Pravoslavlje

  [email protected]

  ima religisko znaenje.

  Odreena pravila vezano za praznike postoje kao i postove kadase radi o konzumiranju namirnica animalnog porekla,posebno mesa i riba.

  Protestanatizam

  Koji obiaji u ishrani postoje???

  ISLAM

  HALAL, ISLAMSKA PRAVILA ISHRANE

  Po islamu, ishrana se smatra pitanjem bogosluenja. Od muslimana se oekuje da jedu radiopstanka i dobrog zdravlja; samopovlaivanje nije dozvoljeno.

  Muslimanima se savetuje da ne jedu vie od dve treine svog kapaciteta i deljenje hrane sepreporuuje.

  Hrana se nikada ne baca, ne propada i ne tretira sa nepotovanjem. Ruke i usta se peru pre iposle obroka.

  Ako se ne koristi pribor za jelo, onda se samo koristi desna ruka a leva se smatra neistom.

  [email protected]

  Dozvoljena ili zakonita hrana se zove halal.

 • 12/20/2016

  9

  NEZAKONITE ILI ZABRANJENE NAMIRNICE U ISLAMSKOJ VERI

  Nezakonite ili zabranjene (haram) namirnice navedene u Kuranu su:

  odreene vrste ivotinja; nepravilno zaklane ivotinje (ukljuujui leine); krv i proizvodi od krvi i alkoholna pia i opojne droge, osim ako nije

  medicinski neophodno.

  Zabranjene su sve svinje, etvoronone ivotine koje love plen ustima ptice grabljivice koje grabe plen love plen ustima, ptice grabljivice koje grabe plen svojim kandama i svi nus proizvodi ovih ivotinja, poput svinjskog elatina ili enzima koji se koriste u prozivodnji sira.

  Ako se koristi izvor bilo kog nus prozivoda, to se izbegava.

  [email protected]

  ivotinja mora biti ubijena na nain slian onom koji je opisan u jevrejskim zakonima, tako to sepreree prednji deo grla; see se vratna vena, arterija i dunik i omoguava se da se krvpotpuno iscedi.

  Pored toga, osoba koja ubija ivotinju ima posebne rituale.Riba i morski plodovi su izuzetak od ovog zahteva.

  I ij j ti l k t k f i j b h b j k i j ti bIspijanje stimulansa, kao to su kafa i aj se obeshrabruje, kao i puenje; meutim ove zabrane sepraktikuju samo od strane najposveenijih muslimana.

  Musliman moe da jede ili pije zabranjenu hranu pod odreenim uslovima kao to je sluaj kada sehrana uzme grekom, pod tuom prisilom ili postoji strah od umiranja usled gladi ili bolesti.

  Termin za hranu koja je sporno halal ili haram je mashbooh i kada je u nedoumici musliman sepodstie da je izbegava.p j g

  Hrana koja kombinuje halal sastojke sa haram sastojcima kao o je peeni hleb napravljen sa lojemi pica sa slaninom, unkom ili svinjskim kobasicama je takoe zabranjena. Muslimani serazlikuju po svom potovanju halal ishrane, meutim sa najstriktnijim potovanjem meunajveim ortodoksnim vernicima. Hrana koja je u skladu sa islamskim pravila ishrane seponekad obeleava simbolima, oznaavajui hranu da je pogodna za konzumiranje od stranemuslimana bilo gde u svetu.

  [email protected]

 • 12/20/2016

  10

  PRAZNINI DANI

  Praznini dani u islamskojreligiji su:

  na kraju Ramazana se proslavlja gozbom i davanjem milostinje

  Eid al-Fitr, Praznik prekida posta

  obeleavanje Avramove volje da rtvuje sin, Ismaila za Boga. Obiaj je da se rtvuje ovca i podeli njeno meso prijateljima, roacima i siromanima

  Eid Al-Azha, Praznik rtvovanja

  roacima i siromanima

  prvobitno dan posta, ovo je sada praznik koji se proslavlja uglavnom kod nearapskih naroda, esto obeleen vatrometom. Veruje se da Bog odreuje postupke svakog oveka za sledeu godinu na ovu no

  Shab-i-Barat, no u sredini abana

  Nau-Roz, Nova godina

  [email protected]

  primarno je proslavljaju Iranci, to je prvi dan nakon to sunce proe prolenu ravnodnevnicu

  proslava se takoe deava po roenju, nakon konzumacije braka, na Bismillah (kada dete prvi put poinje da ita slova Kurana) nakon obrezivanja deaka, posle etve i posle smrti

  Maulud nNabi, roendan Muhameda

  DANI POSTA

  Na dane posta, muslimani se uzdravaju od hrane, pia, puenja od zore do zalaska sunca.Hrana se moe jesti pre nego to sunce izae i ponovo nakon to zae.

