satakunnan asema alueiden välisessä kilpailussa 2000-luvulla

of 41 /41
SATAKUNNAN ASEMA ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA 2000LUVULLA

Author: timoaro

Post on 24-May-2015

296 views

Category:

Data & Analytics


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esityksessä kuvataan Satakunnan positiota ja position muutosta suhteessa muiden maakuntien (18) kehitykseen 2000-luvulla. Kehitystä verrataan absoluuttisin ja suhteellisin luvuin. Vertailussa keskitytään kolmeen teema-alueeseen: alue- ja kuntatalouteen, työpaika- ja työllisyyskehitykseen sekä osaamis- ja TKI-toimintaan liittyviin liittyviin indikaattoreihin.

TRANSCRIPT

  • 1. SATAKUNNANASEMAALUEIDENVLISESSKILPAILUSSA2000-LUVULLA

2. Eiriit,e*osaanoustahevosenselkn,onosa*avamyspudota-Argen7inalainensananlasku- 3. SISLTI. MISTPUHUTAAN,KUNPUHUTAANALUEENELINVOIMASTA?II. ALUE-JAKUNTATALOUSDYNAMIIKKASATAKUNNASSA2000-LUVULLAIII. TYPAIKKAJATYLLISYYSDYNAMIIKKASATAKUNNASSA2000-LUVULLAIV. OSAAMIS-JAT&K-DYNAMIIKKASATAKUNNASSA2000-LUVULLA 4. Mistpuhutaan,kunpuhutaanalueidenelinvoimasta? 5. Alueenelinvoimamuodostuukolmestatoisiaantydentvstnkkulmasta3.Mainekuva2.Sisinenelinvoima1.Ulkoinenelinvoima 6. Ulkoinenelinvoima: IsotulkoisettoimintaympristnvaikuEavatmakrotekijt,jotkaliiEyvtmm.elinkeino-jatoimialarakenne-,vest-,tyllisyys-,yritys-jaosaamiskehitykseentaisaavuteEavuuteenjaetisyyksiin. Muutoksettapahtuvatkeskipitklljapitkllaikavlill:muutostenalku-taiptepisteEvaikeatodentaa RiippuvuussuurialueenulkopuolisistaptksistjaresursseistaSisinenelinvoima: SeudunsisiseentoimintaympristnvaikuEavatmikrotekijt,jotkaliiEyvtmm.alueentekemiinstrategisiinpainopisteisiinjavalintoihin,palveluidensaatavuuteen,palveluverkkoon,kykyyntehdptksi,muutosherkkyyteen,seudunsisiseenyhteisty-jaluoEamuskulEuuriin,seudunyhteistyrakennejasopimusjrjestelyihinjne. MuutoksiatapahtuukaikillaaikavleilljaniitonmahdollistaennakoidajavaikuQaaomintoimenpitein:muutoksenhallintaomissaksiss 7. Yritys-dynamiikkaMaakunnanulkoinenelinvoimaSaavuteEavuusjayhteysdyna-miikkaTypaikka-jatyllisyys-dynamiikkaOsaamis-jaTKI-dynamiikkaAlue-jakuntalous-dynamiikkaVest-dynamiikkaMentaalinendynamiikkaMuudynamiikka 8. 5-158Optimaalinen aikavli ennakoida alueen muutos- ja kehitysdynamiikkaa 9. Lukuohjeseuraaviengraafienosalta GraafeissaverrataanSatakunnanmuutostajaposiWotasuhteessamuidenmaakunWen(18)kehitykseenvuosina2000-2012 GraafeissaonsekabsoluuSstaeEsuhteellistaWetoavuosien2000-luvunkehityksest