seurojen palloliitto tilannekatsaus syksy 2018...mikä muuttuu ja mikä ei muutu...

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Seurojen Palloliitto

  Tilannekatsaus

  Syksy 2018

 • Sisältö

  1. Seurojen Palloliitto -hankkeen missio

  2. Seurojen Palloliitto -hankkeen tavoitteet

  3. Katsaus uudistuksen sisältöön toiminnoittain

  4. Seurojen kuunteleminen ja kuuleminen keskiössä

  5. Valmistelutyön tilannekatsaus

 • Seurojen Palloliitto -hankkeen missio

 • LÄHTÖKOHTA

  Suomalaisen jalkapallon ja futsalin menestys on kriittisessä yhteydessäseuroissa tehtävän työn määrään ja

  laatuun.

 • Rahaa | Huomiota | Ymmärrystä | Kuuntelua | Malleja ja Työkaluja | Osaamista | Asiantuntemusta | Vaikuttamista

  SEURAT TARVITSEVAT

  MENESTYKSEN EDELLYTYKSIÄ

  SEURAT ODOTTAVAT PALLOLIITOLTA

  ELI

 • TUTKIMUSKYSYMYKSEMME KAIKESSA TEKEMISESSÄMME TULEE OLLA:

  Miten tekemämme työ auttaa seuroja onnistumaan ja luo heille menestyksen

  edellytyksiä?

 • MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON AUTTAA SEUROJA

  Suomalaiset pelaajat

  voivat hyvin ja kehittyvät

  Suomalaiset seurat

  voivat hyvin ja kehittyvät

  Meidän ensisijainen tehtävämme on auttaa seuroja, joissa

  puolestaan tehdään arkipäivän työ pelaajien hyväksi

  Unelmana jokaisella pelaajalla osaava ja koulutettu valmentaja

 • Seurojen Palloliitto -hankkeen tavoitteet

 • Uuden toimintamallin periaatteet...eli millä logiikalla organisaatiota ja toimintatapoja suunnitellaan

  Puretaan päällekkäistä tekemistä ja keskitetään jäljelle jäävää hallintoa.

  Siirrytään yhteen yhtenäiseen organisaatioon: yksi henkilöstö, yksi talous, yksi

  brändi, yksi hallintomalli.

  Luodaan edellytykset henkilöstön erikoistumiselle ja parhaiden käytäntöjen

  levittämiselle.

  Keskitytään tuottamaan niitä palveluja, joita ei ole järkevä resursoida seurojen

  itsensä tuotettaviksi.

  Johdetaan toimintaa valtakunnallisesti mutta toteutetaan palvelut lähellä

  seuroja alueellisesti ja paikallisesti.

 • Uuden toimintamallin tavoitteet seurojen

  näkökulmasta...eli miten muutos näkyy seuroille

  • Seurat saavat nykyistä paremmin tarpeitansa vastaavia, laadukkaita

  palveluita. Lähipalvelut eivät heikkene vaan vahvistuvat.

  • Palvelut ovat nykyistä yhdenmukaisempia sijainnista riippumatta, ja

  palvelut saa ”yhdeltä luukulta”.

  • Erityisesti pelaajakehitys paranee, kun valmentajakoulutukseen ja

  seurojen valmennuksen kehittämiseen panostetaan.

  • Halukkaat ja kyvykkäät seurat saavat resursseja järjestää palveluita

  itse, esimerkiksi valmentajakoulutuksia.

  • Palveluorganisaatio kuuntelee seuroja ja uudistaa jatkuvasti

  toimintaansa seurojen tarpeisiin vastaamiseksi.

