ambicja numer 2

Download Ambicja numer 2

Post on 07-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pismo Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

TRANSCRIPT

 • 1

  NUMER WITECZNY !

  Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu

  Numer 2; Rok I; E-pismo wydawane bezpatnie

 • 2

  AUTOPORTRET w. Mikoaj Aposto

  Mikoaj urodzi si w Patras w Grecji ok. 270 r. By jedynym dzieckiem zamonych rodzicw,

  uproszonym ich gorcymi modami. Od modoci wyrnia si nie tylko pobonoci, ale take

  uczuleniem na niedol blinich. Po mierci rodzicw, swoim znacznym majtkiem, chtnie dzieli

  si z potrzebujcymi. Tak np. uatwi zampjcie trzem crkom zuboaego szlachcica, podrzu-

  cajc im skrycie pienidze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na bi-

  skupa miasta Miry (obecnie Demre) podbi sobie serca wiernych nie tylko gorliwoci pastersk,

  ale take troskliwoci o ich potrzeby materialne. Cuda, ktre czyni, przysparzay mu wikszej

  jeszcze chway. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skaza trzech modziecw Miry na kar mierci

  za jakie wykroczenie, nieproporcjonalne do a tak surowego wyroku, w. Mikoaj uda si osobi-

  cie do Konstantynopola, by uprosi dla swoich wiernych uaskawienie.

 • 3

  AMBICJA Pismo studentw wydziau Teologii Uniwersy-

  tetu Warmisko- Mazurskiego w Olsztynie REDAKCJA Redaktor naczelny: Tomasz Kulczycki, REDAKTORZY Alicja Bukowska, Janusz Ruciski, Grzegorz W-glarz, Mateusz Rutynowski, Maciej Mikoajczyk WYDAWCA Pismo wydaje Wydzia Teologii UWM Olsztyn OPIEKUN: Ks. dr Marek Jodkowski

  KONTAKT ambicja.t@gmail.com

  ZAPRASZAMY DO WSPPRACY PRZY TWORZE-

  NIU PISMA WYDZIAOWEGO WSZYSTKICH CHTNYCH A W SZCZEGLNOCI KSIY ORAZ

  OSOBY ZAKONNE

  Redakcja zastrzega sobie prawo do kopiowania arty-kuw, zmieniania ich tytuw bez zgody autora.

  Wszelkie kopiowanie jest zabronione

  NASZA ROZMOWA Z ks. dr Zdzisawem Kieliszkiem rozmawia Alicja Bukowska 12 NASZA WIARA Mikoaj zdemaskowany ! 6 WARTO PRZECZYTA wita, wita no i co? 8 FELIETONY Z lekkim przymrueniem... 10 ODKRYWAMY Rekolekcje 16

  Zdjcie na okadce: Studio Ambicja TEMAT AMBICJI Boe Narodzenie Po co s wita, dlaczego akurat czerwony Mikoaj?

  6-7

  Wanie przegldacie, Drodzy

  Czytelnicy, najnowszy drugi ju z ko-

  lei, witeczny numer czasopisma wy-

  dziaowego Ambicja. Numer ten po-

  wicilimy witom Boego Narodze-

  nia. Caa Redakcja w tym miejscu pra-

  gnie przeprosi Drogich Czytelnikw za

  popiech z wydaniem dwch numerw

  (listopadowego i grudniowego) w jed-

  nym miesicu oraz za liczne bdy, kt-

  re byy widoczne w pierwszym nume-

  rze.

  Pojawiy si dodatkowo kolejne stae

  rubryki. Z ankiety umieszczonej na stro-

  nie wydziaowej wida, e wikszoci z

  Was pomys na redagowanie pisma wy-

  dziaowego przypad do gustu i wyraa-

  cie opinie bardzo dobra, dobra. To

  nas cieszy i motywuje do coraz wik-

  szego zapau w tworzenie kolejnych nu-

  merw pisma.

  Editorial Tomasz Kulczycki

  redaktor naczelny

 • 4

  NAJWIESZE WYDARZENIA

  Choinka ju stana na

  naszym Wydziale.

  Zielone drzewko jest

  uznawane od

  staroytnoci jako

  drzewo wite,

  posiadajc magiczn

  moc.

  Wszystkim Naszym Czytelnikom z okazji wit Boego Narodzenia

  yczymy rodzinnego ciepa i wielkiej radoci.

