godiŠnji plan i program rada Škole za 2020. / 2021

87
Osnovna škola „ Dr. Stjepan Ilijašević “ Oriovac KLASA: 602-02/20-01/01 URBROJ: 2178/10-01/01-20-01 Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te na temelju članka 58. Statuta OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac od 28. 3. 2019. Školski odbor na 32. sjednici održanoj 30. rujna 2020. donio je GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021. ŠKOLSKU GODINU Ravnateljica: Darija Jozić Ratković, prof.

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

Osnovna škola „ Dr. Stjepan Ilijašević “

Oriovac

KLASA: 602-02/20-01/01

URBROJ: 2178/10-01/01-20-01

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te na temelju članka

58. Statuta OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac od 28. 3. 2019. Školski odbor na 32. sjednici održanoj

30. rujna 2020. donio je

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA 2020. / 2021. ŠKOLSKU GODINU

Ravnateljica:

Darija Jozić Ratković, prof.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

SADRŽAJ:

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI ......................................................................................................... 1

1. PODATCI O UVJETIMA RADA ............................................................................................... 2

1.1. Podatci o upisnom području .................................................................................................. 2

1.2. Unutrašnji školski prostori ................................................................................................... 2

1.3. Školski okoliš ........................................................................................................................ 4

1.4. Nastavna sredstva i pomagala ............................................................................................... 4

1.4.1. Knjižni fond škole .......................................................................................................... 5

1.5. Plan obnove i adaptacije ....................................................................................................... 5

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

2020./ 2021. ŠKOLSKOJ GODINI ................................................................................................. 6

2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima ............................................................................ 6

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave ............................................................................ 6

2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave ......................................................................... 7

2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima .................................................................. 8

2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima ........................................... 9

2.2. Podatci o ostalim radnicima škole ........................................................................................ 9

2.2.1. Podatci o ostalim radnicima škole – pripravnicima ..................................................... 10

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ........................................ 11

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................ 11

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ............................................. 13

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .............................. 16

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ....................................................... 16

3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA ..................................................................................... 17

3.1. Organizacija smjena ............................................................................................................ 17

3.2. Godišnji kalendar rada ........................................................................................................ 20

3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela ......................................................................... 23

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada .......................................... 24

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA ............................................................................................................... 24

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ............ 24

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ................ 25

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................... 25

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka ........................ 25

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Njemačkog jezika .............. 26

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ........................ 26

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................ 26

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave .................................................. 28

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .. 29

5.1. Plan rada ravnatelja ............................................................................................................. 29

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga .............................................................................. 47

5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa .............................................................................. 52

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara ............................................................................ 54

5.5. Plan rada tajništva ............................................................................................................... 56

5.6. Plan rada računovodstva ..................................................................................................... 58

5.7. Plan rada školskog liječnika u šk. 2020./2021. ................................................................... 61

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ............................................... 63

6.1. Plan rada Školskog odbora .................................................................................................. 63

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................ 64

6.3. Plan rada Razrednog vijeća PN ........................................................................................... 66

6.3.1. Plan rada Razrednog vijeća RN ................................................................................... 66

6.4. Plan rada Vijeća roditelja .................................................................................................... 67

6.5. Plan rada Vijeća učenika ..................................................................................................... 68

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA......................................... 68

7.1. Stručno usavršavanje u školi ............................................................................................... 68

7.1.1. Stručna vijeća ............................................................................................................... 68

7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike ............................................ 70

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole ........................................................................................ 70

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ................................................................. 70

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini ...................................................................... 72

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja ................................................................... 72

8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ...................................................................... 72

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .......................................................................................... 72

2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika ............................................................................ 75

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole................................. 75

8.4. Školski preventivni programi .............................................................................................. 75

9.1. Potreba za opremanjem ....................................................................................................... 78

9.2. Potreba za investicijskim ulaganjem ................................................................................... 79

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

1

OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

Naziv škole: OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević“

Adresa škole: Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

Županija: Brodsko – posavska

Telefonski broj: 035 431 017, 035 430 024

Broj telefaksa: 035 431 017

Internetska pošta: [email protected]

[email protected]

Internetska adresa: www.os-ilijasevic-oriovac.skole.hr

Šifra škole: 12-337-001

Matični broj škole: 3070891

OIB: 96605723078

Upis u sudski registar (broj i datum): 02-8-3522/1-1961 od 28.4.1961.

Ravnatelj škole: Darija Jozić Ratković

Zamjenik ravnatelja: Jasna Vidmar

Voditelj smjene: /

Voditelj područne škole Slavonski Kobaš: Slađana Kristek

Voditelj područne škole Brodski Stupnik: Emica Pišonić

Voditelj Tima za kvalitetu: Jasna Vidmar

Voditelj Projektnog tima: Ana Zdjelarević

Broj učenika: 334

Broj učenika u razrednoj nastavi: 156

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 178

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 15

Broj učenika putnika: 56

Ukupan broj razrednih odjela: 24

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 12

Broj razrednih odjela u područnoj školi Slavonski

Kobaš

8

Broj razrednih odjela u područnoj školi Brodski

Stupnik

4

Broj razrednih odjela RN-a: 12

Broj razrednih odjela PN-a: 12

Broj smjena: 2

Početak i završetak svake smjene: MŠ: RN 8:00 – 13:20 PN 9:00 – 15:05

PŠ Slavonski Kobaš: 1. smjena PN 7:30 – 13:35;

RN 8:00 – 12:50 2. smjena RN 13:00 – 17:50

PŠ Brodski Stupnik: RN 1. smjena 8:00 – 12:50

RN 2. smjena 12:30 – 17:20

Broj radnika: 60

Broj učitelja predmetne nastave: 26

Broj učitelja razredne nastave: 12

Broj stručnih suradnika: 3

Broj ostalih radnika: 12

Broj pomoćnika u nastavi: 2

Broj nestručnih učitelja: 0

Broj pripravnika: 0

Broj mentora i savjetnika: 5

Broj voditelja ŽSV-a: 0

Broj računala u školi: 57

Broj specijaliziranih učionica: 3

Broj općih učionica: 10

Broj športskih dvorana: 2

Broj športskih igrališta: 1

Školska knjižnica: 2

Školska kuhinja: 2

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

2

1. PODATCI O UVJETIMA RADA

1.1. Podatci o upisnom području

Upisno područje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ čini dio Općine Oriovac i dio Općine Brodski Stupnik

koje se nalaze u Brodsko – posavskoj županiji. Općina Brodski Stupnik nalazi se 17 km zapadno od

sjedišta županije Slavonskog Broda, pokriva površinu 57 km² i prema zadnjem popisu stanovništva

iz 2011. broji 3036 stanovnika.

Općina Oriovac nalazi se 22 km zapadno od centra Županije, pokriva površinu od 99 km² i prema

zadnjem popisu stanovništva broji 5824 stanovnika. Općinu čine 10 naselja od toga našem upisnom

području pripadaju: Oriovac kao sjedište, Radovanje, Kujnik i Slavonski Kobaš.

Općine su povezane cestovnim i željezničkim prometom sa sjedištem Županije. Obje Općine

su izrazito poljoprivredni kraj poznat po vinogradarstvu, voćarstvu, stočarstvu i ratarstvu. Padom

nataliteta i iseljavanjem stanovništva konstantno se smanjuje broj učenika na navedenom upisnom

području.

1.2. Unutrašnji školski prostori

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica, kabinet,

knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2 Broj

Veličina

u m2

Opća

opremljenost

Didaktička

opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 1 18

1. razred – klasična učionica 1 58.75 3 2

2. razred – klasična učionica 1 58.75 3 2

3. razred – klasična učionica 1 58.75 3 3

4. razred – klasična učionica 1 58.75 3 2

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik – klasična uč. 2 54.5 1 17.1 2 2

Likovna kultura – klasična uč. 1 54.6 1 30.0 2 2

Glazbena kultura – klasična uč 54.6 30.0 2 2

Vjeronauk (zatvorena terasa

škole) 1 71.0

/ / 2 2

Strani jezik (EJ) – klasična

uč. 1 54.5

17.1 2 2

Strani jezik (NJJ) – bivši

kabinet 1 24.0

/ / 2 2

Matematika – klasična uč. 1 54.5 1 17.5 3 3

Priroda i biologija – klasična

uč. 1 60.0

1 17.5 3 3

Kemija – klasična učionica 60.0 17.5

Fizika – klasična učionica 54.5 17.5

Povijest – klasična učionica 1 54.6 1 17.5 2 2

Geografija – klasična uč. 54.6 17.5

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

3

Tehnička kultura – klasična

uč. 54.5

17.5

Informatika – specijalizirana

uč. 1 54.6

/ / 3 2

OSTALO

Dvorana za TZK 1 534 2 15.0 2 2

Blagovaonica 1 143 1 40.0 2 2

Knjižnica 1 73.4 2 2

Zbornica 1 35.8 3 2

Uredi 4 15.9 2 2

PODRUČNA ŠKOLA

SLAVONSKI KOBAŠ

RAZREDNA NASTAVA

1. razred – klasična učionica 1 60.0 1 21.0 3 2

2. razred – klasična učionica 60.0 21.0

3. razred – klasična učionica 1 60.0 1 21.0 3 2

4. razred – klasična učionica 60.0 21.0

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik – klasična uč. 1 54.0 1 16.5 2 2

