tapio lahti apulaisylilääkäri työterveyslaitos · 2016. 7. 1. · työterveyslaitos....

of 24 /24
Mielenterveys ja työ Tapio Lahti apulaisylilääkäri Työterveyslaitos

Author: others

Post on 15-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mielenterveys ja työ

  Tapio LahtiapulaisylilääkäriTyöterveyslaitos

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 2

  Maailma muuttuu, työ muuttuu

  Nykypäivän työelämässä pitää koko ajanaloittaa alusta, näyttää jatkuvasti osaavansa jaolevansa hyvä. Työssä ei ole jatkuvuutta, jaeilisen perustalle rakentaminen merkitseepaikalleen jäämistä.

  Paikallaan pysyminen on merkki heikkoudestaja epäonnistumisesta, ulkopuolellejättäytymisestä, eikä nykypäivän dynaamisessatyöyhteiskunnassa ole sijaa paikallaan jäämisenkaltaiselle passiivisuudelle.

  Sennett 2002

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 3

  Maailma muuttuu, työ muuttuu

  1980-luvun yltäkylläisyyden ja elämänlaatuasekä vapaa-aikaa korostavan ajan jälkeen1990-luvun alku merkitsi suunnanmuutosta:

  tarkkaa taloutta, työtahdin kiristymistä jatyöttömyyden kasvun mukanaan tuomaaepävarmuuden lisääntymistä.

  Ikäohjelman monet kasvot:kansallisen ikäohjelman 1998 – 2002 loppuraportti 2002

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 4

  Työ- ja toimintakyvyn ulottuvuudet

  Työntekijä

  Työ jatyöolot

  Ammatillinenosaaminen

  Työyhteisö jatyöorganisaatio• agraarista urbaaniin

  • työympäristö katoaa• aikakäsityksen

  muutos 24/7• tietotekniikka• tarjontaohjauksesta

  kysyntäohjaukseen

  • työuran tilallahenkilökohtainenkehittyminen (sosiaalisuus)

  • ikääntyminen• elinajan odotteen kasvu• parantunut terveys• kolmas ikä

  • työssä oppiminen• elinikäinen

  oppiminen• uudet teknologiat

  • yhteisöllisyydenmurros

  • hierarkkisuudenmurros

  • kiire ja työmäärä• hitaasta tiedosta

  pikatietoon

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 5

  Työn vaatimukset javaikutusmahdollisuudet

  Alhainenstressi Aktiivinen

  PassiivinenKorkeastressi

  pieni suuri

  pie

  ni

  suu

  ri

  Työn hallinta

  • vaikutus-mahdollisuudet

  • kehittymis-mahdollisuudet

  Työmäärä ja vaatimukset

  Karasek 1990

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 6

  Ponnistelujen ja palkitsevuuden epäsuhta

  Vaatimukset,velvoitteet

  Ponnistelu

  Palkitsevuus

  Palkka, arvostus,asema, varmuustulevaisuudesta

  Epätasapaino syntyy, jos– ei vaihtoehtoja– jos hyväksytään

  strategiana– jos henkilö itsessään

  ylisitoutuva

  Siegrist 2000

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 7

  Mielenterveys ja toimintakyky

  WHO:

  Masennustilat olivat neljänneksi tärkeintoimintakyvyttömyyttä aiheuttavistasairauksista maailmassa vuonna 1990.

  Ennuste vuodelle 2020: masennustilatnousevat toiseksi tärkeimmäksi syyksi.

  Murray ja Lopez 1997

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 8

  Mielenterveys ja sairauslomat

  Mielenterveyden häiriöiden vuoksi alkaneetsairauspäivärahakaudet 1991 - 2002

  Jouko K. SalminenKELA/tutkimusosasto

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 9

  Mielenterveys ja eläkkeet

  Yksityisellä sektorilla 1987-2003 mielenterveyden häiriön perusteellaalkaneet varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet (Eläketurvakeskus)

  0

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  2 500

  3 000

  3 500

  4 000

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

  Vakavat mielialahäiriöt(depressio)

  SkitsofreniaNeuroositPersoonallisuus-häiriöt

  Vuonna 2003 mielenterveyseläkkeistä 49 % myönnettiinmasennusdiagnoosilla. Depression yleisyys ei kuitenkaan olelisääntynyt väestössä.

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 10

  Masennuksen hoidosta – pilleriä, puhetta,sairauslomaa vai tukea työstä?

  HeSa 2.10.2006

  HeSa 4.10.2006

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 11

  Mielen tasapainoa uhkaavat tekijät työssä 1

  Työyhteisötekijät• organisaatiokulttuuri ja -toiminta• vähän tukea ja vuorovaikutusta, epäselvät

  tavoitteet• urakehitys jumissa, epävarmuus ja alhainen

  arvostus• rooliristiriidat ja epäselvyys, vastuuttomuus

  ihmisistä• vaikuttamisen ja hallinnan vähäisyys liittyen

  vähäiseen osallisuuteen• henkilösuhteiden ristiriidat, eristäminen• kodin ja työn vaatimusten ristiriita

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 12

  Mielen tasapainoa uhkaavat tekijät työssä 2

  Työympäristötekijät• työtilat ja -välineet• saatavuus, luotettavuus, sopivuus, huolto• tehtävien suunnittelu• vähän vaihtelua, ositettu tai epämielekäs työ, ei

  vastaa kykyjä• työtaakka/ -tahti, kiire• liikaa tai liian vähän, työtahdin hallinnan puutteet• työn aikataulu• vuorotyö, joustamattomat aikataulut, työajan

  ennalta arvaamattomuus, pitkät ja huonostisosiaalisesti sopivat työajat

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 13

  Mielen tasapainoa uhkaavat tekijät työssä 3

  Muuttuva työelämä• ikärakenteen muutos• etätyö sekä tieto- ja viestintätekniikan

  yleistyminen• yritysten rakennemuutokset• henkilöstön vähentämiset, ulkoistamiset,

  alihankinnat, kansainvälistyminen• joustojen vaatimukset• palvelualojen kasvu• itseohjautuvien tiimien lisääntyminen

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 14

  Yksilöä koossa pitävät voimat – koherenssi,myös työssä?

