handbal jeugdplan 2009-2014

Download Handbal jeugdplan 2009-2014

Post on 20-Feb-2016

233 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Jeugdplan Met rode draad.

  S.C. Overwetering afdeling handbal

  Versie 1.2

  Jeugdplan 2009 - 2014

 • Jeugdplan 2009 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

  2

  Rode draad voor de handbalvereniging Overwetering

  In het kort: In de leeftijd dat dit het beste kan, proberen de jeugdspeelsters een zo goed mogelijke

  opleiding te geven. Dit met behoud van het plezier in de sport en op basis van vrijwilligheid. De jeugdtrainers krijgen begeleiding van gediplomeerde jeugdtrainers.

  Wanneer trainers vinden dat de speelster er aan toe is, bestaat de mogelijkheid om voor opleiding c.q. prestatie te kiezen.

  De leden van Overwetering hebben de mogelijkheid te kiezen uit de volgende mogelijkheden: Handballen op puur recreatieve basis met nauwelijks verplichtingen. Handballen in competitieverband met enige verplichtingen. Handballen als prestatiesport, met het streven naar het hoogst haalbare, met meer

  verplichtingen (o.a. meer trainingsarbeid).

  De prestatie teams van Overwetering zijn voor het seizoen 2009-2010: Dames senioren 1. Dames senioren 2.

  Dames senioren 2 zou (opnieuw) kampioen moeten worden zoals in het seizoen 2008-2009 om de aansluiting met dames 1 te realiseren, zodat er een bredere basis ontstaat voor handbal op een hoger niveau binnen Overwetering.

  Voor het seizoen 2009-2010 komt geen jeugdteam in aanmerking als prestatieteam.

  De opleidingsteams van Overwetering voor het seizoen 2009-2010 zijn: Dames 2 Dames A1 Dames B1 oudste groep en B2 jongste groep Dames C1 oudste groep en C2 jongste groep Dames D-groep

  Dit kan van jaar tot jaar, afhankelijk van het aanbod, verschillen.

  Bij de overige teams is het moeilijk aan te geven welke in competitieverband en welke recreatief bezig is. In sommige teams zal dat een beetje door elkaar lopen. En het kan van team tot team ook verschillen. Voorop moet blijven staan, dat iedereen het naar de zin moet kunnen hebben. Sporten op een wijze die past bij de persoonlijke interesse en mogelijkheden van de sporter.

  Dames senioren 1 Het uiteindelijke doel is om met dames 1 zo hoog mogelijk te gaan spelen. Het eerst volgende doel is om de regioklasse te bereiken. Het zou mooi zijn als er een tijd komt, om voor toeschouwers in een volle sporthal mooi handbal te laten zien. Het zou dan ook zo moeten zijn, dat de rode draad van dit jeugdopleidingsplan voor een langere periode zal zijn. Op het moment dat speelsters van dames 1 stoppen zullen de opvolgers klaar moeten staan vanuit de opleidingsteams. Daarnaast zou ook de individuele speelster er naar moeten streven zo ver mogelijk te komen in haar sport. En wat dat betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen.

 • Jeugdplan 2009 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

  3

  Dames A1, B1 en B2 Doel is om met zoveel mogelijk spelplezier een zo goed mogelijk resultaat te halen. Hierbij moeten plezier en de te leveren prestatie hand in hand gaan. Eerlijkheidshalve moet aangetekend worden dat er soms ook wel teleurstellingen en tegenslagen te verwerken zijn. Dat werkt echter vaak karaktervormend.

  In grote lijnen moet de vereniging Overwetering bij deze teams aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij de jongere opleidingsteams. Met uitzondering van: De communicatie met de ouders (A1 en B1) wordt zo langzamerhand iets minder

  belangrijk. Speelsters weten zich steeds beter te laten gelden en moeten ook leren voor zichzelf op te komen.

  Kleinere teams zijn minder aan de orde, omdat onderlinge concurrentie belangrijk is. Speeltijd naar prestatie. Wel blijft gelden dat iemand niet meegaat voor de bank (mits alle speelsters van het team hierover anders denken). Als een speelster nog niet aan een bepaald niveau toe is, kan zij beter eerst naar een lager team.

  Ondersteuning van de vereniging Overwetering, wanneer speelsters geselecteerd worden voor afdelingsselectie of Jeugd plan Nederland.

  Bij voorkeur kader zelf opleiden, maar desnoods ook kwalitatief goed kader in huis halen. Opleiding staat zeker bij A1, B1 en B2 nog voorop, maar we streven wel elk jaar naar een

  zon hoog mogelijke klassering.

  Dames C1, C2 en Dames D-groep Doel is hen een gedegen handbalopleiding te geven. Kampioenschappen zijn geen doel op zich. We spreken hier ook niet over prestatie.

  Voorwaarden waar de vereniging Overwetering aan zal moeten voldoen:

  Zo goed mogelijk kader op deze teams plaatsen. - Kader dat goed opgeleid moet worden. - Kader dat goed begeleid moet worden. - Kader dat veel zal moeten samenwerken. Meerdere trainers zullen met teams aan het

  werk gaan. Trainingsstof eenduidig. (Oefenmateriaal is aanwezig).

  Het maken van een opleidingsplan per speelsters - Technisch/tactisch. - Fysiek/mentaal.