Absoluu'nen+etopitsisllnvertailuWetoa,jossavuoden2000WlanneEaverrataanviimeiseenkyteEvissolevaanWlastovuoteen(2011-2013) Suhteellinen+etopitsisllnmuutoksensuhteessaasukaslukuunvuosina2000-2012:muutosprosenWnavullapyritnosoiEamaanalueidenasemanmuutosta2000-luvunaikana Lisksijoissakingraafeissaonpunainenviivajakeltainenviiva:punainenviivakuvaaPorinseutukunnanjakeltainenviivaRaumanseutukunnanarvoako.muuEujankohdalla 10. Alue-jakuntataloudendynamiikka 11. Yritys-dynamiikkaMaakunnanulkoinenelinvoimaSaavuteEavuusjayhteysdyna-miikkaTypaikka-jatyllisyys-dynamiikkaOsaamis-jaTKI-dynamiikkaAlue-jakuntalous-dynamiikkaVest-dynamiikkaMentaalinendynamiikkaMuudynamiikka 12. BruQokansantuoteasukastakohdenvuosina2000-20115000045000400003500030000250002000015000100005000020002011SatakunnanBKT6:nneksikorkeinasukastakohdenvuonna2011(7.vuonna2000)Uusimaamaakuntanaomassasarjassaan:ero20000euroaesim.KainuuseenperasukasLhde:Tilastokeskus,alue7linpito 13. BruQokansantuoQeenmuutos%vuosina2000-201172,858,453,853,752,549,547,542,138,938,638,538,135,233,931,930,22713,880706050403020100SatakunnanBKT:nmuutos8:nneksikorkeinvuosina2000-2011Keski-jaEtel-PohjanmaaversusKymenlaaksojaVarsinais-SuomiLhde:Tilastokeskus,alue7linpito 14. VienninarvomaakunniQainvuonna2012(miljoonaaeuroa)Satakunnanvienninosuus6,1%kokomaanviennist2069014757080610351261146516391940194333914425456447175622372621668790500010000150002000025000KainuuEtel-SavoEtel-PohjanmaaKeski-PohjanmaaPohjois-KarjalaKanta-HmePijt-HmePohjois-SavoEtel-KarjalaKymenlaaksoKeski-SuomiLappiSatakuntaPohjois-PohjanmaaPohjanmaaPirkanmaaVarsinais-SuomiUusimaaLhde:Tilastokeskus,alue7linpitoUudenmaan,Varsinais-SuomenjaPirkanmaanosuus51,7% 15. VienninarvomaakunniQainvuonna2012(euroaperasukas)Vienninalueelliseterotsuuria:vrt.Pohjanmaa-Kainuu254021687418547107091104512809132051465911989624366027186787194997233371441511817050001000015000200002500030000KainuuEtel-SavoEtel-PohjanmaaPohjois-KarjalaPohjois-SavoKanta-HmePijt-HmeKeski-SuomiPirkanmaaKymenlaaksoPohjois-PohjanmaaVarsinais-SuomiKeski-PohjanmaaUusimaaEtel-KarjalaSatakuntaLappiPohjanmaaLhde:Tilastokeskus,alue7linpitoSatakunnanvienninarvo3:nneksikorkeinasukastakohden 16. Kunnallisverojenmreuroaperasukasvuonna2000ja201240003500300025002000150010005000Satakunnassakunnallisverojenmr9:nneksikorkeinvuonna201220002012Uusimaa,KymenlaaksojaPirkanmaakrjessvuonna2000ja2012Lhde:Tilastokeskus,kun7en7linptkset 17. Kunnallisverojenmrnmuutos%vuosina2000-201269,870,37167,367,768,867,463,364,665,265,465,8646359,960,754,251,8454749515355575961636567697173UusimaaVarsinais-SuomiKeski-SuomiPohjois-PohjanmaaPohjois-KarjalaKymenlaaksoPohjanmaaPirkanmaaKanta-HmeEtel-KarjalaLappiKainuuKeski-PohjanmaaEtel-PohjanmaaPijt-HmePohjois-SavoSatakuntaEtel-SavoLhde:Tilastokeskus,kun7en7linptksetSatakunnassamakseQujenkunnallisverojenmrnousi2:ksieniten2000-2012 