Likovna kultura – klasična uč. 54.0 16.5

Glazbena kultura – klasična

uč. 54.0

16.5

Vjeronauk – klasična uč. 54.0 16.5

Strani jezik (EJ) – klasična uč. 54.0 16.5

Strani jezik (NJJ) – kabinet 1 24.4 / / 2 2

Matematika – klasična uč. 1 54.0 1 16.5 3 3

Priroda/ Biologija/Kemija 1 54.0 16.5 2 2

Fizika – klasična učionica 54.0

Povijest – klasična učionica 1 57.0 16.5 2 2

Geografija – klasična učionica 54.0 16.5

Tehnička kultura – klasična uč 54.0 16.5

Informatika – preuređ. kabinet 1 32.0 / / 2 2

OSTALO

Dvorana za TZK 1 405.7 1 23.30 2 2

Trim dvorana 1 74.03 / / / /

Blagovaonica 1 135 1 36.0

Zbornica 1 18.0 1 18.0 2 2

PODRUČNA ŠKOLA

BRODSKI STUPNIK

1. razred – klasična učionica 1 53.76 2 2

2. razred – klasična učionica

3. razred – klasična učionica 1 53.76 2 2

4. razred – klasična učionica

Klasična učionica 1 53.76 2 2

OSTALO

Zbornica 1 15.60 2 2

U K U P N O: 38 3500.61 16 616 69 66

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

4

Razredna nastava u područnim školama Brodski Stupnik i Slavonski Kobaš radi u dvije

smjene zbog nedostatka učionica. U područnoj školi Brodski Stupnik nema sportske dvorane te se

nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi na školskoj travnatoj površini ili učionici.

Iz tabličnog prikaza vidi se kako je stanje opće i didaktičke opremljenosti dobro.

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište MŠ

1300 1

2. Zelene površine MŠ

14677 2

3. Zelene površine PŠ BS 4948 5

4. Zelene površine PŠ SK 2211 5

U K U P N O 23136 13

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I

POMAGALA STANJE STANDARD

Audiooprema:

Radio/CD 10 (50%) 20

Razglas 2 (66%) 3

Video- i fotooprema:

TV 9 (45%) 20

DVD 6 (30%) 20

Fotoaparat 3 (100%) 3

Kamera 1 (33%) 3

LCD projektor 13 (59%) 22

Grafoskop 14 (82%) 17

Informatička oprema:

PC/laptop u učionicama (bez

informatičke učionice)

13 (65%) 20

Interaktivni ekrani 3

PC ured psihologa, pedagoga,

knjižnica, tajništvo i

računovodstvo, 3 zbornice

10 (100%) 10

Laptop ured ravnatelja,

učitelji informatike 6 (100%) 6

Ostala oprema:

Fotokopirni uređaj 4 (80%) 5

Projekcijsko platno 13

(162,5%)

8

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

5

1.4.1. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi

(I. – IV. razred) 555 knjige – 64 naslova

795

Lektirni naslovi

(V. – VIII. razred) 714 knjige – 92 naslova

930

Književna djela Beletristika za djecu

155 knjige – 31 naslov

+

10 primjeraka – 3 naslova

165 knjiga – 34 naslova

Beletristika za odrasle

1025 knjiga – 732 naslova

+

11 primjeraka – 11 naslova

1036 knjiga – 743 naslova

673

811

Stručna literatura za učitelje 587 knjiga – 514 naslova

3630

Ostalo 3431 knjiga

U K U P N O:

6488 knjige

(6047 MŠ i 441 PŠ SK)

6839 knjiga

1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se planira preurediti ili obnoviti? Veličina u m2 Za koju namjenu?

Sanacija i ličenje holova i učionica

matične škole 819 m²

Ugodniji i sigurniji boravak

Izgradnja sanitarnog čvora za invalide,

renoviranje dijela sanitarnog čvora u

Matičnoj školi

Invalidima, primjereno korištenje

sanitarnog čvora, sigurnost

Garderoba za učenike područnih škola

(ormari) i učenike RN matične škole

Preobuvanje i presvlačenje učenika,

sigurnost i urednost.

Namještaj za četiri učionica(NjJ,VJ,

BIO/KEM, HJ ) predmetne nastave (

katedre ,ormari, klupe i stolice)

4 katedre, 60

klupa, 120

stolica, 8

ormara

Za poboljšanje uvjeta školovanja učenika.

Sadašnje stolice i klupe stare su 35 godina.

Školska ploča 10 kom Za poboljšanje uvjeta rada.

Sanacija parketa u MŠ i PŠ SK 8 učionica Zbog sigurnosti i poboljšanja uvjeta rada

Unutarnja stolarija matične škole i

područne škole Brod. Stupnik

20 kom

Sigurnost od provala, zbog uštede grijanja,

sigurnost učenika, neometano izvođenje

nastave

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

6

Plinski priključak u školskoj kuhinji

matične škole i sanacija cijele školske

kuhinje matične škole 40 m²

Zbog uvođenja plinskog grijanja u

matičnoj školi kao jeftinijeg i ekološki

prihvatljivijeg energenta

Zbog HACCP-a ,dotrajalosti vodovodnih

cijevi, neupotrebljivih uređaja za pripremu

toplih napitaka

2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2020./ 2021. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

Red.

broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Mentor-

savjetnik

1. Ranka Banoža Dipl. učiteljica VSS

2. Adrijana Brigljević Mag. primarnog obrazovanja VSS

3. Nataša Đuričić Dipl. učiteljica VSS

4. Terezija Ferić Dipl. učiteljica VSS

5. Ivana Franić Dipl. učiteljica s pojačanim

programom informatike VSS

6. Blaženka Ivić Nastavnica razredne nastave VŠS

7. Julijana Kolundžić Dipl.učiteljica s pojačanim

predmetom hrvatski jezik VSS

savjetnik

8. Anđelka Kovač Dipl. učiteljica+prirodoslovlje VSS

9. Đurđica Kuleš Nastavnica razredne nastave VŠS

10. Ines Majstorić Dipl. učiteljica s pojačanim

predmetom povijest VSS

11. Kristina Milašin Zeba Dipl. učiteljica VSS

12. Emica Pišonić Dipl. učiteljica VSS mentor

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

7

2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

Red

broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Predmet(i)

koji(e)

predaje

Mentor-

savjetnik

1. Kristina Briški Mag. prim.

obrazovanja VSS Informatika

2. Ružica Crnac Univ. bacc. ing.

mech VŠS Matematika

3. Ivana Dujić Dipl. kateheta VSS Vjeronauk Mentor

4. Tatjana Hajnal Dipl. ing.

strojarstva VSS

Teh. kultura,

informatika

5. Ružica Ivezić Mag. ing. preh.

inžinjerstva VSS Kemija

6. Antonija Jagodar Prof. povijesti i

sociologije VSS Povijest

Mentor

7. Josip Jagodar

Mag. edu.

povijesti i

hrvatskog

jezika i

književnosti

VSS Hrvatski jezik

8. Antun Javor

Mag. prim.

obrazovanja,

modul engleski

jezik

VSS Engleski jezik

9. Elizabeta Klaić Prof. biologije i

kemije VSS

Priroda i

biologija

10. Pamela Kljajić Mag. ing.

strojarstva VSS Fizika

11. Andrijana Kokotović

Mag. edu.

njemačkog

jezika i

književnosti

VSS Njemački jezik

12. Goran Kovačević Dipl. teolog VSS Vjeronauk

13. Ivana Laslo Mag.

kineziologije VSS

Tjelesna i

zdrav. kultura

14. Slađana Kristek

Dipl. učiteljica

Master of Arts

(M.A.)

VSS Njemački jezik

15. Alena Martinović

Mileusnić

Dipl. učiteljica

s pojačanim

predmetom

likovna kultura

VSS Likovna

kultura

16. Damir Marunica Prof. povijesti VSS Povijest

17. Svjetlana Milašin

Prof. hrvatskog

jezika i

književnosti

VSS Hrvatski jezik

18. Ivan Pehar

Dipl. učitelj s

pojačanim

predmetom

informatika

VSS Informatika

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

8

19. Josip Pišonić Mag.

kineziologije VSS

Tjelesna i

zdrav. kultura

20. Snježana Spajić Prof. geografije VSS Geografija

21. Marijana Samardžiija Mag.

matematike VSS Matematika

22. Marija Tomljenović

Mličević

Sveučilišna

prvostupnica

(Bacc.) mat.

VŠS Matematika

23. Dario Vidmar Prof. glazbene

kulture VSS

Glazbena

kultura

24. Jasna Vidmar

Prof. engleskog

jezika i

književnosti i

pov.

VSS Engleski jezik

Mentor

25. Renata Vidović

Mag. religiozne

pedagogije i

katehetike

VSS Vjeronauk

26. Ana Vizjak

Prof. fonetike i

hrvatskog

jezika i

književnosti

VSS Hrvatski jezik

27. Pjer Zukanović

Mag. edu.

engleskog jez. i

književnosti

VSS Engleski jezik

2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red.

broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Radno

mjesto

Mentor-

savjetnik

1. Darija Jozić Ratković Mag.

kineziologije

VSS Ravnateljica

2. Emica Andrijević

Prof. pedagogije

i hrvatskog

jezika

VSS Pedagoginja

3. Svjetlana Janđik Nast. hrvatskog

jezika

VŠS Knjižničarka

4. Ana Zdjelarević Mag.

psihologije

VSS Psihologinja

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

9

2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

Do usvajanja GPiPRŠ nemamo pripravnika.

