seqüència didàctica interdisciplinària

of 15 /15
Seqüència didàctica interdisciplinària Lluis Curto Salas ANALITZEM-NOS PRACTICANT ESPORT

Author: lluis-curto

Post on 30-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Model d'Unitat D'dàctica

TRANSCRIPT

 • 21

  Seqncia didctica interdisciplinria

  Lluis Curto Salas

  ANALITZEM-NOS PRACTICANT ESPORT

 • 22

  NDEX

  Apartat 1

  Introducci Pg.23

  Justificaci Pg.23

  Descripci Pg.24

  Apartat 2

  Temporitzaci Pg.25

  Relaci amb el PEC Pg.26

  Apartat 3

  Continguts implicats dambdues rees relaciona

  amb les competncies. Pg.27

  Apartat 4

  Orientacions per a la intervenci pedaggica Pg.30

  Apartat 5

  Seqncia didctica d activitats Pg.31

  Apartat 6

  Avaluaci dels alumnes Pg.33

 • 23

  APARTAT 1

  TTOL

  Analitzem-nos practicant esport

  INTRODUCCI i JUSTIFICACI La Unitat Didctica interdisciplinar ha treballar sanomena Analitzem-nos practicant

  esport, consta de 7 sessions i est adreada a nois i noies que estiguin cursant 4t de la

  ESO. En aquesta Unitat Didctica es pretn es que els alumnes facin un treball

  interdisciplinari relacionant els continguts de la matria optativa de Fsica amb els

  dEducaci Fsica.

  Aquesta Unitat Didctica t una duraci de 7 hores, tres hores teriques distribudes

  de la segent manera; dues hores on es donar el contingut teric de fsica aplicada a

  lesport i lhora restant per donar a conixer als alumnes el software lliure (Kinovea)

  que es far servir per a la transferncia i anlisi de les imatges i dades que aniran

  recollint de les restants classes prctiques.

  Al tractar-se duna matria optativa el grup ser redut, nicament 15 alumnes

  aproximadament.

  s necessari que els alumnes adquireixin els continguts de manera significativa i

  treballant interdisciplinariament amb altres matries s una molt bona forma dassolir-

  ho.

  La programaci didctica es dur a terme durant la segona meitat del segon trimestre i

  linici del tercer trimestre. Aquesta Unitat Didctica es dur a terme en diferents

  espais; a laula convencional per les classes teriques, en el gimns/pati per a la

  execuci de la part prctica, i a laula dinformtica per transferir les dades recollides a

  la prctica per al seu posterior anlisi. Com a material que farem servir per a la

  execuci daquesta Unitat Didctica necessitarem: Suport audiovisual (cmeres de

  vdeo o mbils), ordinadors, i material esportiu com discos, pilotes, javelines, etc.

 • 24

  La principal finalitat s que lalumnat aprengui aspectes relacionats amb la fsica

  aplicades en lmbit de lesport mitjanant les noves possibilitats que li ofereixen les

  noves tecnologies.

  Lestil densenyament que predominar durant la Unitat Didctica s lestil

  dautoavaluaci.

  Lavaluaci formativa consistir en el registre diari sobre els avenos que vagin

  succeint durant el transcurs de les sessions, on hauran dexplicar detalladament els

  conceptes nous que estan treballant (sobre la matria de fsica), la modalitat desport

  que estant analitzant (Educaci Fsica) i la utilitzaci del software lliure que estan fent

  servir per analitzar les imatges registrades. (Kinovea / utilitzaci de les TIC). Tot aix

  per acabar realitzant un petit treball on es recullin els resultats obtinguts. Lavaluaci

  final consistir en un examen prctic on savaluar la correcta execuci tcnica de les

  modalitats analitzades, i una part conceptual on els alumnes hauran de resoldre una

  srie de qestions teriques sobre els conceptes que han anat sorgint durant el

  transcurs de les sessions.