18. Kuntalainojenmreuroaperasukasvuonna2000ja20124000350030002500200015001000500020002012Satakunnassakuntalainojenmrselvs7alhaisin,Keski-PohjanmaallakorkeinKuntalainojenmrnousikeskimrin3Xvuosina2000-2012Lhde:Tilastokeskus,kun7en7linptkset 19. 228,1Kuntalainojenmrnmuutos%vuosina2000-2012169,5175,6180,7185,9195,5198,6202,5205,7189178,5162,9151,5124130,2111,971,478,9020406080100120140160180200220240SatakuntaLappiPohjois-KarjalaKeski-SuomiVarsinais-SuomiEtel-SavoEtel-PohjanmaaKeski-PohjanmaaPohjois-PohjanmaaKainuuPijt-HmePohjois-SavoUusimaaPirkanmaaPohjanmaaKanta-HmeEtel-KarjalaKymenlaaksoKuntalainojenmrnousivhitenSatakunnassajaLapissaKuntalainojenmrnousienitenKaakkois-SuomessajaKanta-HmeessLhde:Tilastokeskus,kun7en7linptkset 20. Typaikka-jatyllisyysdynamiikka 21. Yritys-dynamiikkaMaakunnanulkoinenelinvoimaSaavuteEavuusjayhteysdyna-miikkaTypaikka-jatyllisyys-dynamiikkaOsaamis-jaTKI-dynamiikkaAlue-jakuntalous-dynamiikkaVest-dynamiikkaMentaalinendynamiikkaMuudynamiikka 22. 17765Typaikkojenmrnkehitysvuosina2000-20122342640831175953043758452944502947183110192000155-727-1344-2079-1975-4818700006000050000400003000020000100000-10000Lhde:Tilastokeskus,tysskyn7Satakunnassatypaik-kojenmrkasvoihieman(155)javiidessmaakunnassavheniKokomaassa110000uuQatypaikkaa,joista57,7%UudellemaallePorinseudullatypaikkojenmrkasvoivainPorissajaUlvilassa 23. Typaikkojenmrnmuutos(muutos%)vuosina2000-2012Typaikkojenmrkasvoisuhteellises7enitenPirkan-maallajaKeski-Pohjanmaalla9,38,88,98,1Satakunnassayhteens91541typaikkaavuoden20127lopussa:muutos0,2%vuosina2000-20125,84,84,33,92,71,710,2-2,6Kymenlaakso-2,5Etel-SavoPijt-HmeEtel-Karjala-2,4-3,3-6,6KainuuSatakuntaVarsinais-SuomiPohjois-KarjalaLappiEtel-PohjanmaaKeski-SuomiPohjois-SavoKanta-HmePohjanmaaPohjois-PohjanmaaUusimaaKeski-PohjanmaaPirkanmaaLhde:Tilastokeskus,tysskyn7-8-6-4-2024681012 24. Typaikkojenmrnkehitysvuosina2008-2012154317Varsinais-_Suomi-1661KymenlaaksoPirkanmaaSatakuntaPijt-HmeEtel-SavoKeski-SuomiKanta-HmeEtel-Karjala-1379-1087LappiPohjois-PohjanmaaEtel-PohjanmaaPohjois-SavoPohjois-KarjalaKainuu-280-673-665Pohjanmaa-276-866-840-2359-2255-3726-3569-4116-4778-8777Keski-PohjanmaaUusimaaSatakunnassatypaikkamenetysyhteensnoin3700Lhde:Tilastokeskus,tysskyn7Typaikkojenmrvheni37000vuosina2008-2012kokomaassa-10000-8000-6000-4000-200002000 