 • Pelaajakehitys

  Kilpailu- ja

  erotuomaritoiminta

  Myynti, markkinointi,

  tapahtumat

  NYKYTILA

  (131+20 seuroille +5 ulkoistettu)

  Urheilutoiminta

  +18 HTV

  Seurakehitys

  Kilpailu- ja

  erotuomaritoiminta

  + 3 HTV

  Myynti, markkinointi ja

  tapahtumat

  TAVOITETILA

  133 + 26 seuroille +

  3 ulkoistettu + uudet investoinnit)

  Seurakehitys

  ~32+20s

  henkilöä

  ~16

  henkilöä

  ~47+23s

  henkilöä

  ~21+3s

  henkilöä

  ~31

  henkilöä

  Hallinto ja

  Tukitoiminnot

  (ml. Viestintä)

  Hallinto ja Tukitoiminnot

  - 15 HTV

  ~24

  henkilöä

  ~28

  henkilöä

  ~31

  henkilöä

  + ~5u

  ~16

  henkilöä

  ~18

  henkilöä

  + ~3u

  Hieman lukuja tavoitteiden taakse

 • Nykyisen toimintamallin vahvuudet...eli asiat, joista halutaan pitää kiinni myös jatkossa

  • Kilpailutoiminnan sujuvuus ja jatkuvuus muutoksesta huolimatta

  • Osaavat ihmiset

  • Ympäri Suomea paikallisesti toimiva organisaatio

  • Taloudelliset tukimuodot (talenttivalmentaja- ja tutortuki)

  • Prosessimuotoinen valmentajakoulutus

  • Vertaistapahtumat (toiminnanjohtaja-, valmennuspäällikkö- ja

  puheenjohtajafoorumit)

  • Laatujärjestelmä

  • Seuraohjelma.fi-työkalujen jakaminen

  ...ja ylipäätänsä kaikki palvelut ja toimintatavat, jotka seurat ovat

  kokeneet hyviksi.

 • Katsaus uudistuksen sisältöön toiminnoittain

 • Mikä muuttuu ja mikä ei muutu – esimerkkejäpelaajakehitys ja valmentajakoulutus

  Mikä uudistuu?

  • Valmentajakoulutusten edelleen kehittäminen (mm. yhteistyö seurojen kanssa)

  • Alue- ja maajoukkue-valmentajien lisääntyvä läsnäolo seurojen arjessa

  • Valtakunnallisen ja alueellisten valmennuskeskusten yhtenäistyvä toimintamalli

  • Tutkimus- ja kehitystoiminta

  • Digitaaliset työkalut/sovellukset seurojen arjen tueksi

  Mistä pidetään kiinni?

  • Huuhkaja- ja Helmaripäivät – edelleen kehittäminen

  • Valmentajakoulutusten prosessimaisuus – edelleen vahvistetaan

  • Talentti- ja tutortuet seuroille

  • Maksuttomuus nuorten maajoukkuetoiminnassa

  • Vahva yhteistoiminta urheilutoiminnan ja seurakehityksen välillä

  Seuroille näkyvää uutta palvelua jo vuonna 2019:

  • Koulutukset entistä lähemmäksi valmentajien arkea (mm. seuroissa toimivien

  koulutusvastaavien avulla)

 • Mikä muuttuu ja mikä ei muutu –esimerkkejä seurakehityksestä

  Mikä uudistuu?

  • Seurapalvelut (digitalisaation hyödyntäminen)

  • Seurakehityksen tasalaatuisuus vahvistuu eri puolilla maata

  • Resurssien joustavampi käyttö mahdollistaa vaikuttavamman kyvyn vastata erilaisten seurojen erilaisiin tarpeisiin

  • Seurojen osaamisen hyödyntäminen seurakehityksessä lisääntyy

  Mistä pidetään kiinni?

  • Seurojen laatujärjestelmästä johdetut säännölliset seuravierailut

  • Seuravierailuista johdetut seurakohtaistetut kehitysprosessit

  • Seuravalmennukset

  • Seuradialogi eri kohderyhmille (pj/tj/vp&jp)

  Seuroille näkyvää uutta palvelua jo vuonna 2019:

  • Jäsenrekisterivaihtoehto, seuradialogit lisääntyvät, seurojen osaamisen

  hyödyntäminen.

 • Mikä muuttuu ja mikä ei muutu –esimerkkejä kilpailutoiminnasta

  Mikä uudistuu?