Red.

broj Ime i prezime

pripravnika Zvanje

Radno

mjesto

Pripravnički

staž otpočeo

Ime i prezime

mentora

2.2. Podatci o ostalim radnicima škole

Red.

broj Ime i prezime Zvanje

Stupanj

stru. spreme Radno mjesto

1. Aleksandra Babić Krojač SSS Spremačica

2. Ankica Barac Frizerka SSS Spremačica

3. Anita Čaldarević Kuharica SSS Kuharica

4. Marija Jagodar

Radnik za promet

reprodukcionog

materijala u

poljoprivredi

SSS Spremačica

5. Marko Jagodar

Maš. bravar,

Ložač centralnog

grijanja

SSS Domar - ložač

6. Zlata Jurišić / NSS Spremačica

7. Dagmar Kratofil Elektrotehničar SSS Domar

8. Snježana Kuzmić / NSS Spremačica

9. Marijana Lužanac / NSS Spremačica

10. Nikolina Mirković Administrativni

tajnik SSS Spremačica

11. Ankica Novaković Dipl. pravnik VSS Tajnica

12. Zdenka Pavelić Ekonomist VŠS Voditeljica

računovodstva

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

10

2.2.1. Podatci o ostalim radnicima škole – pripravnicima

Do usvajanja GPiPRŠ nemamo pripravnika.

Red.

broj

Ime i prezime

pripravnika Zvanje

Radno

mjesto

Pripravnič

ki staž

otpočeo

Ime i prezime

mentora

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

11

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

U OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac nema nestručno zastupljene nastave u razrednoj nastavi. Problem u organizaciji i kvaliteti nastave je u PŠ Slavonski

Kobaš i PŠ Brodski Stupnik jer se nastava mora održavati u dvije smjene zbog nedostatka učionica. Poseban problem je organizacija i kvaliteta nastave

tjelesne i zdravstvene kulture u PŠ Brodski Stupnik u kojoj se nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija dijelom u učionici, a dijelom na vanjskoj

travnatoj površini za povoljnih vremenskih uvijeta.

TJEDNA RADNA OBVEZA U ŠK. GOD. 2020./2021. UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA Naziv osnovne škole:

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević " Šifra škole:

12 - 337 - 001

Broj područnih škola: 2

Adresa škole:

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

Ravnatelj/ica: Darija Jozić Ratković

Županija:

Brodsko - posavska županija

Broj razrednih odjela RN

12

PN 12

Podaci o učitelju/učitel

jici predmetne

nastave

NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

UK

UP

NO

NO

-OR

BE

Z

PR

EK

OV

RE

ME

NO

G R

AD

A (

A+

B)

C) OSTALI POSLOVI

OS

TA

LI P

RE

KO

VR

EM

EN

I

SA

TI S

UK

LA

DN

O P

RO

PIS

IMA

U

KU

PN

O T

JED

NO

RA

DN

O

VR

IJE

ME

R

AD

NO

VR

IJE

ME

A (Redovita, izborna nastava, razredništvo, posebna prava iz KU )

PR

OV

JER

A z

adu

žen

ja

A

Pre

kovr

emen

o r

edo

vita

ili

izb

orn

a n

asta

va

B

PR

OV

JER

A z

adu

žen

ja B

1 2 3

UK

HJ, M, LK, GK, TK (min. 16, a max. 20 sati - stupac pod br. 16. automatski se zbraja)

HJ, M, LK, GK, TK - 22 sata NO-OR (stupac 34 automatski se zbraja)

Strani jezik min. 17, a max. 21 sat (stupac 16) Strani jezik 23 sata (stupac 34)

Čl. 5. st. 1. toč. 1.1.a)

KU

Ost

ali p

oslo

vi iz

čl

. 1.

Uku

pn

o o

stal

i

po

slo

vi

Ostali prtedmeti min. 18, a max. 22 sata (stupac 16) Ostali predmeti 24 (stupac 34)

Čl. 13. st. 2. Čl. 13. st. 7. KU

UK

UP

NO

red

o

vita

nas

tav

a

Čl. 14. Čl. 7. i 8. KU UN

UP

NO

DR

UG

I

NO

-O

R

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

12

Ime

i pre

zim

e

učite

lja/u

čite

ljice

Nas

tavn

i pre

dmet

/i ko

je

pouč

ava

Raz

redi

za

koje

je

zadu

žen

(upi

sati

RO

)

Raz

redn

ištv

o (u

pisa

ti

RO

) R

edov

na n

asta

va

Izbo

rna

nast

ava

Raz

redn

ištv

o

Zbo

r i/i

li or

kest

ar

Viz

ualn

i ide

ntite

t ško

le

Spo

rtsk

i klu

b/dr

uštv

o

Klu

b m

ladi

h te

hnič

ara

Uče

ničk

a za

drug

a

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili

sind

ikal

ni p

ovje

reni

k P

ovje

reni

k za

štite

na

radu

U

man

jenj

e (

čl.3

8)

DO

P

DO

D

INA

Međ

unar

odni

pro

jekt

ŽS

V

Čla

n st

ručn

og

povj

eren

stva

P

livan

je/K

inez

iote

r.

rad

PS

P

Adm

inis

trat

or e

-Mat

ice

i/li d

nevn

ika

Sat

niča

r

Pod

rška

IKT

Vod

itelj

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili

sind

ikal

ni p

ovje

reni

k P

ovje

reni

k za

štite

na

radu

U

man

jenj

e (

čl.3

8)

Prip

rem

e po

d 5

i 6

Prip

rem

e po

d 18

Ost

ali p

oslo

vi

razr

edni

ka

Rad

ničk

i vije

čnik

ili

sind

ikal

ni p

ovje

reni

k

Pov

jere

nik

zašt

ite n

a

radu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Đur

đica

RN

1.a

1.a

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Ines

RN

2.a

2.a

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Nat

aša

RN

3.a

3.a

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Bla

ženk

a

RN

4.a

4.a

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Adr

ijana

RN

1.k

1.k

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Ivan

a

RN

2.k

2.k

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Julij

ana

RN

3.k

3.k

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

13

Ter

ezija

RN

4.k

4.k

14 2 3 19

Pun

o!

1 1 2 T

očno

!"

21

7,0

0,0 2 3 0 7 19

40

PU

NO

Anđ

elka

RN

1.s

1.s

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Kris

tina

RN

2.s

2.s

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Em

ica

RN

3.s

3.s

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

Ran

ka

RN

4.s

4.s

16 2 18

Pun

o!

1 1 1 3 T

očno

!"

21

8,0

0,0 2 0 0 9 19

40

PU

NO

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

TJEDNA RADNA OBVEZA U ŠK. GOD. 2020./2021. UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA Naziv osnovne škole:

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević " Šifra škole:

12 - 337 - 001 Broj područnih škola: 2

Adresa škole:

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac Ravnatelj/ica: Darija Jozić Ratković

Županija:

Brodsko - posavska županija

Broj razrednih odjela RN

12

PN 12

Podaci o učitelju/učiteljici

predmetne nastave

NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

UK

UP

NO

NO

-OR

B

EZ

PR

EK

OV

RE

ME

N

OG

RA

DA

(A

+B

)

C) OSTALI POSLOVI

OS

TA

LI

PR

EK

OV

RE

ME

NI S

AT

I

SU

KL

AD

NO

P

RO

PIS

IMA

UK

UP

NO

TJE

DN

O

RA

DN

O

VR

IJE

ME

RA

DN

O

VR

IJE

ME

A (Redovita, izborna nastava, razredništvo, posebna prava iz KU )

PR

OV

JE

RA

zad

uže

nj

a A

Pre

kovr

em

eno

red

ovi

ta il

i

izb

orn

a n

asta

va

B

PR

OV

JER

A

zad

uže

nja

B

1 2 3

UK

HJ, M, LK, GK, TK (min. 16, a max. 20 sati - stupac pod br. 16. automatski se zbraja)

HJ, M, LK, GK, TK - 22 sata NO-OR (stupac 34 automatski se zbraja)

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

14

Strani jezik min. 17, a max. 21 sat (stupac 16) Strani jezik 23 sata (stupac 34)

Čl. 5. st. 1. toč. 1.1.a)

KU

Ost

ali p

oslo

vi iz

čl.

1.