  DESCRIPCI En aquesta Unitat Didctica interdisciplinar, al ser una optativa, estar formada per un

  grup de 15 alumnes ms o menys. La distribuci ser per treballar en petits grups (trios

  a poder ser). En les primeres sessions el professor de la matria de Fsica exposar als

  alumnes tots aquells conceptes que els hi seran necessaris per poder-los treballar

  seguidament a la part prctica. Pel que fa a la matria dEducaci Fsica, exposar en

  que consistir aquesta Unitat Didctica interdisciplinar. Un cop exposat comenaran a

  treballar per grups en els diferents esports individuals proposats pel professor, on els

  alumnes hauran denregistrar imatges sobre la seva execuci per el posterior anlisis.

  Un cop enregistrades les imatges, els alumnes hauran de transferir-les i treballa i

  analitzar sobre elles amb el software lliure Kinovea, on anteriorment el docent haur

  fet 5 cntims de quines sn les caracterstiques i possibilitats daquest programa.

 • 25

  Els alumnes en cada una de les sessions hauran denregistrar els seus avenos, dubtes,

  etc. en forma de diari, per tal de tenir un registre personal de cada un dels diferents

  aspectes que shan anat trobant mentres realitzen les diferents sessions. Per

  concloure, hauran de realitzar un examen teric on posin de manifest els

  coneixements adquirits durant les sessions, i una part prctica on hauran de realitzar

  els gestos tcnics de les diferents modalitats tenint en compte els anlisis que han anat

  treballant. (corregint-se gestos tcnics, etc)

  APARTAT 2

  TEMPORITZACI SESSI 1 SESSI 2 SESSI 3 SESSI 4 SESSI 5 SESSI 6 SESSI 7

  REA

  Terica FSICA

  Terica INTERMATRIA

  Prctica EF

  Prctica EF

  Terica INTERMATRIA

  Prctica EF

  Terica i Prctica

  Aquesta Unitat Didctica interdisciplinria es dur a terme durant el transcurs de la

  segona meitat del segon trimestre i linici del tercer trimestre. Aquesta elecci s

  degut perqu els nostres alumnes ja presenten un grau dautonomia suficient ja que es

  troben en lltim curs de letapa de la ESO i, anteriorment, sha anat treballant aquesta

  autonomia en les diferents rees del currculum. Un dels altres motius per els quals es

  dur a terme en aquest perode s perqu els alumnes ja tenen un bagatge dinformaci

  conceptual sobre les matries que es treballen en aquesta Unitat Didctica

  interdiciplinar.

  En lapartat 5 (Desenvolupament de les activitats) trobareu ms detalladament en que

  consistir cada sessi daquesta Unitat interdisciplinar.

 • 26

  RELACI AMB EL PEC En aquest apartat hem de tenir en compte lideari del centre on volem realitzar

  aquesta o qualsevol intervenci didctica. Hem de tenir present si aquesta seqncia

  encaixa amb els fulls oficials de lideari del centre on ho durem a terme.

  Aqu os presento un exemple que va en relaci amb la meva Unitat Didctica

  interdisciplinar:

  Crearem situacions densenyament aprenentatge on lalumne pugui desenvolupar les

  competncies bsiques, mitjanant activitats de recerca de la informaci (en format

  paper o en digital), tractament, organitzaci, comprensi i comunicaci de la

  informaci, duna manera crtica i contrastada. Aix mateix s important que ho fem

  demanant la participaci activa dels nostres alumnes, per tal que, de manera

  progressiva, siguin cada vegada ms autnoms, coneguin les prpies potencialitats i

  debilitats, siguin capaos de autoavaluar-se, planifiquin el seu treball complementant

  lindividual amb el dequip, en funci de la situaci concreta, del problema a resoldre

  o de lobjectiu del treball a realitzar.

 • 27

  APARTAT 3

  RELACI CONTINGUTS COMPETNCIES TITOL

  Analitzem-nos practicant esport

  GRUP CLASSE DURADA PERODE REES

  Alumnes de 4t dESO 7 sessions Finals segon trimestre/inici tercer

  trimestre Educaci Fsica i Optativa de Fsica

  Objectius daprenentatge Competncies Especfiques dEF Continguts EF Continguts Optativa Fsica

  Practicar els gestos tcnics dels diferents esports individuals.

  Analitzar les imatges obtingudes i aplicar els coneixements terics per fer un anlisi crtic dels resultats obtinguts.

  Elaborar un informe detallat dels avenos que es van manifestant en el transcurs de lanlisi.