  Post se zahteva od muslimana tokom Ramazana, devetog meseca islamskog kalendara. Veruje seda tokom Ramazana, vrata raja su otvarena, vrata pakla zatvorena a avo u lancima.

  U sumrak, post se obino prekida uzmanjem tenosti, obino vode zajedno sa neparnim bojemurmi.

  Tokom Ramazana, obiaj je da se pozovu gosti na prekid posta i veeru u veernjim satima.Posebna hrana se jede, naroito slatkii.

  Musliman moe da posti dobrovoljno, poeljno ponedeljkom i etvrtkom.Muslimanima nije dozvoljeno da poste na dva praznina dana: Eid al-Fitr i Eid al-Azha ili na dane

  rtvenog klanja.Tashiqu dvanaesti, trinaesti i etrnaesti dan Dhu-al-Hijjah. Takoe je nepoeljno da muslimani

  poste preterano (poto je alah dao hranu i pie da se konzumiraju) ili da poste [email protected]

 • 12/20/2016

  11

  HINDUIZAM

  HINDUISTIKE PRAKSE ISHRANE

  Hindusi izbegavaju hranu za koju se veruje da ometa razvoj telesnih ili mentalnihsposobnosti.

  Smatra se da e loe prehrambene navike spreiti osobu da dostigne mentalnu istou izajednitvo sa Bogom.

  Restrikcije i stavovi prema ishrani vararaju meu kastama.Zakoni od Manu (datiraju iz etrvtog veka nove ere) navode da nije greh jesti meso ili piti vino jer

  su ovo prirodne sklonosti ljudi; ali da apstinencija od ovog donosi vee uitke.

  [email protected]

  Mnogi hindusi su vegetarijanci. Oni se pridravaju koncepta ahimsa, izbegavajui nanoenjebola ivotinji time to ne jedu meso.

  Iako je konzumiranje mesa dozvoljeno krava se smatra svetom i ne ubija se i ne jede se.Ako se meso jede, svinjetina kao i govedina se obino izbegavaju. Rakovi, puevi, krokodili,

  brojne ptice (npr., vrane, golubovi, pripitomljene ptice, patke, flamingosi, papagaji, leinari idetlii) antilope, kamile, veprovi, slepi mievi, morski prasii, riba sa runim oblicima setakoe odbijaju.

  Pored toga, zakoni daju mnoge druge preporuke u pogledu hrane koja treba da se izbegavaukljuujui hranu koju pripremaju odreene grupe ljudi (npr. glumci, umetnici, stolari, obuari,lekari, evnusi, kafedije, muziari, prostitutke, laovi, pijuni i lopovi), hrana koja jekontaminirana usled kijanja ili kroz kontakt sa ljudskim stopalom, odeom, ivotinjama ilipticama, mleko od ivotinje koja je nedavno dobila mladune; voda sa dna amca.

  Poboni hindusi mogu takoe da se uzdravaju od alkoholnih pia.Beli luk, repa, crni luk, prazluk, peurke i crveno obojena hrana kao to je paradajz i creveno

  soivo mogu da se izbegavaju.Uprkos tako dugim zabranama hindusi vre znaajnu linu diskreciju u pogledu zabranjene

  hrane.Isprepleten u hinduistike obiaje ishrane je koncept istoe i zagaenja. Sloena pravila u

  pogledu hrane i pia imaju za cilj da vode do istoe uma i duha.

  Odreene supstance se smatraju istim i proiavajuim u svojoj primeni To su proizvodi od

  [email protected]

  Odreene supstance se smatraju istim i proiavajuim u svojoj primeni. To su proizvodi odivih krava mleni proizvodi.

  iste i proiavajue supstance takoe ukljuuju materijale koji se obino koriste u riualima kaoto je kurkuma i smola sandalovine.

  Svi telesni proizvodi su zagaujui.Upotreba vode je najei metod preiavanja poto voda lako apsorbuje zagaenje i odnosi

  ga.