Uku

pn

o o

stal

i po

slo

vi

Ostali prtedmeti min. 18, a max. 22 sata (stupac 16) Ostali predmeti 24 (stupac 34)

Čl. 13. st. 2. Čl. 13. st. 7. KU

UK

UP

NO

red

ovi

ta

nas

tava

Čl. 14. Čl. 7. i 8. KU

UN

UP

NO

DR

UG

I NO

-

OR

Ime

i pre

zim

e

učite

lja/u

čite

ljice

Nas

tavn

i pre

dmet

/i

koje

pou

čava

R

azre

di z

a ko

je je

zadu

žen

(upi

sati

RO

) R

azre

dniš

tvo

(upi

sati

RO

) R

edov

na n

asta

va

Izbo

rna

nast

ava

Raz

redn

ištv

o

Zbo

r i/i

li or

kest

ar

Viz

ualn

i ide

ntite

t šk

ole

Spo

rtsk

i

klub

/dru

štvo

K

lub

mla

dih

tehn

ičar

a U

čeni

čka

zadr

uga

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili

sind

ikal

ni

povj

eren

ik

Pov

jere

nik

zašt

ite

na r

adu

Um

anje

nje

(čl

.38)

DO

P

DO

D

INA

Međ

unar

odni

proj

ekt

ŽS

V

Čla

n st

ručn

og

povj

eren

stva

P

livan

je/K

inez

iote

r.

rad

PS

P

Adm

inis

trat

or e

-

Mat

ice

i/li d

nevn

ika

Sat

niča

r

Pod

rška

IKT

Vod

itelj

Rad

ničk

i vije

ćnik

ili

sind

ikal

ni

povj

eren

ik

Pov

jere

nik

zašt

ite

na r

adu

Um

anje

nje

(čl

.38)

Prip

rem

e po

d 5

i 6

Prip

rem

e po

d 18

Ost

ali p

oslo

vi

razr

edni

ka

Rad

ničk

i vije

čnik

ili

sind

ikal

ni

povj

eren

ik

Pov

jere

nik

zašt

ite

na r

adu

An

a

Viz

jak

H

J

5.a

,5.b

;7.a

,7.b

5.b

18

2

20

Puno!

2 2

Točn

o!"

22

6,0

0,0

2

0

0

10,0

18

4

0

PU

NO

Sv

jetl

ana

Mil

ašin

H

J

6.a

,6.b

;

8.a

,8.b

6

.b

18

2

20

Puno!

1 1 2

Točn

o!"

22

6,0

0,0

2

0

0

10

,0

18

4

0

PU

NO

Josi

p

Jag

od

ar

HJ

5.k,

6.k,

7.k,

8.k

7.k

18

2 20

Pun

o!

1 1 2 T

očno

!"

22

6,0

0,0 2 0 0

10,0

18 40

PU

NO

Ale

na

Mar

tin

ov

Mil

eusn

LK

4.k;

5.a,

5.b,

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k 13

1 14

Nep

uno!

3 3 T

očno

!"

17

4,5

0,0 0 0 0 9,6

14 31

NE

PU

NO

Dar

io

Vid

mar

G

K

4.k;

5.a,

5.b,

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k 13

1 14

Nep

uno!

3 3 T

očno

!"

17

4,5

0,0 0 0 0 9,6

14 31

NE

PU

NO

Tat

jan

a

Haj

nal

T

K /I

NF

TK

5.a,

5.b,

5.k;

6.a

,6.b

,6.k

;7.a

,7.

b,7.

k;8.

a,8.

b,8.

k; IN

F7.

a,7.

b

6.b

12

4 2 18

Pun

o!

1 3 4 T

očno

!"

22

5,5

0,0 2 0 0

10,5

18 40

PU

NO

Mar

ijan

a

Sam

ard

žija

M

AT

5.a,

5.b;

6.a.

6.b;

7.a 20

20

Pun

o!

1 1 2 T

očno

!"

22

7,0

0,0 0 0 0

11,0

18 40

PU

NO

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

15

Mar

ija

To

mlj

eno

v

ić M

liče

vić

M

AT

7.b;

8.a,

8.b,

8.k

8.a

16

2 18

Pun

o!

2 2 4 T

očno

!"

22

5,5

0,0 2 0 0

10,5

18 40

PU

NO

Ru

žica

Crn

ac

MA

T

5.k;

6.k;

7.k

12

12

Nep

uno!

3 3 T

očno

!"

15

4,0

0,0 0 0 0 7,7

12 27

NE

PU

NO

Pam

ela

Klj

ajić

F

IZ

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

12

12

Nep

uno!

2 2 T

očno

!"

14

4 0 0 0 0 6 10 24

NE

PU

NO

Ivan

Peh

ar

INF

5.a,

5.b,

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

5.k

12

8 2 22

Pun

o!

2 2 T

očno

!"

24

7 0 2 0 0 7 16 40

PU

NO

Kri

stin

a

Bri

ški

INF

1.a,

1.s,

1.k;

2.a,

2.s,

2.k;

3.a,

3.s,

3.k;

4.a,

4.s,

4.k

24 24

Pre

više

sat

i!

0 N

etoč

no!

24

8 0 0 0 0 8 16 42

PR

EK

OV

RE

ME

NO

Jasn

a

Vid

mar

E

J

5.a,

5.b;

6.a,

6.b;

7.a,

7.b

6.a

18

2 20

Pun

o!

3 3 T

očno

!"

23

6,0

0,0 2 0 0 9,0

17 40

PU

NO

An

tun

Jav

or

EJ

1.s,

2.s,

3.s,

4.s;

1.a,

2.a,

3.a,

4.a;

8.a,

8.b

22

22

Pre

više

sat

i!

1 1 1 3 P

revi

še s

ati!

25

7,5

0,0 0 0 0 9,5

17 42

PR

EK

OV

RE

ME

NO

Pje

r

Zu

kan

ov

EJ

1.k,

2.k,

3.k,

4.k,

5.k,

6.k,

7.k,

8.k

20

20

Pun

o!

3 3 T

očno

!"

23

7,0

0,0 0 0 0

10,0

17 40

PU

NO

Sla

đan

a

Kri

stek

N

JJ

4.a,

4.k;

5.a,

5.b,

5.k;

6.ab

,6.k

;7.k

;8.a

b,8.

k 8.

k 20

2 22

Pre

više

sat

i!

2 2 P

revi

še s

ati!

24

7,0

0,0 2 0 0 8,0

17 41

PR

EK

OV

RE

ME

NO

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

16

An

dri

jan

a

Ko

ko

tov

NJJ

4.s;

7.a,

7.b

6 6

Nep

uno!

0 0 N

etoč

no!

6 2,0

0,0 0 0 0 3,6 6 12

NE

PU

NO

Eli

zab

eta

Kla

PR

I/BIO

5.a,

5.b,

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

23,0

23,0

Pre

više

sat

i!

1 1 2,

0 P

revi

še s

ati!

25

8,0

0,0 0 0 0 8,0

16 41

PR

EK

OV

RE

ME

NO

Ru

žica

Ivez

KE

M

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

12,0

12,0

Nep

uno!

1 1 2,

0 T

očno

!"

14

4,0

0,0 0 0 0 6,0

10 24

NE

PU

NO

Sn

ježa

na

Sp

ajić

G

EO

5.a,

5.b,

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

23,0

23,0

Pre

više

sat

i!

2 2,

0 P

revi

še s

ati!

25

8,0

0,0 2 0 0 6,0

16

41,0

PR

EK

OV

RE

ME

NO

An

ton

ija

Jag

od

ar

PO

V

5.k;

6.a,

6.b,

6.k;

7.a,

7.b,

7.k;

8.a,

8.b,

8.k

8.b

20,0

2

22,0

Pun

o!

2 2,

0 T

očno

!"

24

7,0

0,0 2 0 0 7,0

16

40,0

PU

NO

Dam

ir

Mar

un

ica

PO

V

5.a,

5.b

4,0

4,0

Nep

uno!

0,

0 N

etoč

no!

4 1,5

0,0 2 0 0 -0,5

3 7,

0

NE

PU

NO

Josi

p

Piš

on

TZ

K

5.k,

6.k,

7.a,

7.k;

8.k

7.a

10

2 12

Nep

uno!

2,0

2,0

Toč

no!"

14

3,5

0,0 2 0 0 4,5

10 24

NE

PU

NO

Ivan

a

Las

lo

TZ

K

5.a,

5.b;

6.a,

6.b;

7.a;

8.a,

8.b

14

2 16

Nep

uno!

3,0

3,0

Toč

no!"

19

5,0

0,0 0 0 0 8,0

13 32

NE

PU

NO

Ivan

a

Du

jić

VJ

3.a,

4.a;

5.a,

5.b;

6.a,

6.b;

7.a,

7.b;

8.a,

8.b

5.a 20

2 22

Pun

o!

2 0 0 2 T

očno

!"

24

7,0

0,0 2 0 0 7,0

16 40

PU

NO

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

17

Ren

ata

Vid

ov

VJ

1.a,

2.a;

1.s,

2.s,

3.s,

4.s;

5.k,

6.k,

7.k,

8.k

6.k 20

2 22

Pun

o!

2 0 0 2 T

očno

!"

24

7,0

0,0 2 0 0 7,0

16 40

PU

NO

Go

ran

Ko

vač

ević

V

J

1.k,

2.k,

3.k,

4.k

8 8

Nep

uno!

2 0 0 2 T

očno

!"