  • Palveluprosessit kehittyvät̶ Seurat osallistuvat

  ̶ Selkeä, kehen yhteydessä

  ̶ Palvelu asiantuntevaa ja nopeaa

  • Eri puolilla maata toimiviksi havaittujen harrastejalkapallo-toimintojen monistaminen muille alueille tehostuu

  • Uudistuvan palveluorganisaation kyky tuottaa seuralähtöisiä kilpailuja – tuotekehitykseen panostetaan

  • Tuomaritoiminnan resurssit lisääntyvät (1 pt joka alueella + oto-toimijoita) ja tuomaritoiminnan uramahdollisuuksiin tehdään kirkkaampi näkymä.

  Mistä pidetään kiinni?

  • Kilpailutoiminnan peruspalvelut eivät muutu sisällöllisesti (laadulliseen parantamiseen pyritään).

  • Kilpailutoiminnan peruspalvelut ja päätöksenteko ovat edelleen lähellä seuroja.

  • Kaikille halukkaille löytyy edelleen mahdollisuus pelata jalkapalloa sillä tavalla kuin omat taidot ja halu antavat myöten.

  • Jalkapalloa järjestetään seurojen tarpeista liikkeelle lähtien.

  • Lähipelit eli pelimatkat eivät pitene (ellei joukkue itse halua hakea pidemmältä esim. haasteellisempia pelejä).

  Seuroille näkyvää uutta palvelua jo vuonna 2019:

  • TASOn kehittyvät palvelut, palveluiden hinnoitteluperusteiden harmonisointi,

  aikaisempaa vauhdikkaampi sääntöjen ja määräysten harmonisointi. Palveluiden

  tasalaatuisuuden kehittyminen.

 • Mikä muuttuu ja mikä ei muutu –yleistä

  Mikä uudistuu?• Henkilöstö- ja viestintäpäällikön palvelut seuroille

  • Seurojen arjen vaikuttamiskanavat matalalla kynnyksellä ja

  • Koko organisaation asettuminen ratkaisukeskeiseen palvelurooliin

  Mistä pidetään kiinni?• Toimivat lähipalvelut

  • Osaavat ihmiset eri puolilla maata

  • Seurojen rooli päätösten valmistelussa ja päätöksentekijöinä

  • Perustoimintojen laadun ja määrän ylläpitäminen myös siirtymäaikana ennen uuden organisaation täysimääräistä käynnistämistä 1.1.2020

  Seuroille näkyvää uutta palvelua jo vuonna 2019:• Sähköinen osallistuminen, henkilöstö- ja viestintäpäällikön palvelut, seurojen kuunteluun liittyvät

  prosessit käyttöön.

 • Seurojen kuunteleminen ja kuuleminen keskiössä

 • Seurojen toiveet, tarpeet ja huolet muuttuvat koko ajan toimintaympäristön mukana.

 • Meidän tuleekin opettamisen sijaan kuunnella ja kysyä.

  Näin voimme oppia, millaista tukea erilaiset seurat

  menestyäkseen tarvitsevat.

  Palloliiton palveluorganisaationa tulee ymmärtää

  kuulemansa ja toimia kerätyn tiedon perusteella

  kehittäen omia palvelujaan seurojen menestymisen

  edellytysten luomiseksi.

 • Seurojen kuuntelemista korostava toimintakulttuuri

  Selkeät roolit ja toimivaltasuhteet, joita pitkin tieto liikkuu ja löytää oikeaan paikkaan

  Seurojen kuuntelemisen elementit

  Seurojen

  vaikuttaminen

  luottamuselinten,

  erityisesti

  kehitysryhmien

  kautta

  Seurojen

  kuunteleminen koko

  operatiivisen

  henkilöstön voimin ja

  raporttien tekeminen

  seurakohtaamisista

  Systemaattinen

  sähköisen palautteen

  kerääminen

  palveluista (koulutus-

  tapahtumat, vertais-

  foorumit, sarjat jne.)