 • 12/20/2016

  12

  Hindu navike u ishrani su pod uticajem oba duhovna uverenja i drutvena ureenja. KonceptAhmsa, ili nenasilja, koji se nalazi u antikim knjigama je snano utico na indijsko drutvo. Oko30 % hindusa su vegetarijanci, ali skoro svi izbegavaju govedinu.

  Krava je sveta ivotinja i krave u Indiji se ne ubijaju nego tretiraju s potovanjem i dozvoljeno im jeda lutaju po volji ak i po ulicama gradova.

  Zato???

  Danas mnogi hindusi praktikuju vegentarijansku ishranu, ukljuujui jogurt i jaja dok nekiizbegavaju sve ivotinjske prozvode.

  ivotinje moraju bi humano zaklane jednim udarcem poznatim kao jhatka, stoga jevrejsko koer iislamsko halal meso je zabranjeno jer se dobija pomou drugih tehnika.

  Upotreba alkohola i duvana je zabranjena.

  [email protected]

  Mnogi hindu recepti su indijskog porekla, tako da su korisniza razumevanje indijskog kuvanja i sastojaka.

  Ova zemlja je ogromna i dostupni sastojci znaajno variraju.Osnovne namirnice su pirina na jugu i penica na severu.

  Osnovni proteini se dobijaju iz brojnih sorti leguminoza (dal), jogurta imlenih poslastica.

  Kari, komercijalna meavina zaina dostupna kao prah ili kao pasta uraznim stepenim ljutine je sveprisutni zain koji se generalno povezujesa indijskom kuhinjom. U Indiji, ova meavina je skoro nepoznata.

  Najee korieni zaini su ...Meutim, crni luk i beli luk se izbegavaju meu ortodoksnim hindusima koji

  veruju da pobuuju strasti i remete um.

  Tamaring i amchoor (suvi zelelni mango) daju kiseo ukus i iroki spektarljutih paprika daje razliite stepene ljutina.

  Asafetida je smola drveta i mirie prilino neobino.

  [email protected]

  Najpopularnije voe je mango, zatim banane, urme i papaja.Ghee, to je topljeni maslac, se najee koristi u kuvanju.Mnoga indijska jela prati zain zvani chutney. Termin potie

  od Sanskrit rei chatni, to znai lizati. Ovaj zain seuglavnom pravi od manga ali postoje i mnoge drugekombinacije voa i povra. Chutney je obino sladak,kiseo i otar.

 • 12/20/2016

  13

  Hleb se moe sotirati, priti u dubokom ulju,pei i praviti na pari.

  U severnoj Indiji, to su obino lepinje koje sebrzo pre ili peku u glinenoj penici zvanojtandoor. Penica se zagreva pomou ugljai koristi se za peenje mesa na ranjevima.

  Indijske poslastice su esto zasnovane naukuvanom mleku, koje se pravi od sporokuvanog mleka dok se ne zgusne ili ak nepostane blago smee.

  U junoj Indiji, mnogi hlebovi se prave odmlevenog pirina i soiva ukljuui idlis

  [email protected]

  mlevenog pirina i soiva, ukljuui idlis,pareni hleb u obliku lepinja i dosas kojipodseaju na debele palainke

  PRAZNINI DANI I POST

  Hinduistiki kalendar obeleava osamnaest velikih praznika svake godine. Dodatni vani prazninidani su dani venanja, roenja i smrti. Svaki region Indije potuje svoje sopstvene specijalne

  ikpraznike.

  Svi lanovi zajednice jedu obilno u sveanim prilikama, to mogu biti jedini dani kada veomasiromani ljudi jedu adekvatno.

  Proslava je nain deljanja hrane meu narodom poto su bogati odgovorni da pomognu dasiromani proslave praznike.

  U Indiji praske posta se razlikuju prema kasti porodici starosti polu i stepenu pobonostiU Indiji, praske posta se razlikuju prema kasti, porodici, starosti, polu i stepenu pobonosti.Pobona religiozna osoba mora da posti ee i striktnije od onog ko je manje religiozan.Post moe da znai da se ne jede hrana uopte ili uzdravanje od samo odreene hrane ili

  obroka.