10

3,0

0,0 0 0 0 3,0 6 16

NE

PU

NO

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

16

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka

Radno

mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Rad sa

strankama

(od – do)

Broj sati

tjedno

Br. sati

zaduženj

a

1. Darija Jozić Ratković Mag.

kineziologije Ravnateljica

Svaki radni

dan

7:00 – 15:00

Četvrtkom

9:00 – 17:00

Svaki radni

dan

10:00 –

11:00

Srijedom

16:00 –

17:00

40 1784

2. Emica Andrijević

Prof.

pedagogije i

hrvatskog

jezika i

književnosti

Pedagoginja 8:00 – 14:00

Tijekom

radnog

vremena

40 1784

3. Ana Zdjelarević Mag.

psihologije Psihologinja

8:00 – 14:00

Četvrtkom:

9:00 – 15:00

Prema

dogovoru

40 1792

4. Svjetlana Janđik

Nast.

hrvatskog

jezika

Knjižničarka

pon/ut/čat/pet:

7:30 – 13:30

PŠ SK sri:

7:30 – 13:30

Tijekom

radnog

vremena

40 1784

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka Radno mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Broj

sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduženja

1. Zdenka Pavelić Ekonomist Voditeljica

računovodstva 7:00 – 15:00 40 1784

2. Ankica Novaković Dipl. iur. Tajnica 7:00 – 15:00 40 1792

3. Anita Čaldarević Kuharica Kuharica 6:00 – 14:00 40 1800

4. Nikolina Mirković Administrativna

tajnica Spremačica 7:00 – 15:00 40 1824

5. Marijana Lužanac / Spremačica 6:30 – 14:30 40 1784

6. Zlata Jurišić / Spremačica 7:00 – 15:00 40 1792

7. Marko Jagodar

Maš. bravar

Ložač centralnog

grijanja

Domar -ložač 6:00 – 14:00

40 1808

8. Dagmar Kratofil Elektrotehničar Domar 6:00 – 13:00

19:00 – 20:00 40 1792

9. Aleksandra Babić Krojač Spremačica

1.tjedan:

12:00 – 17:00

2.tjedan:

14:00 – 19:00

5 1135

10. Snježana Kuzmić / Spremačica

1.tjedan:

13:00 – 16:00

2.tjedan:

16:00 – 19:00

3 690

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

17

11. Ankica Barac Frizerka Spremačica 6:00 -12:00

16:00 – 18:00 40 1792

12. Marija Jagodar

Radnik za

promet

reprodukcionog

materijala u

poljoprivredi

Spremačica 12:00 – 20:00 40 1824

3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

Ispred nas je pedagoška i školska godina puna izazova obzirom na Odluku o proglašenju opasnosti

od epidemije zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za cijelo područje

Republike Hrvatske.

Ministarstvo je, zajedno s agencijama sustava (CARNet, SRCE, AZOO, ASOO, AMPEU,

NCVVO), razvilo koncept nastave na daljinu. Budući da je razrada i donošenje modela nastave na

daljinu predviđena u Nacionalnom planu reformi Vlade RH za 2020. godinu, Ministarstvo je

pripremilo i donijelo Akcijski plan za provedbu nastave na daljinu koji bi se, ukoliko epidemiološka

situacija bude zahtijevala provedbu nekog oblika nastave na daljinu, trebao primjenjivati u školskoj

godini 2020./2021. U Akcijskom planu naglasak je stavljen na nastavu na daljinu. U obzir dolaze tri

scenarija: 1. redovita nastava u školi, 2. mješoviti model nastave i 3. nastava na daljinu.

Ministarsvo je donijelo dokument Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-

19. Tri su modela odgojno – obrazovnoga rada: Model A – nastava u školi, Model B – mješoviti oblik

nastave, Model C – nastava na daljinu. Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini

mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom. Preporuke se nadovezuju na

dokument HZJZ-a Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u škol. god. 2020./2021. kojima se ukazuje na mjere

koje je potrebno provoditi u školama.

Naša škola, uz suglasnost Školskog odbora, donijela je Protokol o organizaciji rada OŠ „Dr.

Stjepan Ilijašević“ Oriovac u škol. god. 2020./2021. u vrijeme proglašenja pandemije COVID-19 koji

vrijedi za učenike, djelatnike i posjetitelje za vrijeme nastave od 7. rujna 2020. godine.

Naša škola počela je raditi po Modelu A, te za jednog učenika po Modelu C.

U Matičnoj školi organiziran je rad u jednoj smjeni. U područnoj školi Slavonski Kobaš za

učenike predmetne nastave rad je organiziran u 1. smjeni, a za učenike razredne nastave rad je

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

18

organiziran u dvije smjene. U područnoj školi Brodski Stupnik također je organizirana nastava u dvije

smjene.

U Matičnoj školi i područnoj školi Slavonski Kobaš organiziran je mliječni obrok i jednom tjedno

kuhani obrok kojeg koristi 313 učenika. U područnoj školi Brodski Stupnik organizirana je samo

prehrana u obliku pekarskih proizvoda zbog nedostatka prostornih uvjeta. Pekarske proizvode dovozi

Thomi pekara iz Sibinja. Škola je uključena u projekt Shema školsko voće, prijavljena za projekt

Mlijeko u školama.

Prijevoz učenika posebno je organiziran javnom nabavom Brodsko - posavske županije, a

prijevoznik je Autoprometno poduzeće d.d. Arriva. Broj učenika putnika je 56. Relacija: Brodski

Stupnik – Oriovac. Osnivač za tri učenika osigurava financijska sredstava prema čl. 69. Zakona o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u visini 2 kn po prijeđenom kilometru.

RASPORED DEŽURSTVA

Matična škola

PN, MŠ ORIOVAC PON UTO SRI ČET PET

ULAZ Jasna

Vidmar

Ivala Laslo Antonija

Jagodar

JosIp

Pišonić

Jasna Vidmar

Pamela

Kljajić

Ivana Dujić Snježan

a Spajić

Ana

Vizjak

Elizabeta Klaić

PRIZEML

JE

JUTRO/

DOLAZAK

HODNIK

FIZ

Antonija

Jagodar

Ana Vizjak Ivana

Dujić

Dario

Vidmar

Snježana Spajić

HODNIK

HJ1

Marijana

Samardži

ja

Josip Pišonić Ana

Vizjak

Ivan

Pehar

Ivana Laslo

HODNIK

EJ

Svjetlana

Milašin

Marijana Samardžija Svjetlan

a

Milašin

Svjetlana

Milašin

Antonija Jagodar

KAT

JUTRO/

DOLAZAK

HODNIK

BIO

Elizabeta

Klaić

Antun Javor Damir

Marunic

a

Marijana

Samardžij

a

Ružica Ivezić

HODNIK

POV

Ivana

Dujić

Jasna Vidmar Ružica

Ivezić

Marija T.

Mličević

Marija T. Mličević

HODNIK

VJ

Snježana

Spajić

Slađana Kristek Jasna

Vidmar

Ivana

Dujić

Marijana

Samardžija

ODLAZAK SVI KOJI IMAJU ZADNJI SAT IZVODE UČENIKE IZ ŠKOLE, A DVA

UČITELJA KOJI IMAJU ZADNJI SAT PREMA DOGOVORU ČEKAJU

AUTOBUS

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

19

VELIKI

ODMOR

5.A, 5.B,

6.A, 6.B

S.

Milašin,

J.

Vidmar,

I. Laslo,

M.

Samardži

ja

T. Hajnal, A. M.

Milieusnić, A.

Vizjak, M.

Samardžija

S.

Milašin,

J.

Vidmar,

D.

Marunic

a, E.

Klaić

A. Vizjak,

J.

Vidmar, I.

Dujić, I.

Pehar

S. Spajić, J.

Vidmar, M.

Samardžija, E.

Klaić

7.A, 7.B,

8.A, 8.B

P.

Kljajić,

A.

Jagodar,

E. Klaić,

S. Spajić

J. Vidmar, A. Javor,

A. Kokotović, M. T.

Mličević

D.

Vidmar,

A.

Jagodar,

P.

Kljajić,

S. Spajić

M.

Samardžij

a, M. T.

Mličević,

A. Javor,

S. Milašin

S. Milašin, M. T.

Mličević, R. Ivezić,

A. Jagodar

2.SAT HOL –

PROSTOR

ŠKOLSKE

KUHINJE

T.Hajnal/A.M.Mileu

snić

3.SAT Ivana Dujić

4.SAT Jasna Vidmar

5.SAT Marijana

Samardži

ja

Jasna Vidmar Snježana Spajić

6.SAT Ana

Vizjak

S.Milašin/M.T.Mliče

vić

S.Spajić/M.Samard

žija

7.SAT Ivana Laslo

1., 2., 3., 4.,

5., 6., 7.,8.