  Pod yw choink za duo prezentw,

  a w Waszych duszach wiele sentymentw.

  Niech te wita Boego Narodzenia dadz Wam odpoczynek,

  oraz nadziej, e rok 2012

  bdzie lepszy pod wzgldem ocen, zalicze i egzaminw.

  Tego z serca Wam yczymy

  Redakcja Ambicji

 • 5

  P O D E J R Z A N E

  Centrum Handlowe Alfa, 11 grudnia, godzina 11.35

  Sza witecznych zakupw trwa...

  Id wita.

 • 6

  Gdyby kto nam kaza zamkn oczy i poprosi nas o to, abymy sprbowali sobie wyobrazi witego Mikoaja, pierwszym obrazem, jaki ukazaby si wikszoci z nas byby sympatyczny, umiechnity, grubawy staruszek z dug, nienobia brod, ubrany w czerwone wdzianko. Za na pytanie co o nim wiemy, po krtszym lub duszym zastanowieniu powiedzielibymy mniej wicej tyle: wity Mikoaj mieszka w Laponii (lub na biegunie pnocnym), ma zaprzg zoony z sa i latajcych reniferw, na czele, ktrego stoi Rudolf ten z czerwonym nosem. Jego pomocnika-mi s mae skrzaty, ktre dbaj o to, aby zawarto mikoajowego worka bya zgodna ze spisem zamwie na prezenty. Spis ten powstaje na podstawie listw przysyanych przez dzieci ze wszystkich zaktkw wiata. Oczywicie wity kocha bardzo wszystkie grzeczne dzieci, nato-miast tym niegrzecznym zamiast prezentu przynosi rzg. Przychodzc do dzieci szczerzy si od ucha do ucha i woa radonie Ho ho ho Merry Christmas!. Jeeli zna jzyk polski, bo na pew-no zna, (poniewa w. Mikoaj musi rozmawia ze wszystkimi dziemi na wiecie), to woa Ho ho ho Wesoych wit.

  Od kilku lat moemy rwnie oglda w telewizji Mikoaja w rnych ekstremalnych sytu-acjach. A to skacze ze spadochronem, bd na bungee, innym razem nurkuje, a w ciepych kra-jach nawet surfuje na desce. Coraz to nowe filmy witeczne powstaj z jego udziaem.

  Mass media sprawiy, e dziki sprawnej promocji ten starszy mczyzny z brod, ubrany w czerwony strj, praktycznie zastpi w powszechnej wiadomoci tradycyjny wizerunek wite-go Mikoaja biskupa. Sta si on wysokiej klasy gwiazdorem i nie jest taki nudny jak wszyscy inni wici Pascy, ktrzy gdzie w niebie wstawiaj si za nami, grzecznie klepic w naszych in-tencjach paciorki. Rzecz ujmujc krtko - Mikoaj jest The Best!

  MIKOAJ

  ZDEMASKOWANY !!!

  Janusz Ruciski

  rdo: Kartkireligijne.eu

 • 7

  Zastanawiam si, czy ten yjcy na przeomie III i IV wieku biskup z Miry, pomylaby kiedykol-wiek za swego ziemskiego ycia, e siedemnacie wiekw pniej stanie si on Number One grudniowego szalestwa, ktremu na imi Gwiazdka.

  Dlatego specjalnie dla czytelnikw Ambicji postaram si przedstawi kilka faktw z ycia tego bardzo popularnego witego, ktrego obraz na przestrzeni wiekw uleg agodnie mwic znie-ksztaceniu.

  Okoo 270 roku po narodzeniu Chrystusa w miejscowoci Patara w poudniowo-zachodniej Azji Mniejszej, nieznana z imienia i nazwiska zamona kobieta rodzi swojego jedynego syna. Kobieta wraz ze swoim mem postanawia nada dziecku imi Mikoaj. Mikoaja od najmodszych lat ce-chowaa pobono. Po mierci rodzicw Mikoaj, jako jedyny spadkobierca, odziedzicza cay ro-dzinny majtek. Jednak pienidze nie sprowadziy Mikoaja na z drog, wrcz przeciwnie. Do-bre wychowanie i rozwj duchowy, na ktre wpyw mia stryj chopca, sprawiy, i przyj on wi-cenia kapaskie. Mikoaj daje si pozna, jako czowiek dobrego serca, czuy na ludzk niedol. Jak podaje tradycja ma on na swoim koncie wiele cudw, ktre przypisywano mu jeszcze za y-cia: uwolnienie za jego wstawiennictwem trzech niesprawiedliwie uwizionych oficerw; pomoc trzem ubogim pannom wydanym za m dziki posagom, ktrych wity dyskretnie im dostar-czy; uratowanie od wyroku mierci trzech modziecw; wybawienie z katastrofy morskiej egla-rzy.