25. Typaikkojenmrnmuutos(muutos%)vuosina2008-20120,50KymenlaaksoVarsinais-_SuomiPijt-HmeSatakuntaEtel-SavoEtel-KarjalaKanta-HmeKeski-SuomiPirkanmaaLappiEtel-PohjanmaaPohjois-KarjalaKainuuPohjois-SavoPohjois-PohjanmaaPohjanmaa-0,3-1,1-1,1-0,5-0,7-0,9-1,5-1,9-2,1-2,4-2,6-3,9-3,9-4,3-4,3-6,5UusimaaKeski-PohjanmaaSatakunnassatypaikkamenetyksetsuhteessa4:nneksisuurimmatvuosina2000-2012Lhde:Tilastokeskus,tysskyn7TypaikkojenmrkasvoivainKeski-Pohjanmaallavuosina2008-2012-7-6-5-4-3-2-101 26. 787674727068666462605856545250Tyllisyysaste(%)vuonna2000ja201120002011Lhde:KuntaliiQo,kuntakuvaajaSatakunnantyllisyysaste8:nneksikorkeinvuonna2011TyllisyysastekorkeinPohjanmaallavuonna2011jaUudellamaallavuonna2000 27. Tyllisyysasteenmuutos(%-yksikk)vuosina2000-20126,35,95,95,65,15,24,54,143,63,13,22,62,42,11,41,20,301234567UusimaaVarsinais-SuomiKymenlaaksoPijt-HmePirkanmaaPohjois-PohjanmaaEtel-KarjalaKeski-SuomiKanta-HmePohjois-KarjalaEtel-PohjanmaaPohjanmaaSatakuntaEtel-SavoPohjois-SavoLappiKeski-PohjanmaaKainuuLhde:KuntaliiQo,kuntakuvaajaSatakunnantyllisyysastenousi6:nneksienitenvuosina2000-2012 28. Osaamis-jaT&K-dynamiikka 29. Yritys-dynamiikkaMaakunnanulkoinenelinvoimaSaavuteEavuusjayhteysdyna-miikkaTypaikka-jatyllisyys-dynamiikkaOsaamis-jaTKI-dynamiikkaAlue-jakuntalous-dynamiikkaVest-dynamiikkaMentaalinendynamiikkaMuudynamiikka 30. TutkinnonsuoriQaneidenosuus(%)yli15-vuo7aastaveststvuonna2000ja201274727068666462605856545250TutkinnonsuoriEaneidenosuus2000TutkinnonsuoriEaneidenosuus2012Lhde:Tilastokeskus,koulutusrakenneSatakunnassatutkinnonsuoriQaneidenosuus3:nneksialhaisinvuonna2012TutkinnonsuoriQaneidenosuuskorkeinPirkanmaallajaPohjois-Pohjanmaallavuonna2012 31. TutkinnonsuoriQaneidenosuudenmuutos(prosenSyksikk)vuosina2000-201211,211,39,89,99,91010,110,310,410,61110,4109,39,48,46,40,60123456789101112131415Keski-SuomiUusimaaKymenlaaksoVarsinais-SuomiPijt-HmeKanta-HmeSatakuntaPohjois-PohjanmaaEtel-KarjalaPohjanmaaPirkanmaaLappiPohjois-SavoEtel-SavoKainuuKeski-PohjanmaaPohjois-KarjalaEtel-PohjanmaaLhde:Tilastokeskus,koulutusrakenneSatakunnassatutkinnonsuoriQaneidenosuusnousi9,9%-yksikkvuosina2000-2012EnitennousiEtel-Pohjan-maallajaPohjois-Karjalassa 32. 373533312927252321191715Korkea-asteentutkinnonsuoriQaneidenosuus(%)yli15-vuo7aastavestst2000ja2012Korkea-asteentutkinnonsuoriEaneidenosuus%2000Korkea-asteentutkinnonsuoriEaneidenosuus%2012Lhde:Tilastokeskus,koulutusrakenneSatakunnassa23,7%suoriQanutkorkea-asteentutkinnonvuoden2012lopussaKorkea-asteentutkinnonsuoriQaneidenosuuskorkeinUudellamaalla 