SAT

MALI I

VELIKI

ODMOR

FOTELJE

PRIZEML

JE

I

KAT

UČITELJI KOJI IMAJU SLOBODAN SAT

RASPORED DEŽURSTVA

RN – MŠ, PŠ

SK, PŠ BS

PON UTO SRI ČE PET

MŠ Đurđica Kuleš

Ines Majstrorić

Nataša Đuričić

Blaženka Ivić

Đurđica Kuleš

Ines Majstrorić

Nataša Đuričić

Blaženka Ivić

Đurđica Kuleš

Ines Majstrorić

Nataša Đuričić

Blaženka Ivić

Đurđica Kuleš

Ines Majstrorić

Nataša Đuričić

Blaženka Ivić

Đurđica Kuleš

Ines Majstrorić

Nataša Đuričić

Blaženka Ivić

PŠ SK Adrijana

Brigljević

Ivana Franić

Julijana

Kolundžić

Terezija Ferić

Adrijana Brigljević

Ivana Franić

Julijana Kolundžić

Terezija Ferić

Adrijana Brigljević

Ivana Franić

Julijana Kolundžić

Terezija Ferić

Adrijana Brigljević

Ivana Franić

Julijana Kolundžić

Terezija Ferić

Adrijana Brigljević

Ivana Franić

Julijana Kolundžić

Terezija Ferić

PŠ BS Anđelka Kovač

Kristina M. Zeba

Emica Pišonić

Ranka Banoža

Anđelka Kovač

Kristina M. Zeba

Emica Pišonić

Ranka Banoža

Anđelka Kovač

Kristina M. Zeba

Emica Pišonić

Ranka Banoža

Anđelka Kovač

Kristina M. Zeba

Emica Pišonić

Ranka Banoža

Anđelka Kovač

Kristina M. Zeba

Emica Pišonić

Ranka Banoža

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

20

DODATNA DEŽURSTVA UČITELJA U MŠ, PŠ SK, PŠ BS

Renata Vidović, MŠ, PŠ BS

Antun Javor, MŠ, PŠ BS

Kristina Briški, MŠ, PŠ SK, PŠ BS

Ivana Dujić, MŠ

Pjer Zukanović, PŠ SK

Dario Vidmar, PŠ SK

Slađana Kristek, MŠ, PŠ SK

Andrijana Kokotović, PŠ BS

3.2. Godišnji kalendar rada

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani

Dan škole, grada, općine, župe,

školske priredbe... radnih nastavnih

I. obrazovno

razdoblje

od 7. 9. 2020.

do 23.12.

2020. god.

IX. 22 18 8 neradnih

dana

Akcija skupljanja starih baterija –

tijekom nastavne godine

Europski dan jezika

X. 22 22

9 neradnih

dana

15.10. – 15.11. Mjesec hrvatske

knjige

Tijekom godine KA2 Erasmus+

Finska

Terenska nastava 8.ih razreda

Vukovar

XI.

20

18

18.11. Dan

sjećanja na

žrtve

domovinskog

rata i Dan

sjećanja na

žrtvu

Vukovara i

Škabrnje

9 neradnih

dana

„Dabar“ informatičko natjecanje

16.11. Međunarodni dan

tolerancije

XII. 22 17

25. Božić

8 neradnih

dana

Došašće

Božić u našoj školi

Večer matematike

Dan Pitagorinog poučka

UKUPNO I. obrazovno

razdoblje 86 75

2 blagdana

34 neradnih

dana

Zimski odmor učenika

od 24. 12. 2020. do 8. 1. 2021.

godine

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

21

II. obrazovno

razdoblje

Od 11. 1.

2021.

do 18. 6.

2021. god.

I. 19 15

1.1. Nova

godina

6.1. Sveta tri

kralja

10 neradnih

dana

27.1. Obilježavanje Dana sjećanja

na Holokaust i sprječavanja

zločina protiv čovječnosti

u sklopu projekta Šafran

Školska natjecanja

II. 20 16 8 neradnih

dana

Razglednica moga kraja –

integrirani radni dan

10. – 14.2. Dan sigurnijeg

interneta, na satima informatike

Tjedan psihologije

24.2. Dan ružičastih majica

Školska natjecanja

III. 23 23 8 neradnih

dana

Ožujak: Eratostenov eksperiment

8. – 15.3. obilježavanje Tjedna

broja π (Pi)

Međunarodno matematičko

natjecanje Klokan

Međnarodni dan sreće, integrirani

radni dan

Terenska nastava učenika 8.ih

razreda Pakrac-Lipik-Okučani

IV. 21 16

5.4. Uskrsni

ponedjeljak

8 neradnih

dana

Posjet župnij crkvi MŠ i PŠ SK

23.4. Međunarodni dan knjige

Posjet kazalištu i IUN „U svijetu

bajki Ivane Brlić Mažuranić“ RN

Proljetni odmor učenika

2. 4. – 9. 4. 2021.

V. 21 21

10 neradnih

dana

Pub Quiz

28. 5. Dan škole

IUN 4. razredi Kopački rit –

Osijek – Đakovo

IUN 5. razredi Trakošćan –

Krapina – Terme Jezerčica

IUN 6. razredi Marija Bistrica – K

rapina – O roslavlje

IUN 7. razredi Plitvička jezera

IUN 8. razredi Zagreb

(ne)pismenost

VI. 20 13

3. 6. Tijelovo

22.6. Dan

antifašističke

borbe

8 neradnih

dana

Završna priredba u PŠ SK

Završna priredba u PŠ BS

Završna priredba učenika 8.ih

razreda u MŠ

VII. 22 / 9 neradnih

dana

Ljetni odmor učenika započinje

21. 6. 2021.

VIII. 21 /

5.8. Dan

domovinske

zahvalnosti

9 neradnih

dana

UKUPNO II. obrazovno

razdoblje 167 104

78 neradnih

dana

U K U P N O: 253 179

104 neradnih

dana

(8 blagdana)

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

22

BLAGDANI I DRAŽAVNI PRAZNICI

REPUBLIKE HRVATSKE 2020./2021.

1. 11. Dan svih svetih

18.11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

25.12. Božić

26.12. Sveti Stjepan

1.1. Nova godina

6.1. Sveta tri kralja (Bogojavljenje)

4.4. Uskrs

5.4. Uskrsni ponedjeljak

1.5. Međunarodni praznik rada

30.5. Dan državnosti

3.6 Tijelovo

22.6. Dan antifašističke borbe

5.8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

15.8. Velika Gospa

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

23

3.3. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

Razred učenika odjela djevoj-

čica

primjereni

oblik

školovanja (uč.

s rješenjem)

Prehrana Putnika Ime i prezime

razrednika

užina objed > 3

km

> 5

km

I. MŠ 19 1 9 / 18 / / / Đurđica Kuleš

I. PŠ BS 10 1 4 1 10 / 1 / Anđelka Kovač

I. PŠ SK 9 1 3 1 9 / / / Adrijana

Brigljević

UKUPNO 38 3 16 2 37 / / / 3

II. MŠ 18 1 12 / 17 / / / Ines Majstorić

II. PŠ BS 17 1 6 / 15 / 1 / Kristina M. Zeba

II. PŠ SK 12 1 6 / 12 / / Ivana Franić

UKUPNO 47 3 24 0 44 / / 3

III. MŠ 16 1 10 / 15 / / / Nataša Đuričić

III. PŠ BS 7 1 2 / 5 / / Emica Pišonić

III. PŠ SK 13 1 10 2 13 / 1 / Julijana

Kolundžić

UKUPNO 36 3 22 2 33 / / / 3

IV. MŠ 12 1 6 1 11 / / / Blaženka Ivić

IV. PŠ BS 12 1 6 / 7 / / Ranka Banoža

IV. PŠ SK 11 1 5 / 11 / / / Terezija Ferić

UKUPNO 35 3 17 1 29 / / 3

UKUPNO

I.–IV. 156 12 79 5 143 / / 12

V. a 16 1 9 1 16 / / 7 Ivana Dujić

V. b 16 1 8 / 16 / / 7 Ana Vizjak

V. PŠ SK 14 1 7 2 14 / / / Ivan Pehar

UKUPNO 46 3 24 3 46 / / 14 3

VI. a 18 1 7 1 18 / / 10 Jasna Vidmar

VI. b 17 1 7 / 17 / / 8 Svjetlana Milašin

VI. PŠ SK 12 1 6 1 10 / / / Renata Vidović

UKUPNO 47 3 20 2 45 / / 18 3

VII. a 16 1 10 / 16 / / 7 Josip Pišonić

VII. b 16 1 8 / 16 / / 7 Tatjana Hajnal

VII. PŠ SK 13 1 8 3 13 / / / Josip Jagodar

UKUPNO 45 3 26 3 45 / / 14 3

VIII. a 13 1 8 / 13 / / 5 Marija T.

Mličević

VIII. b 15 1 7 / 13 / / 5 Antonija Jagodar

VIII. PŠ

SK 12 1 2 2 8 / / / Slađana Kristek

UKUPNO 40 3 17 2 34 / / 10 3

UKUPNO

V. - VIII. 178 12 87 10 170 / / 56 12

UKUPNO

I. - VIII. 334 24 166 15 313 / 3 59 24

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

24

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po

razredima

Ukupno

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Redoviti program uz

individualizirane postupke čl. 5 1 / 1 / 1 1 1 / 5

Redoviti program uz prilagodbu

sadržaja i individualizirane

postupke čl. 6 / / / / 2 1 2 2 7

Poseban program uz

individualizirane postupke čl. 8 1 / 1 1 / / / / 3

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni

predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

(36 tjedana)