  Na pocztku IV wieku zostaje on biskupem miasta Miry, bdcej stolic Licji. W 303 r. za cesa-rzy Dioklecjana i Maksymiana rozpoczynaj si przeladowania chrzecijan. Jak podaje w. Grzegorz I Wielki w ywocie w. Mikoaja, w czasie tych przeladowa, nasz wity zosta uwi-ziony. Dopiero na mocy edyktu mediolaskiego, podpisanego w 313 r. przez dwch cesarzy Kon-stantyna i Licyniusza, Mikoaj zostaje uwolniony. Dwanacie lat pniej, w 325 r. biskup z Miry uczestniczy w pierwszym soborze powszechnym w Nicei. To wanie wtedy miao doj do starcia midzy nim, a niejakim Ariuszem, ktrego rzekomo wity mia spoliczkowa za jego herezj goszc, e Syn Boy nie jest Bogiem, a jedynie pierwszym stworzeniem Boga Ojca, za Duch wity jest pierwszym stworzeniem Syna.

  6 grudnia prawdopodobnie 346 roku (cho niektre rda podaj przedzia midzy latami 345 a 352), po dugich latach prawych rzdw biskupich, ycie Mikoaja dobiega koca. Kult witego zostaje zapocztkowany krtko po jego mierci i nic w tym dziwnego, gdy w oczach ludnoci ju za ycia by on uwaany za cudotwrc gorliwego obroc wiary. Jego ciao zostaje pochowane w Mirze, gdzie spoczywao do 1087 r. 9 maja tego roku zostao przewiezione do woskiego mia-sta Bari. 29 wrzenia 1089 roku papie b. Urban II uroczycie powici jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci. Wspomnienie witego przypada na dzie jego mierci 6 grudnia.

  Tak, wic mona powiedzie, e sawa witego jest ponadczasowa. Oprcz tego, e dzisiej-szy wity Mikoaj obdarowuje prezentami, co jest chyba jedyn pozostaoci z faktw historycz-nych, to obecna forma tej postaci wywodzca si z kultury brytyjskiej i amerykaskiej, zamienia szaty biskupie na czerwony kubraczek z biaym kouszkiem, a mitr na czapk z pomponem. Do tego wszystkiego owa kultura dorzucia jeszcze Mikoajowi w pakiecie zaprzg reniferw, zmieni-a zameldowanie z Turcji na zimny biegun pnocny, robic z niego przy okazji jedn z atrakcji boonarodzeniowych. Dlatego, szanowni Czytelnicy, niech dziecica wiara w witego Mikoaja, obdarowujcego prezentami nie ustaje w nas do koca ycia. Postarajmy si jednak zamieni jego obraz z podstarzaego, nieco wyronitego krasnoluda na dostojn posta ubran w szaty biskupie, wstawiajc si za nami u Boga.

 • 8

  Ledwie zdya opa zasona listopadowo-zaduszkowej zadumy, a ju media zaczy nas

  raczy pierwszymi, delikatnymi zwiastunami wit. A to reklama z uroczym, maym, szarym kot-

  kiem, ktry przeskakuje na maych apkach przez zaspy niegu, aby dosta swoj ulubion kar-

  m, ktr notabene kupowaby sam. Innym razem zwariowany lemur wpada z ganic do do-

  mu i wspania witeczn ofert telewizji cyfrowej. Wszelkiego formatu gwiazdy show biznesu

  doradzaj, jaki kupi prezent bliskiej osobie, jak si przygotowa do wigilijnej wieczerzy i chwa-

  l si jak bd spdza ten magiczny czas. Ulice przyozdabiane s kolorowymi wiatekami,

  rwnie witryny sklepowe przybray witeczny wygld. Wydawa by si mogo, e chyba ty