  Seurojen näkemysten ja palautteen kokoaminen ja säännöllinen prosessointi

  Toiminnan jatkuva kehittäminen

 • Seurojen vaikuttaminen kehitysryhmien kautta

  Alueen

  seurat

  STRATEGINEN

  YDIN

  OPERATIIVINEN

  YDIN

  Neljä valintaa/

  toimintoa, joissa

  kussakin

  kehitysryhmät

  Valinnan alueellinen

  vastaava tiimeineen

  Valinnan

  valtakunnallinen vetäjä

  tiimeineen

  Pääsihteeri ja liiton

  operatiivinen

  johtoryhmä

  Alueellinen

  kehitysryhmä

  Valtakunnallinen

  kehitysryhmä Hallitus

  Muut tarvittavat

  erityiset

  valtakunnalliset

  valiokunnat,

  komiteat yms.

 • Seurojen kuunteleminen koko operatiivisen henkilöstön voimin

  • Koulutustapahtumat

  • Vertaisfoorumit

  • Seurojen Ääni -seminaarit

  • Auditointikäynnit

  • Muut kehitysprosessit

  Kohtaamiset

  seuraväen

  kanssa ja

  seurojen

  kuunteleminen

  näissä

  Osallistuva operatiivinen

  vastuuhenkilöstö kirjoittaa

  tilaisuudesta tiiviin raportin

  sovittua pohjaa vasten, jotka

  kerätään yhteen paikkaan

  Seurojen suorat

  yhteydenotot

  palvelu-

  organisaatioon

  • Tapaamisen sopiminen

  tietyn asian tiimoilta

  • Puhelut

  • Sähköpostit

  Operatiivinen henkilöstö vie

  jatkotoimenpiteitä vaativat asiat

  eteenpäin, esim. alueellisen

  seurakehitystiimin palaveriin

 • Systemaattisen sähköisen palautteen kerääminen

  • Järjestetyt sarjat

  • Koulutustapahtumat

  • Vertaisfoorumit

  • Seurojen Ääni -seminaarit

  • Auditointikäynnit

  Sähköinen

  palautepyyntö

  seuroille

  tuotetusta

  palvelusta

  Jokaisesta tilaisuudesta

  pyydetään osallistujilta

  jälkikäteen sähköisesti arviot ja

  palaute tiettyyn kyselypohjaan,

  vastaukset kerätään yhteen

  paikkaan

  Sähköinen

  palautekanava

  yleiselle

  palautteelle

  Yksi palautelaatikko, mutta

  mahdollisesti annettavan

  palautteen aiheen

  valitseminen pudotusvalikosta

  (nopeuttaa palautteen

  ohjaamista oikealla henkilölle)

  Luvataan tietty reagointiaika

  (esim. 3 arkipäivää), jonka

  sisällä ainakin alustava

  vastaus palautteen antajalle –

  lisäksi asian vieminen

  eteenpäin tarpeen mukaan

 • Valmistelutyön tilannekatsaus

 • Rekrytoinnit – aalto 1

  Toimenkuva Haun tyyppi Status Henkilö

  (jos jo valittu)

  Seurapalvelujohtaja Avoin haku Tehty Timo Huttunen

  Urheilutoimenjohtaja Avoin haku Tehty Hannu Tihinen

  Kilpailutoiminnan johtaja Avoin haku Tehty Pekka Soini

  Myynti- ja markkinointijohtaja Avoin haku Tehty Mikko Varis

  Henkilöstöpäällikkö Avoin haku Tehty Heidi Holopainen

  Viestintäpäällikkö Avoin haku Tehty Taru Nyholm

  Prosessista:

  - Toteutus keväällä ja kesällä

  - Ulkoinen konsultti apuna

 • Rekrytoinnit – aalto 2

  Toimenkuva Haun tyyppi Status Henkilö (jos jo valittu)

  Talouspäällikkö Sisäinen haku Tehty Jonna Vaarnanen

  Tapahtumapäällikkö Avoin haku Tehty Kalle Marttinen

  IT-päällikkö Sisäinen haku Tehty Jan Lodenius

  Seurojen Palloliitto -kehityspäällikkö Avoin haku Tehty Veli-Matti Yli-Rinne

  Valtakunnallinen koulutuspäällikkö Avoin haku Tehty Ricardo Duarte

  Eteläisen alueen koulutuspäällikkö Avoin haku Kesken

  Tyttöjen huippujalkapallopäällikkö Avoin haku Tehty Marianne Miettinen

  Poikien huippujalkapallopäällikkö Avoin haku Tehty Juho Rantala

  Aluepäällikkö, etelä Avoin haku Kesken

  Aluepäällikkö, itä Avoin haku Kesken

  Aluepäällikkö, länsi Avoin haku Kesken

  Aluepäällikkö, pohjoinen Avoin haku Kesken

  Prosessista:

  - Toteutus kesällä ja syksyllä

  - Ulkoinen konsultti apuna

 • Organisaatiorakenne

  URHEILUTOIMINTA

  Hannu Tihinen

  SEURAPALVELUT

  Timo Huttunen

  KILPAILUTOIMINTA

  Pekka Soini

  MYYNTI,

  MARKKINOINTI JA

  TAPAHTUMAT

  Mikko Varis

  TUKITOIMINNOT

  HR, IT, Talous, Viestintä, Aluepäälliköt

  PÄÄSIHTEERI

 • Projektisuunnitelma ja eteneminen

  2018 2019

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Henkilövalinnat

  YT-menettely,

  koulutus ja järjestelyt

  Kehitysryhmien

  työskentely

  Toimintamallin

  rakentaminen

  Taloushallintoratkaisu

  Hallintomallin

  rakentaminen

  Toiminnan ja talouden

  suunnittelu

  Päätökset

  Hankkeen johtaminen

  ja muutoshallintaHankkeen johtaminen, eri sidosryhmien hoitaminen / viestintä

  Aalto 1: HR,

  Johtajat, ViestintäAalto 2: Aluep. IT, Tal.,Tap.,

  Keh.p. HJP, KP

  Aalto 4

  Ostopalvelut

  Kehitysryhmien työskentely neljän alueen mukaan

  Nykytilan

  kartoitus Ulkoisten kumppanien kilpailutus

  ja valinta

  Valitun ratkaisun implementointi,

  testaus, koulutus

  2020 suunnittelu uuden

  organisaation toimesta

  Piirik.

  Kery-valinnat

  2018-2019

  Kery-valinnat

  2020

  Hallintomallin viimeistely

  YT-menettelyUudelleenkoulutus ja muut

  järjestelyt

  Hallintomallin vaiheittainen käyttöönotto

  Toimintamallin vaiheittainen käyttöönotto

  LHLH

  LVLH Piirik. Piirik.Piirik.

  LH

  LV

  LH

  LV

  LH

  LVLH LH LHLH LH LH

  Aalto 3: Muu

  henkilöstö

  Järjestämistavan

  valinta

  Palvelut, prosessit, organisaatio,

  toimenkuvatProsessien ja toimenkuvien

  täsmentäminen, mittarit, käytännöt

  2019 suunnittelu

  yhdessä piirien kanssa

 • Näin seurat johtavat Palloliitto (hallintomalli)

 • Hallintomallin elimet ja niiden roolit

  Pääsihteeri/toimitusjohtaja

  - operatiivinen asiantuntija-

  organisaatio (n. 130 htv)

  Suomalaiset jalkapallo- ja futsalseurat (noin 920)

  Seurojen Kokous / Kongressi

  (valtakunnallinen, joka toinen vuosi)

  • Valitsee puheenjohtajan neljäksi vuodeksi

  • Valitsee ehdollepanotoimikunnan neljäksi

  vuodeksi

  • Hyväksyy strategian, arvopohjan, vision ja

  mission

  • Hyväksyy sääntömuutokset (3/4

  enemmistö)

  Ehdollepano-

  toimikunta

  • valmistelee

  puheenjohtajan ja

  hallituksen

  jäsenten valinnat

  Seuraparlamentti

  (valtakunnallinen, 30+ jäsentä, valinnat

  kahdeksi vuodeksi, kokouksia 1-2 krt / vuosi)

  • Valitsee hallituksen kahdeksi

  vuodeksi (puolet erovuorossa vuosittain)

  • Hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman

  • Hyväksyy toimintakertomuksen ja

  tilinpäätöksen

  Alueparlamentit

  (alueellinen, pj + 7 jäsentä,

  valinnat kahdeksi vuodeksi,

  kokouksia 1-4 krt / vuosi)