1.*3r 2.*3r 3.*3r 4.*3r 5.*3r 6.*3r 7.*3r 8.*3r Ukupno planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski

jezik 15 540 15 540 15 540 15 540 15 540 15 540 12 432 12 432 114 4104

Likovna

kultura 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 24 864

Glazbena

kultura 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 24 864

Strani jezik

Engleski

jezik

6 216 6 216 6 216 6 216 9 324 9 324 9 324 9 324 60 2160

Matematika 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 96 3456

Priroda / / / / / / / / 4.5 162 6 216 / / / / 10.5 378

Biologija / / / / / / / / / / / / 6 216 6 216 12 432

Kemija / / / / / / / / / / / / 6 216 6 216 12 432

Fizika / / / / / / / / / / / / 6 216 6 216 12 432

Priroda i

društvo 6 216 6 216 6 216 3 108 / / / / / / / / 21 756

Povijest / / / / / / / / 6 216 6 216 6 216 6 216 24 864

Geografija / / / / / / / / 4.5 162 6 216 6 216 6 216 22.5 810

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

25

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

ro

na

uk

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

(36tj)

I. 38 3 R Vidović, G.Kovačević

6 216

II. 46 3 R.Vidović, G.Kovačević

6 216

III. 36 3 I.Dujić, R.Vidović

, G.Kovačević 6 216

IV. 35 3 I.Dujić, R.Vidović,

G.Kovačević 6 216

UKUPNO

I. – IV. 155 12 3 24 864

Vje

ro

na

uk

V. 45 3 I. Dujić, R. Vidović 6 216

VI. 47 3 I. Dujić, R. Vidović 6 216

VII. 44 3 I. Dujić, R. Vidović 6 216

VIII. 39 3 I. Dujić, R. Vidović 6 216

UKUPNO

V. – VIII. 175 12 2

24 864

UKUPNO

I. – VIII. 330 24 3

48 1728

Tehnička

kultura / / / / / / / / 3 108 3 108 3 108 3 108 12 432

Informatika / / / / / / / / 6 216 6 216 / / / / 12 432

Tjelesna i

zdr. kultura 9 324 9 324 9 324 6 216 6 216 6 216 6 216 6 216 57 2052

UKUPNO: 54 1944 54 1944 54 1944 54 1728 72 2592 75 2700 78 2808 78 2808 507 18468

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

26

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Njemačkog jezika

Nje

ma

čkg

jez

ika

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

(36tj)

IV. 29 3 S. Kristek,

A.Kokotović 6 216

V. 39 3 S. Kristek 6 216

VI. 18 2 S. Kristek 4 144

VII. 35 3 S. Kristek, A.

Kokotović 6 216

VIII. 22 2 S. Kristek

4 144

UKUPNO

IV. – VIII. 143 13 2 26 936

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

Info

rma

tik

a

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

(36tj)

I. 37 3 K. Briški 6 216

II. 36 3 K. Briški 6 216

III. 31 3 K. Briški 6 216

IV. 30 3 K. Briški 6 216

VII. 34 3 T. Hajnal, I. Pehar 6 216

VIII. 29 3 I. Pehar 6 216

UKUPNO

197 18 3 36 1296

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom

školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom

i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

27

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati Ime i prezime učitelja

izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik / matematika 1.r MŠ 4 1 35 Đurđica Kuleš

2. Hrvatski jezik / matematika 2.r MŠ 3 1 35 Ines Majstorić

3. Hrvatski jezik / matematika 3.r MŠ 1 1 35 Nataša Đuričić

4. Hrvatski jezik / matematika 4.r MŠ 1 1 35 Blaženka Ivić

5. Hrvatski jezik / matematika 1.r PŠ BS 3 1 35 Anđelka Kovač

6. Hrvatski jezik / matematika 2.r PŠ BS 5 1 35 Kristina M. Zeba

7. Hrvatski jezik / matematika 3.r PŠ BS 3 1 35 Emica Pišonić

8. Hrvatski jezik / matematika 4.r PS BS 4 1 35 Ranka Banoža

9. Hrvatski jezik / matematika 1.r PŠ SK 2 1 35 Adrijana Brigljević

10. Hrvatski jezik / matematika 2.r PS SK 4 1 35 Ivana Franić

11. Hrvatski jezik / matematika 3.r PS SK 3 1 35 Julijana Kolundžić

12. Hrvatski jezik / matematika 4.r PŠ SK 5 1 35 Terezija Ferić

UKUPNO I. - IV. 12 38 12 385

1. Hrvatski jezik 6.ab, 8.ab 18 1 35 Svjetlana Milašin

2. Hrvatski jezik 5.ab, 7.ab 8 1 35 Ana Vizjak

3. Hrvatski jezik 5.k,6.k,7.k,8.k 11 1 35 Josip Jagodar

4. Matematika 7.b,8.abk 10 2 70

Marija Tomljenović

Mličević

5. Matematika 5.ab, 6.ab,7.a 23 1 35 Marijana Samardžija

6. Matematika 5.k,6.k,7.k 7 1 35 Ružica Crnac

7. Kemija 7.abk, 8.abk 11 1 35 Ružica Ivezić

8. Engleski jezik 8.ab 8 1 35 Antun Javor

9. Fizika 7.abk, 8.abk

15 2 70 Pamela Kljajić

10.

11.

UKUPNO V. - VIII. 111 11 385

UKUPNO I. - VIII. 149 23 805

Napomena: Planirani broj sati dopunske nastave je 35, budući da u prvom i zadnjem tjednu nema dopunske nastave.

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

28

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani broj

sati Ime i prezime učitelja

izvršitelja T G

1. Matematika 1.r MŠ 4 1 35 Đurđica Kuleš

2. Matematika 1.r. PŠ BS 4 1 35 Anđelka Kovač

3. Matematika 1.r. PŠ SK 2

1 35 Adrijana Brigljević

4. Matematika 2.r MŠ 6 1 35 Ines Majstorić

5. Matematika 2.r PŠ BS 5 1 35 Kristina M. Zeba

6. Matematika 2.r PŠ SK 4 1 35 Ivana Franić

7. Matematika 3.r MŠ 3 1 35 Nataša Đuričić

8. Matematika 3.r. PŠ BS 5 1 35 Emica Pišonić

9. Matematika 3.r. PŠ SK 7 1 35 Julijana Kolumdžić

10. Matematika 4.r MŠ 4 1 35 Blaženka Ivić

11. Matematika 4.r PŠ BS 3 1 35 Ranka Banoža

12. Matematika 4.r PŠ SK 3 1 35 Terezija Ferić

UKUPNO I. - IV. 12 50 12 385

1. Matematika 8.ab 11 2 70 Marija Tomljenović

Mličević

2. Matematika 5.k,6.k,7.k 3 1 35 Ružica Crnac

3. Matematika 5.ab, 6.ab 10 1 35 Marijana Samardžija

4. Povijest 7. i 8.k 5 2 70 Antonija Jagodar

5. Geografija 7.k i 8.a 3 2 70 Snježana Spajić

6. Biologija 7.ab 5 1 35 Elizabeta Klaić

7. Kemija 7.ab, 8.abk 13 1 35 Ružica Ivezić

UKUPNO V. - VIII.

50 10 370

UKUPNO I. - VIII. 100 22 770

Napomena: Planirani broj sati dodatne nastave je 35, budući da u prvom i zadnjem tjednu nema dodatne

nastave.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

29

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA Vrijeme

ostvarivanja

Potreb

an

broj

sati

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA RADA

1.1 Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VII-X 46

1.2 Izrada plana i programa rada ravnatelja VII-X 40

1.3 Koordinacija u uzradi predmetnih kurikuluma VII-IX 10

1.4 Izrada Školskog kurikuluma VI-IX 10

1.5 Izrada Razvojnog plana i programa škole IV-IX 20

1.6 Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i Razrednih vijeća IX-VI 40

1.7 Prijedlog plana i zaduženja učitelja VI-IX 15

1.8 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX-VI 5

1.9 Planiranje i organizacija školskih projekata IX-VI 15

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX-VIII 20

1. 11 Planiranje nabave IX-VIII 7

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX-VI 5

1.13 Ostali poslovi IX-VIII 15

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1 Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj učenika po

razredima, smjene, radno vrijeme, organizacija rada izborne nastave, INA,

izrada kompletne organizacije rada Škole

V-IX 50

2.2 Izrada godišnjeg kalendara rada Škole VIII-IX 20

2.3 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI-IX 40

2.4 Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a IX-VI 20

2.5 Organizacija i koordinacija samovrednovanja Škole VI 10

2.6 Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX i XII 20

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX-VI 20

2.8 Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX-VI 30

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX-VIII 80

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred III-VI 15

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana IX-VI 5

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX-VI 10

2.13 Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI-VIII 4

2.14 Organizacija poslova vezanih uz odabir udžbenika V-VII 20

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog Povjerenstva za upis u 1.r SŠ V,VI i VII 20

2.16 Ostali poslovi IX-VIII 10

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOGA RADA ŠKOLE

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ IX-VIII 30

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

30

3.2 Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju odgojno obrazovnih

razdoblja XII i VI 20

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

suradnicima i pripravnicima IX-VI 50

3.4 Praćenje rada školskih povjerenstava IX-VI 15

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX-VIII 15

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX-VIII 20

3.7 Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX-VII 15

3.8 Ostali poslovi IX-VII 10

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX-VIII 80

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX-VIII 10

4.3 Ostali poslovi IX-VIII 10

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX-VIII 60

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX-VI 15

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX-VI 20

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX-VIII 20

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX-VIII 20

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima / individualno i skupno / IX-VIII 30