  Treballar sobre una plataforma digital i saber interpretar les dades obtingudes.

  Coneixement i interacci amb el mn fsic, mitjanant la interacci del propi cos i lespai determinat, el coneixement, la prctica i la valoraci de lactivitat fsica. Competncia social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament collectiu, la participaci i el respecte envers les diferncies i conixer les possibilitats i limitacions prpies i alienes.

  Condici Fsica i salut

  Presa de conscincia de la condici fsica individual i predisposici per millorar-la.

  Constncia en la adopci de postures correctes en lactivitat fsica i conscincia de la importncia devitar postures inadequades.

  Valoraci dels efectes negatius de determinats hbits sobre la condici fsica i la salut. Actitud crtica envers aquests hbits.

  Forces i moviments

  Anlisi qualitatiu dels moviments rectilinis i curvilinis. Associaci del tipus de moviment amb representacions grfiques. Anlisi quantitatiu del moviment rectilini uniforme.

  Caracteritzaci de lequilibri de forces. Identificaci del pes dels objectes i el seu centre de gravetat. Reconeixement de la relaci entre fora i deformaci en els cossos elstics.

 • 28

  Millorar lexecuci dels gestos tcnics de les diferents disciplines individuals.

  Reconixer errors en la execuci dels gestos i sapiguer donar el feedback correcte per la modificaci daquest.

  Utilitzar el cos com a eina de comunicaci, expressi i creaci.

  Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferncies individuals i potenciar lafany de millora personal.

  Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participaci dactivitats, jocs i esports, independentment de les diferncies culturals, socials i dhabilitat.

  Adoptar una actitud crtica davant el tractament del cos, lactivitat fsica i lesport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

  Competncia cultural i artstica, reconeixement i apreciaci de les manifestacions culturals especfiques de la motricitat humana. Competncia comunicativa i al tractament de la informaci i competncia digital, els intercanvis comunicatius i la valoraci crtica dels missatges i estereotips referits als cos procedents dels mitjans dinformaci i comunicaci. Competncia daprendre a aprendre i a lautonomia i iniciativa personal contribueixen al coneixement dun mateix o duna mateixa i de les prpies possibilitats i carncies, lautosuperaci, perseverana i actitud positiva, lorganitzaci individual i collectiva.

  Jocs i esports

  Realitzaci de jocs i esports individuals, dadversaris i collectius, doci i recreaci.

  Prctica dactivitats i jocs per a laprenentatge dels fonaments tcnics, tctics i reglamentaris dun esport collectiu.

  Acceptaci de les funcions atribudes dins duna tasca dequip i cooperar-hi.

  Acceptaci de les normes socials i democrtiques que regeixen en un treball en equip.

  Expressi Corporal

  Disposici favorable a la desinhibici en la presentaci individual o collectiva dexposicions orals en pblic.

  Caracteritzaci de les lleis de Newton i la seva aplicaci a la identificaci i anlisi de moviments i forces en la vida quotidiana. Interpretaci de situacions relacionades amb accidents de trnsit i anlisi de mesures preventives. Anlisi experimental de la caiguda lliure i de la independncia de la seva acceleraci envers la massa.

 • 29

  METODOLOGIA ESTILS DENSENYAMENT

  Emprar el estil dautoavaluaci degut a:

  Brinda als alumnes una major responsabilitat, ja que es retroalimenta de s mateix.

  Cada individu executa les tasques i desprs pren les decisions adients per s mateix.

  La comparaci, el contrast i el disseny de conclusions, sn utilitzats per cadascun

  dels individus per avaluar la seva prpia execuci.

  El rol que ha de prendre el professor consisteix en prendre totes les decisions en la

  fase de preimapcte, principalment en lo que fa referncia al contingut, i lalumne

  pren les decisions en la fase dimpacte mentres realitza la tasca, per en aquest

  estil pren, a ms a ms , les decisions en el postimpacte per si mateix.

  Es proporciona loportunitat de confiar ms en s mateixos i el coneixement de que

  han fet o han deixat de fer en la execuci de la tasca.

  Aquest estil es caracteritza per:

  El professor valora la independncia de lalumne i la habilitat daquests per

  desenvolupar el seu propi sistema dauto instrucci.