  • Vastaa alueellisesta

  vaikuttamisesta ja tukee

  viestintää

  • Seuraa lähipalvelujen

  toteuttamista

  • Huolehtii yhdistysten

  nykyomaisuudesta

  • Valitsee alueelliset

  kehitysryhmät seurojen

  esityksestä

  Hallitus

  (pj + 2 vpj + 5 jäsentä, valitsee 2. vpj: t keskuudestaan, kokouksia 6 krt / vuosi)

  • Vastaa strategian toimeenpanosta ja sen toteutumisen seurannasta

  • Päättää seuraparlamentille esitettävästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta

  • Valmistelee seuraparlamentille esitettävän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

  • Valitsee valtakunnalliset kehitysryhmät sekä FIFA:n ja UEFA:n edellyttämät luottamuselimet

  FIFAn ja UEFAn edellyttämät luottamuselimet

  Alueelliset kehitysyhmät

  Alueelliset foorumit (S:n Ääni jne.)

  Valtakunnalliset kehitysryhmät

 • 2018 2019

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Valinnat

  Ehdollepanotoimikunta

  (liittovaltuusto valitsee)

  Liittohallitus

  (ehdollepanotoimikunta valitsee)

  Valtakunn. kehitysryhmät 2018-2019

  (liittohallitus valitsee)

  Alueelliset kehitysryhmät 2018-2019

  (piirit valitsevat)

  Foorumit ja

  seuradialogi1

  Seurojen ääni -seminaarit

  Piirien puheenjohtajien tapaamiset

  Seurojen puheenjohtajien foorumit

  alueilla

  Piirikokoukset

  Hankkeesta viestintä ja muutosjohtaminen

  1 Lisäksi järjestetään säännöllisesti alueellisia foorumeita seurojen urheilutoiminnasta ja hallinnosta vastaavalle henkilöstölle.

  Hankkeen vaiheistus ja aikataulu 2018-2019

  4/8 jäsentä 18 kuukaudeksi

  4/8 jäsentä 6 kuukaudeksi

  (5 kpl) (4 kpl)

  15.10.

 • 2020 2021

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Valinnat

  Liittohallituksen pj. ja 1. vpj.

  (Seurojen kokous valitsee)

  Muu liittohallitus

  (Seuraparlamentti valitsee)

  Seuraparlamentti

  (Seurojen kokous valitsee)

  Alueparlamentit

  (Seurojen ääni -seminaarit valitsevat)

  Valtakunn. kehitysryhmät 2020-2021

  (liittohallitus valitsee)

  Alueelliset kehitysryhmät 2020-2021

  (alueparlamentit valitsevat)

  Foorumit ja

  seuradialogi1

  Seurojen ääni -seminaarit

  Seurojen puheenjohtajien foorumit

  alueilla

  Hankkeesta viestintä ja muutosjohtaminen

  1 Lisäksi järjestetään säännöllisesti alueellisia foorumeita seurojen urheilutoiminnasta ja hallinnosta vastaavalle henkilöstölle.

  Hankkeen vaiheistus ja aikataulu 2020-2021

  3/6 jäsentä 24 kuukaudeksi

  3/6 jäsentä 24 kuukaudeksi

  (4 kpl) (4 kpl)

  3/6 jäsentä 6 kuukaudeksi,

  3/6 jäsentä 18 kuukaudeksi

 • Lopuksi: pääasiat muutosprosessin hoitamisessa

 • Pääasiat muutosprosessin hoitamisessa

  1. Kilpailutoiminnan taso säilytetään ja sitä kehitetään:

  Kilpailutoiminta saa lisää resursseja, ja uuden toimintamallin

  tuomat muutokset tehdään usean vuoden aikavälin yli

  jatkuvuuden varmistamiseksi.

  2. Resursseja siirretään hallinnosta kentälle: Erityisesti

  pelaajakehitys ja siellä valmentajakoulutus saa lisää

  resursseja jo vuonna 2019.

  3. Seuroja kuunnellaan ja seuroihin jalkaudutaan: Seurojen

  edustajia otetaan mukaan uuden organisaation ja

  toimintamallien suunnittelemiseen.