  Niet elke speelster heeft behoefte aan dezelfde stof. Niet elke speelsters kan hetzelfde leren (hoeft ook niet). Misschien wel het belangrijkste, het tempo waarin bepaalde zaken eigen worden gemaakt, is voor elke speelster verschillend.

  Goed sportmedische begeleiding.

  Goed communicatie met ouders. - Signalen die thuis opgevangen worden, over b.v. minder plezier, zijn belangrijk voor

  de vereniging. - Het organiseren van een ouderavond.

 • Jeugdplan 2009 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

  4

  Waar mogelijk kleinere teams, zodat speelsters meerspeeltijd krijgen. In het veld wordt meer geleerd dan op de bank. Hierdoor zal het wel vaker nodig zijn in te vallen in andere (hogere) teams.

  Trainingen die aansluiten bij de speelwijze die wij voor Overwetering voor ogen hebben. Gebaseerd op: - Snelheid. - Individuele kwaliteit en sterkte. - Offensieve verdediging, niet alleen gericht op het voorkomen van doelpunten, maar

  ook op het zo snel mogelijk weer in balbezit komen. Handbal over het hele speelveld. - Het spelinzicht van de speelsters.

  Ondersteuning van de vereniging wanneer speelsters uitgenodigd worden voor afdelingsselectie.

  Optimale faciliteiten proberen te realiseren.

  Waarom al beginnen met opleiden (C- en D-groep) op deze leeftijd? Het volgende gezegde heeft hiermee te maken: wat Greetje niet heeft geleerd, zal Greet niet meer leren. Met andere woorden: dit is de leeftijd waarop ze veel kunnen leren en op spelende wijze willen leren. Dingen die later veel moeilijker of zelfs nauwelijks meer aan te leren zijn. Denk b.v. aan een valschot.

  Er zijn natuurlijk een aantal specifieke onderdelen in de handbalsport waar extra aandacht aan moet worden geschonken. (valworp technieken, loopscholing enz). Het zou een goede zaak zijn als daar op uitnodiging van de vereniging Overwetering, gasttrainers/speelsters voor uitgenodigd zouden kunnen worden, die voor de trainers/speelsters van Overwetering maar ook eventueel van buurtverenigingen diverse mogelijkheden/oplossingen laten zien.

  Kinderen vinden het ook vaak leuk om allerlei dingen te leren. Speelsters die thuis in de huiskamer of voor de garagedeur dingen staan te oefenen, zijn geen uitzondering. Kortom leren vinden ze leuk en het gaat ze gemakkelijk af.

  De overige teams van Overwetering Deze teams mogen natuurlijk niet het ondergeschoven kindje binnen de vereniging Overwetering worden. Ook zij moeten voldoende faciliteiten en aandacht krijgen. Groot voordeel voor deze teams is dat zij minder verplichtingen hebben dan andere teams.

  Voor deze teams geldt verder: Goed kader en dat kader goed begeleiden Trainen naar behoefte (1 2 uur), wie meer wil, kan meetrainen bij andere teams Iedereen ongeveer evenveel speeltijd

  Maar: Geen Opleidingsplan. Per team een trainer.

 • Jeugdplan 2009 20014 s.c. Overwetering afdeling handbal Versie 1.2

  5

  Waarom kiezen voor prestatie sport bij Overwetering? Proberen iets te bereiken in je sport. Dat kan veel voldoening geven. Presteren is leuk! Het werkt karaktervormend Je leert omgaan met tegenslag/teleurstellingen Je wordt weerbaarder. Je leert voor je zelf opkomen. Je wordt aangesproken op je doorzettingsvermogen, en je vechtlust. Je leert op den duur omgaan met de druk van het moeten presteren.

  Allemaal zaken die in de maatschappij van pas kunnen komen.

  Het is aantrekkelijk voor het publiek en dus voor sponsors. Goede sponsors zorgen ervoor dat het betaalbaar blijft.

  Aantrekkelijke sport heeft een wervende werking. Goede prestaties trekken leden aan. Is goed voor de sport en de vereniging Overwetering in het bijzonder.

  Ouders

  Betrokkenheid ouders, en de consequenties voor de speelsters (ouders). In het jeugdplan staat dat ook de ouders bij dit plan moeten worden betrokken. Willen we binnen de vereniging verder en hogerop, dan zal er duidelijkheid moeten zijn of komen. Maar dit heeft ook consequenties. Allereerste: keuzes maken.

  Wij (trainers, begeleiders en jeugdcommissie) delen de teams in en daarbij vermelden wij de trainingstijden van de teams. Voor C1 en C2 en bepaalde speelsters van de D-groep zijn dat 2 trainingen per week. D3

  heeft eenmaal trainen per week. Voor dames 1, A1, B1 en B2 zijn dat 2 trainingen per week en als de mogelijkheid zou

  kunnen ontstaan, ook 1x individueel. Eenmaal in de maand is er een communicatiesessie over het theoretische kader.

  Voor de overige groepen is dit 1x training per week

  Mocht u of zou een speelster er niet voor voelen extra tijd in het handballen te steken, dan graag even een seintje richting de jeugdcommissie van Overwetering en/of de jeugdtrainer. Dan gaan wij kijken of uw kind in een ander team ingedeeld kan worden. Vanzelfsprekend kunt u ook van tevoren aangeven, dat u uw kind hiervoor (nog) niet in aanmerking wilt laten komen.

  U of uw kind moet dus een keuze maken voor wel of ni