  Confia en lhonradesa de lalumne, aquest pot identificar les seves prpies

  limitacions, xits i fracassos i poden utilitzar lautoavaluaci com a feedback per

  millorar.

  PREIMPACTE: El professor pren les decisions sobre les tasques adients i confecciona la

  fitxa de criteris que lalumne utilitzar.

  IMPACTE: Explica el rol de lalumne i el seu, presenta les tasques, organitza al grup,

  indica linici de lexecuci de les tasques. A partir daqu els alumnes comenaran a

  prendre decisions al temps que executen la tasca.

  POSTIMPACTE: Ls de la fitxa de criteris sinicia quan cada alumne executa la tasca

  decidint quan utilitzar-les per el feedback propi. El rol del professor s observar la

  execuci de lalumne, ls que fa de la fitxa, comunica a cada un sobre la habilitat i

  precisi en lautoavaluaci i ofereix feedback massiu al final sobre la execuci del rol.

 • 30

  APARTAT 4

  ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCI PEDAGGICA

  MATERIAL NECESSARI

  CMERA DIGITAL TELFON MVIL TRPODE

  DISCOS DE LLANAMENT PILOTES DE LLANAMENT JAVELINES

  ORDINADORS

  AMB EL SOFTWARE LLIURE

  CONSELLS PER DESENVOLUPAR UNA BONA PRAXIS

  Ha dhaver molt bona comunicaci i planificaci amb el docent de la matria amb

  la qual interactuem.

  Explicaci clara i concisa dels objectius que proposem als alumnes abans de cada

  sessi.

  Elaborar un treball previ que requereix temps i dedicaci.

  Explicaci clara i mitjanant exemples dall que hauran de desenvolupar els

  alumnes posteriorment a la prctica.

 • 31

  APARTAT 5

  SEQENCIA DIDCTICA DACTIVITATS Tal i com hem vist en lApartat 2 (Temporitzaci), la Unitat Didctica Interdisciplinar

  constar de 7 sessions on, a continuaci, exposar en que consisteix cadascuna en

  grans trets:

  SESSI 1 ( Terica FSICA)

  En aquesta sessi el docent de la matria de Fsica exposar de forma breu i

  concisa tots aquells conceptes que els alumnes necessitaran per poder

  comenar a tenir nocions dall que posteriorment analitzaran a la part prctica

  de la Unitat didctica.

  Conceptes com per exemple; trigonometria, angles, moviments rectilinis i

  curvilinis, caracteritzaci dequilibri de forces, centre de gravetat, lleis de

  Newton i la seva aplicaci a la identificaci i anlisi de moviments i forces en la

  vida quotidiana, acceleraci envers la massa, etc...

  SESSI 2 ( Terica INTERMATRIA)

  Aquesta sessi consistir en exposar als alumnes els objectius i propsits que

  sels hi exigir en aquesta matria optativa. Sexposaran exemples dall que

  voldrem que treballin, es formaran els grups de treball i sexposaran els criteris

  davaluaci de la matria. Tamb es presentar la plataforma de treball

  (software lliure) Kinovea, per tal de familiaritzar als nostres alumnes amb la

  seva nova eina de treball.

  SESSI 3 ( Prctica EDUCACI FSICA)

  En aquesta primera sessi prctica els alumnes hauran de comenar a practicar

  i a enregistrar de forma digital, les seves execucions en les diferents disciplines

  esportives, sotal la supervisi del docent.

 • 32

  SESSI 4 ( Prctica EDUCACI FSICA)

  En aquesta sessi es continuar enregistrant imatges sobre les diferents

  modalitats.

  SESSI 5 ( Terica INTERMATRIA)

  Un cop els alumnes ja tenen enregistrades les imatges, han de transferir-les a

  lordinador i treballar sobre el software lliure Kinovea, per tal daplicar els

  coneixements adquirits a les classes teriques i transferir-los a la part prctica.

  SESSI 6 ( Prctica EDUCACI FSICA)

  Un cop analitzades les imatges, els alumnes practicaran els gestos tcnics i

  entre els mateixos membres del grup hauran de donar-se feedbacks per tal de

  millorar o corregir els gestos tcnics. Aquest exercici els hi servir per posar en

  practica i consolidar els aprenentatges que han anat adquirint durant el

  transcurs de la Unitat Didctica.