  [email protected]

 • 12/20/2016

  14

  BUDIZAM

  PRAKSE U ISHRANI

  Budistika ogranienja u ishrani variraju znaajno u zavisnosti od grupe i drave.Budistika doktrina zabranjuje oduzimanje ivota, stoga mnogi sledbenici su lakto-ovo-

  vegetarijanci (jedu mlene proizvode i jaja ali ne i meso).Neki jedu ribu a drugi se uzdravaju samo od govedine.Drugi veruju da ako nisu lino odgovorni za ubijanje ivotinje, dopustivo je da jedu njeno meso.Ne postoji mnogo pravila ishrane u budizmu, ali post i gozba tokom praznika su uobiajeni.Meutim meso nije u potpunosti zabranjeno u budistikoj doktrini

  [email protected]

  Meutim, meso nije u potpunosti zabranjeno u budistikoj doktrini.Meso se jede u malim koliinama u nekim budistikim zemljama, gde se moe dobiti od

  muslimanskih mesara.Budisti u Tajlandu, Mijanmaru i Maleziji ee jedu meso od budista u Indiji.U primorskim zemljama, riba i morski plodovi su generalno prihvaeni kao vredni izvori proteina,

  pitanje neubijanja ivotinja se racionalizuje poto se riba ne ubija nego se jednostavnouklanja iz vode.

  Neki budisti u Kini i Vijetnamu izbegavaju da jedu biljke jakog mirisa kao to su crni luk, beli luk,vlaac, mladi luk i praziluk verujui da jake arome ovog povra mogu da uzbude ula ipredstavljaju izazov za budiste koji nastoje da kontroliu svoje elje.

  Pravila su generalno stroija za monahe i monahinje nego za obine ljude.Primer:...

  Jugoistono-azijski recepti se pripremaju od sastojaka kultivisanim u vlanoj tropskoj klimiJugoistono azijski recepti se pripremaju od sastojaka kultivisanim u vlanoj, tropskoj klimi.Mnoga jela se veoma zainjavaju.Nairoko korieni osnovni sastojci ukljuuju limunovu travu, umbir i razne fermentisane riblje

  sosove ili riblje paste.Za razliku od zapadnjake kuhinje, gde se mleveni zaini posipaju po hrani, ovde se pripremaju na

  malo masti na umernoj toploti kako bi razvili aromu.

  Zenk kuvanje, koje su razvili monasi kao meditativnu umetnost, fokusira se na postizanje harmonije,

  [email protected]

  delikatesa i ravnotee. Budistiki vegetarijanski kuvari su postali ekstremno kreativni u upotrebiglutena, tofua, agara i drugih biljnih proizvoda.

  Soja i presovani penini gluten (sejtan ili penino meso) su veoma svestrani materijali i mogu dase proizvedu u razliitim oblicima i teksturama. Iako imaju malo arome, sa pravilnimzaininjavanjem ovei biljni proizvodi mogu da oponaaju razliite vrste mesa dosta uverljivo.

  Pirina je dugogodinje obeleje.

 • 12/20/2016

  15

  PRAZNICI I POSTOVI

  Budistiki praznici variraju prema regionu.Od jula do oktobra budistiki monasi su usmereni da ostanu povueni i meditiraju, to se poklapa sa

  kinom sezonom i klijanjem pirina u poljima.Prvi dan povlaenja je vreme za vernike da donesu darove u vidu hrane i odevnih predmeta

  monasima; povlaenje zavrava sa pravarana, kraj kine sezone, kada vernici jo jednomdonose poklone monasima; pozivaju ih da jedu i organizuju povorke.

  ....Budistiki monasi mogu da poste dva puta meseeno, na dane mladog i punog meseca.Oni takoe ne jedu vrstu hranu posle podne.

  bojana.k[email protected]

  PITANJA

  1. Koji elementi razlikuju likuju ishranu meu religijama?2. Koje vrste mesa su dizvoljene u ishrani jevreja?j j j j3. Kako se priprema meso po jevrejskim propisima?4. Kakv je odnos konzumacije mleka, mesa, voa, povra i insekata?5. Koja hrana karakterie jevrejske praznike?6. Koja su opta pravila ishrane kod muslimana?7. Koje su dozvoljene a koje zabranjene namirnice kod muslimama?8. Koja pravila karakteriu dane posta kod muslimana?9. ta karakterie ishranu hindusa?10. ta karakterie ishranu budista?

  [email protected]

 • 12/20/2016

  16

  UNIVERZITET U NOVOM SADUPRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTETDEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  GASTRONOMSKAGASTRONOMSKAKULTURAKULTURA I I TRADICIJATRADICIJA

  2015/2016

  profesor: dr Bojana Kalenjuk, [email protected]