  YMMÄRTÄÄ YMPÄRÖIVÄN• voi hahmottaa kokonaisuuden• voi tunnistaa tapahtumien johdonmukaisuuden• voi tunnistaa oma osuuden/kohtalonTILANNE ON HALLINNASSA• voi itse hallita ja vaikuttaa (vapausaste)• voi luottaa, että joku muu hallitsee tilanteetTAPAHTUMILLA ON MIELEKKYYS• voi hahmottaa asioiden tarkoituksen• olla mukana jossain itselle tärkeässä,• …että panostuksellani on merkitys

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 15

  Toimiva organisaatio ja työyhteisövoimavarojen lähteenä

  Toimiva organisaatio• tavoitteet, johtaminen, roolit, pelit ja pelisäännöt

  selkeät ja pitävät• vahva oikeudenmukaisuuspyrkimys

  Toimiva työyhteisö• pitää todellisuutta näkyvillä• rakentaa luottamusta tämän tueksi• tuottaa merkityksellisyyden kokemusta

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 16

  Työssä viihtymistä lisäävät tekijät Suomessa(Tilastokeskuksen työolotutkimus 2003)

  työn itsenäisyys 73 %suhteet työtovereihin 65 %työn mielenkiintoisuus 64 %työn vaihtelevuushyödyllisyyden tunnetyön haasteellisuustyöpaikan henkiasioiden oppiminenmiellyttävät asiakkaat

  työsuhteen varmuustyöajatvaikutusmahdollisuudettyön arvostussuhteet esimiehiintyöskentelyolosuhteetpalkka 22 %työn kiireettömyysetenemismahdollisuudet 10 %

  Lehto ja Sutela 2004

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 17

  Työssä viihtymistä lisäävät tekijät Suomessa(World Values Survey 1981 – 2000)

  1. mielenkiintoinen työ2. sosiaalisten suhteiden merkitys, työkaverit3. työsuhteen varmuus ja palkka

  Antila 2006

  Suomalaisten mielestä työ saa ollakohtuullisen kovaakin, kunhantyöskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja työnsisältö on mielekäs.

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 18

  Työnteon mielekkyyden muutoksen balanssiluku*koko palkansaajakunnassa 1992 - 2005

  Työnteon mielekkyys laskenut(Työolobarometriaineistot 1992 – 2005)

  * Balanssiluku = muutoksen parempaan ja huonompaansuuntaan nähneiden erotus prosenttiyksiköinä.

  Alasoini 2006

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 19

  Uusi psykologinen sopimus

  Entisenlainen paternalistinen psykologinensopimus

  – palkansaajien lojaalisuus– täysi työpanos– näiden vastineeksi turvattu työsuhde ja

  ennustettavat ansiot

  Alasoini 2006

  Uusi psykologinen sopimus– johtamisen ja työn organisoinnin kehittyminen– palkansaajien työssä oppimis- ja

  kehittymismahdollisuuksien paraneminen– työmarkkinakelpoisuuden ylläpito ja kehittäminen– tosiasiallisen muutosturvan paraneminen

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 20

  Proaktiivinen työyhteisö

  Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet ja vastuunlisääntyminenTyön omistajuuden kokemus (riippumatonsosioekonomisesta ryhmästä työyhteisössä)Luottamuksen ilmapiiri ja sitä kautta sosiaalisenpääoman vahvistuminenYhteenkuuluvaisuudentunne, keskinäisenauttamisen periaate ja vahva turvallisuuskulttuuriKokeilunhalu, innovatiivisuus, osaaminen, työniloHyvämaineisuus, uskottavuusKorkea asiakastyytyväisyys

  Virtanen 2005, Ylöstalo 2005, Antila 2006

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 21

  Sosiaalinen pääoma osana aineetontapääomaa

  Henkinen pääoma

  Fyysinen japsyykkinenhyvinvointi

  Osaaminen(älyllinenpääoma)

  tietotaitotahto

  Sosiaalinenpääoma

  (sitoutuminen,suhteet,

  luottamus)

  Viitala 2005

  X X

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 22

  Esimiestyö ja työn mielekkyys

  Antila 2006

  työnmielekkyys

  lisääntyy

  ei muutosta

  työnmielekkyys

  väheneeesimiestyö

  heikkoavaikeasanoa

  esimiestyöhyvää

  esimies on avoinriittävästi palautetta

  tukea ja rohkaisua

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 23

  Esimiehen merkitys

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  vähän oppilasongelmia paljon oppilasongelmia

  työn

  imu

  ei esimiestukea

  saa esimiestukea

  Hakanen 2004

 • Pohjanmaa-hanke Ohjausryhmä 4.10.2006 24

  Kiitos !