33. Korkea-asteentutkinnonsuoriQaneidenosuudenmuutos(%-yksikk)vuosina2000-20126,25,25,25,35,45,45,45,24,954,74,74,84,54,64,24,33,922,533,544,555,566,577,58KymenlaaksoLappiSatakuntaKanta-HmeKainuuEtel-SavoPijt-HmeEtel-PohjanmaaPohjois-SavoUusimaaKeski-PohjanmaaPohjois-KarjalaVarsinais-SuomiEtel-KarjalaPohjanmaaPohjois-PohjanmaaKeski-SuomiPirkanmaaLhde:Tilastokeskus,koulutusrakenneKorkea-asteentutkinnonsuoriQaneidenosuusnousi3:nneksivhitenSatakunnassaOsuusnousisuhteellises7enitenPirkanmaallavuosina2000-2012 34. Tutkimus-jatuotekehitysmenojenmreuroaasukastakohdenvuonna2000ja201225002000150010005000T&Kmenotkaikki2000T&K-menotkaikki2012Lhde:Tilastokeskus,tutkimusjatuotekehitysSatakunnassaT&K-menojenmrnoin482/as.vuonna2012(11.)Pohjois-PohjanmaallaT&K-menojenmrnoin2300/as.vuonna2012 35. Tutkimus-jatuotekehitysmenojenmrnmuutos%vuosina2000-2012174,9133,7142,797,698,7103,684,686,764,467,767,773,432,440,148,433,420,5-29,7KymenlaaksoKeski-SuomiUusimaaPirkanmaaPijt-HmeVarsinais-SuomiPohjois-KarjalaKanta-HmePohjois-PohjanmaaLappiSatakuntaPohjois-SavoEtel-PohjanmaaPohjanmaaKainuuEtel-KarjalaKeski-PohjanmaaEtel-Savo-50050100150200Lhde:Tilastokeskus,tutkimusjatuotekehitysSatakunnassaT&K-menojenmuutos8:nneksiripeint2000-2012T&K-menojennoususuhteessanopeintaalhaisenlhttasonalu-eilla:Kymenlaaksonega7ivinen 36. Yritystentutkimus-jatuotekehitysmenojenmrnkehitys2000ja20122000180016001400120010008006004002000YritystenT&K-menot2000YritystenT&K-menot2012Lhde:Tilastokeskus,tutkimusjatuotekehitysSatakunnassayritystenT&K-menotasukastakohden7:nneksikorkeimmatvuonna2012Pohjois-PohjanmaallayritystenT&K-menot1859versusKymenlaakso88/as 37. Summasummarum 38. 38Alueidenkilpailukykymaakuntatasollavuosina1995-2012SIJOITUS2012MAAKUNTAPISTEET1Uusimaa882Pirkanmaa79,53Pohjanmaa73,54Varsinais-Suomi67,55Pohjois-Pohjanmaa576Satakunta56,57Etel-Karjala568Pohjois-Savo549Kanta-Hme5310Keski-Suomi48,511Etel-Pohjanmaa4811Pijt-Hme47,513Keski-Pohjanmaa4614Pohjois-Karjala39,515Lappi3816Kymenlaakso3717Etel-Savo3218Kainuu28,5Lhde:TimoAro2013 39. Lhde:TimoAro201339Seutukun7ensijoitusjakilpailukykypisteetvuosina1995,2000,2008ja2012(25vestllises7suurintaseutukuntaa)19951Vaasanseutukunta86,752Helsinginseutukunta853Oulunseutukunta83,5Tampereen4seutukunta82,755Turunseutukunta766Porvoonseutukunta717Salonseutukunta68,758Hmeenlinnanstk68,259Kuopionseutukunta62,510L-rannanseutukunta62,2511Raumanseutukunta57,7512Jyvskylnstk.56,513Kouvolanseutukunta56,5Pietarsaaren14seutukunta5515Kotka-Haminanstk.52,2516Seinjoenseutukunta4917Joensuunseutukunta45Rovaniemen18seutukunta43,2519Kajaaninseutukunta43,2520Lahdenseutukunta42,75Kemi-Tornion21seutukunta4122Porinseutukunta4023Mikkelinseutukunta35