  SESSI 7 ( Teric/Prctic INTERMATRIA)

  En aquesta ltima sessi els alumnes tindran un control teric on posaran de

  manifest els coneixements adquirits, i posteriorment una part prctica on

  tamb intervindr la part conceptual. La part prctica consistir en la execuci

  correcta dels diferents gestos tcnics de les diferents modalitats amb les seves

  correccions e interpretacions.

 • 33

  APARTAT 6

  AVALUACI DELS ALUMNES

  Treballs de classe

  (elaboraci del diari

  personal + elaboraci

  del treball de grup)

  (30%)

  Examen final teric/prctic

  (Execuci dels diferents

  gestos tcnics exposant i

  posant de manifest els

  conceptes treballats)

  (60%)

  Participaci

  activa a classe

  (10%)

  NOTA FINAL

  (100%)

  Condicions davaluaci:

  Per poder ser avaluat caldr assistir al 80% de les sessions teric-prctiques.

  Qui falti un 20% o ms de les classes no tindr loportunitat daprovar el

  contingut.

  Lassistncia es considera ACTIVA: s a dir, en cas destar lesionat/da caldr

  compensar la falta prctica amb treballs de caire teric.

 • 34

  BIBLIOGRAFIA

  A.D.E.N.U. (Asociacin de Docentes y Educadores no Universitarios) Revista digital de

  investigacin educativa. La interdisciplinaridad en la asignatura de Educacin

  Fsica. Disponible a: http://perceianadigital.com/index.php/legislacion/342-la-

  interdisciplinariedad- en-la-asignatura-de-educacion-fisica

  A.D.E.N.U. (Asociacin de Docentes y Educadores no Universitarios) Revista digital de

  investigacin educativa. Los elementos transversales en educacin Fsica.

  Disponible a: http://perceianadigital.com/index.php/legislacion/344-los-

  elementos-transversales-en-educacion-fisica

  A.D.E.N.U. (Asociacin de Docentes y Educadores no Universitarios) Revista digital de

  investigacin educativa. La interdisciplinaridad en secundaria vista desde la

  Educacin Fsica. Disponible a:

  http://perceianadigital.com/index.php/educacion-fisica/1022-la-i

  nterdisciplinariedad-en-secundaria-vista-desde-la-educacion-fisica

  Apunts Mster secundria Educaci Fsica: Innovaci docent i iniciaci a la investigaci

  educativa. Castaer Balcells M., Camerino Foguet O. (2012)

  Arteaga Checa M, Conde Caveda J, Viciana Garfano V, Interdisciplinariedad de las

  reas en Educacin Primria. La Educacin Fsica refuerzo del rea de Lengua

  Castellana y Literatura. Revista Apunts. Educacin Fsica y Deportes. 51 p.46-

  54

 • 35

  Calahorro Caada F., Carpio Parras E. Contenidos transversales e interdisciplinaridad

  una aproximacin desde la Educacin Fsica. Arte y movimiento, n4. Junio

  2011. Universidad de Jan. P. 31 43.

  Castaer Balcells M, Trigo Aza E. (1995) Intervencin en conductas motrices

  significativas: Desde la Educacin Fsica a la interdisciplinariedad. Inde.

  Barcelona

  Cataer Balcells M., Trigo Aza E. (1995): La interdisciplinaridad en la Educacin

  Secundaria Obligatoria. Inde. Barcelona.

  Corrales Salguero A. (2009) Hekademos. Revista

  Educativa Digital. Ao II. Nm.4, p.45-56

  Equipo directivo de TNDEM (2010). .

  Revista TNDEM, Didctica de la Educacin Fsica. N 33, p.5 -6.

  Morillo Baro J.P. Y Rivas Ladrn D. (2002). Circuito interdisciplinar. Revista

  internacional de medicina y ciencias de la Actividad Fsica y el Deporte, vol. 2.

  N5. P. 109 113. Disponible a:

  http://cdeporte.rediris.es/revista/revista5/artcircuito.htm