,524Kokkolanseutukunta2825Yl-Savonseutukunta17,520001Helsinginseutukunta96,252Tampereenseutukunta903Oulunseutukunta88,54Salonseutukunta79,755Turunseutukunta796Vaasanseutukunta777Hmeenlinnanseutukunta718Jyvskylnseutukunta699Porvoonseutukunta68,510Kuopionseutukunta64,511Lappeenrannanseutukunta60,7512Raumanseutukunta57,2513Kouvolanseutukunta56,2514Kotka-Haminanstk.49,2515Pietarsaarenseutukunta48,516Lahdenseutukunta4817Seinjoenseutukunta47,7518Joensuunseutukunta45,519Kokkolanseutukunta4220Porinseutukunta3821Mikkelinseutukunta3422Rovaniemenseutukunta3023Kajaaninseutukunta28,524Kemi-Tornionseutukunta2625Yl-Savonseutukunta14,7520081Helsinginseutukunta89,752Tampereenseutukunta88,53Vaasanseutukunta864Oulunseutukunta80,755Porvoonseutukunta79,756Turunseutukunta78Hmeenlinnan7seutukunta77,258Kuopionseutukunta69,59Jyvskylnseutukunta6810Salonseutukunta6511Rovaniemenseutukunta60,512Seinjoenseutukunta58,7513Kokkolanseutukunta56,514Raumanseutukunta50,7515Lahdenseutukunta46,516Pietarsaarenseutukunta44,7517Lappeenrannanstk.43,518Kouvolanseutukunta43,2519Porinseutukunta42,520Joensuunseutukunta39,521Kajaaninseutukunta3222Kemi-Tornionstk.29,2523Mikkelinseutukunta2924Kotka-Haminanstk.2825Yl-Savonseutukunta22,7520121Helsinginseutukunta89,752Vaasanseutukunta873Tampereenseutukunta834Turunseutukunta785Kuopionseutukunta76,56Oulunseutukunta71,757Porvoonseutukunta71,58Seinjoenseutukunta68,59Raumanseutukunta6610Hmeenlinnanstk.57,2511Lappeenrannanstk.57,012Rovaniemenstk.56,513Jyvskylnseutukunta56,2514Kokkolanseutukunta54,7515Pietarsaarenseutukunta54,2516Porinseutukunta50,7517Joensuunseutukunta49,2518Lahdenseutukunta45,7519Mikkelinseutukunta43,2520Kouvolanseutukunta42,2521Kajaaninseutukunta35,522Kemi-Tornionseutukunta35,2523Salonseutukunta2924Yl-Savonseutukunta2725Kotka-Haminanstk.24,75 40. Seutukun7enkilpailukykymiQaristo2009-2012SijoitusVuosi2009Vuosi2010Vuosi2011Vuosi20121.OulunOulunPorvoonPorvoon2.SalonSalonVaasanVaasan3.TampereenTampereenHelsinginHelsingin4.VaasanPorvoonOulunTampereen5.PorvoonVaasanSalonOulun6.HelsinginHelsinginTampereenTurun7.nekoskenTurunmaanRaumanHmeenlinnan8.TurunmaannekoskenTurunmaanLappeenrannan9.RaahenKaakkois-PirkanmaanEtel-PirkanmaanTurunmaan10.JyvskylnTurunTurunEtel-Pirkanmaa11.TurunKemi-TornionPietarsaarenKokkolan12.LappeenrannanJyvskylnHmeenlinnanSalon13.RaumanRaahenKokkolanPorin14.VarkaudenRaumanPorinRauman15.Kemi-TornionLappeenrannannekoskenRaahen16-6727.Porin22.PorinLhde:TurunyliopistonkauppakorkeakoulunPorinyksikk,www.satamiEari.fi 41. Ne, jotka eivt otariski, eivt voita- Bilbaon pormestari Ibon Areson -