5.7 Ostali poslovi IX-VIII 10

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1 Suradnja s tajnikom škole IX-VIII 60

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX-VIII 30

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX-VIII 30

6.4 Provođenje natječaja za potrebe škole IX-VIII 20

6.5 Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog odbora / IX-VIII 25

6.6 Poslovi zastupanja škole IX-VIII 15

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole IX-VIII 60

6.8 Izrada financijskog plana škole VIII-IX 15

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX-VIII 20

6.10 Ostali poslovi IX-VIII 20

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1 Predstavljanje škole IX-VIII 8

7.2 Suradnja s MZO IX-VIII 8

7.3 Suradnja s AZOO IX-VIII 8

7.4 Suradnja s NCZVVO IX-VIII 8

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX-VIII 8

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX-VIII 8

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ IX-VIII 8

7.8 Suradnja s osnivačem IX-VIII 8

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje IX-VIII 8

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo IX-VIII 8

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX-VIII 8

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom IX-VIII 8

7.13 Suradnja s Policijskom upravom IX-VIII 8

7.14 Suradnja sa Župnim uredom IX-VIII 8

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama IX-VIII 8

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

31

7.16 Suradnja s turističkim agencijama IX-VIII 8

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX-VIII 8

7.18 Suradnja s udrugama IX-VIII 8

7.19 Ostali poslovi IX-VIII 5

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX-VIII 8

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO.a,HUROŠ-a IX-VIII 80

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga IX-VIII 8

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature IX-VIII 50

8.5 Ostala stručna usavršavanja IX-VIII 20

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije IX-VIII 50

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi IX-VIII 42

Godišnji odmor 240

Blagdani 64

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784

SADRŽAJ RADA

Planirani

broj sati

(godišnje)

1. Poslovi planiranja i programiranja rada 258

2. Poslovi organizacije i koordinacije rada 374

3. Praćenje realizacije planiranoga rada škole 175

4. Rad u stručnim i kolegijalnim tijelima škole 100

5. Rad s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima 175

6. Administrativno – upravni i računovodstveni poslovi 295

7. Suradnja s udrugama, ustanovama i institucijama 149

8. Stručno usavršavanje 166

9. Ostali poslovi ravnatelja 92

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Rujan

1.1 Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

Ravnatelj,

stručna

služba,

tajnik,

računovođa

1.2 Izrada plana i programa rada ravnatelja Ravnatelj

1.3 Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

Ravnatelj,

učitelji RN i

PN, pedagog

1.4 Izrada Školskog kurikuluma

Ravnatelj,

pedagog ,

psiholog,

učitelji RN i

PN

1.6 Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i Razrednih

vijeća

Ravnatelj,

pedagog,

psiholog

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

32

1.7 Prijedlog plana i zaduženja učitelja

Ravnatelj,

učitelji RN i

PN

1.8 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjima Ravnatelj

1.9 Planiranje i organizacija školskih projekata

Ravnatelj,

školski

projektni tim

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

Ravnatelj,

stručna

služba,

učitelji RN i

PN

1.11 Paniranje nabave Ravnatelj,

računovođa

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ravnatelj,

razrednici

2.1 Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja,

broj učenika po razredima, smjene, radno vrijeme, organizacija

rada izborne nastave, INA, izrada komletne organizacije rada

Škole)

Ravnatelj,

stručna

služba, tajnik

2.2 Izrada godišnjeg kalendara rada Škole Ravnatelj,

pedagog

2.6 Organizacija prijevoza i prehrane učenika

Ravnatelj,

Ured državne

uprave BPŽ

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika

Ravnatelj,

školska

medicina

2.8 Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

ekskurzija

Ravnatelj,

Učitelji RN i

PN

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

Ravnatelj,

stručna

služba

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima

Ravnatelj,

stručna

služba

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

33

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno/ Ravnatelj,

pedagog

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.4 Provođenje natječaja za potrebe škole Ravnatelj,

tajnik

6.5 Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog odbora / Ravnatelj

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.8 Izrada financijskog plana škole Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatel

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatel

7.4 Suradnja s NCZVVO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom Ravnatelj

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatel

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za rujan 176

Listopad

2.4 Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema

planu NCVVO-a

Ravnatelj,

tim za

kvalitetu

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika Ravnatelj

2.8 Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

ekskurzija Ravnatel

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

34

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj,

pedagog

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima

Ravnatelj,

pedagog

3.4 Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

3.7 Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima

Ravnatelj,

pedagog

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.4 Provođenje natječaja za potrebe škole Ravnatelj,

tajnik

6.5 Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog odbora / Ravnatelj

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatelj,

stručna

služba

7.11 Suradnja s Centrom za socijelnu skrb Ravnatelj,

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

35

stručna

služba

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za listopad 176

Studeni

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika

Ravnatelj,

stručna

služba

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj,

pedagog

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima

Ravnatelj,

pedagog

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

3.7 Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj,

pedagog

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.4 Provođenje natječaja za potrebe škole Ravnatelj,

tajnik

6.5 Prijem u radni odnos / uz suglasnost Školskog odbora / Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

36

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.14 Suradnja sa Župnim uredima Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama

Ravnatelj,

pedagog

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za studeni 160

1.8 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjima Ravnatelj

1.11 Planiranje nabave Ravnatelj

2.8 Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i

ekskurzija

Ravnatelj,

razrednici

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.2 Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju odgojno

obrazovnih razdoblja

Ravnatelj,

pedagog

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj,

pedagog

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

37

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.8 Izrada financijskog plana škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj,

razrednici

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama Ravnatelj

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za prosinac 176

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima

Ravnatelj,

pedagog

3.4 Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

38

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj

3.7 Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela Ravnatelj

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima

Ravnatelj,

stručna

služba

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za siječanj 152

2.4 Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja Ravnatelj,

pedagog

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

39

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj

tajnik

6.4 Provođenje natječaja za potrebe škole Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatelj,

stručna

služba

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za veljaču 160

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika Ravnatelj

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred Ravnatelj,

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

40

stručna

služba

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

3.4 Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj

3.7 Praćenje i analiza surednje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i /ili skupno Ravnatelj

6.1 Rad i suradnja s tajnikom škole Ravnatel,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatel,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.6 Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj

razini Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Ravnatelj

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

41

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj,

razrednici

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za ožujak 184

Travanj

1.5 Izrada Razvojnog plana i programa škole

Ravnatelj,

Tim za

kvalitetu

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ravnatelj

2.8 Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

ekskurzija

Ravnatelj,

učitelji RN i

PN

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj,

pedagog

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

Ravnatelj,

stručna

služba

2.11 Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana Ravnatelj

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog Povjerenstva za

upis u 1.razred SŠ

Ravnatelj,

Upisno

povjerenstvo

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela

Ravnatelj,

pedagog

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.2 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj,

pedagog

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima Ravnatelj

6.1 Rad i suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

42

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatel,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.4 Suradnja s NCZVVO Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatel,

stručna

službnaj

7.11 Suradnja s Centrom za socijanlnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj,

razrednici

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama Ravnatelj

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za travanj 168

1.5 Izrada Razvojnog plana i programa škole

Ravnatelj,

Tim za

kvalitetu

2.5 Organizacija i koordinacija samovrednovanja Škole

Ravnatelj,

Tim za

kvalitetu

Svibanj

2.7 Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite

učenika Ravnatelj

2.8 Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i

ekskurzija

Ravnatelj,

razrednici

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj,

pedagog

2.10 Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

Ravnatelj,

povjerenstvo

za

utvrđivanje

psihofizičkog

stanja

učenika

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

43

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog Povjerenstva za

upis u 1.razred SŠ

Ravnatelj,

Upisno

povjerenstvo

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

3.4 Praćenje rada školskih povjerenstava Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

3.7 Praćenje i analiza surednje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela škole

Ravnatelj,

pedagog

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ravnatelj

5.1 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima Ravnatelj

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i/ili skupno/ Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.3 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.1 Predstavljanje škole Ravnatelj

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.4 Suradnja s NCZVVO Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.10 Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Ravnatelj,

stručna

služba

7.11 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

Ravnatelj,

stručna

služba

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.13 Suradnja s Policijskom upravom Ravnatelj

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

44

7.16 Suradnja s turističkim agencijama Ravnatelj,

razrednici

7.17 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama Ravnatelj

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.3 Stručno usavršavanje u organizaciji udruga Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za svibanj 168

1.5 Izrada Razvojnog plana i programa škole

Ravnatelj,

tim za

kvalitetu

1.12 Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ravnatelj

2.4 Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja

Ravnatelj,

Tim za

kvalitetu

2.5 Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

Ravnatelj,

Tim za

kvalitetu

2.9 Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole Ravnatelj,

pedagog

2.12 Organizacija zamjena nenazočnih učitelja Ravnatelj,

satničar

2.13 Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita Ravnatelj

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog Povjerenstva za

upis u 1.razred SŠ

Ravnatelj,

Upisno

povjerenstvo

3.1 Praćenje i uvid u ostvarivanje GPiPRŠ Ravnatelj

3.2 Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju odgojno

obrazovnih razdoblja

Ravnatelj,

pedagog

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima

Ravnatelj,

pedagog

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

3.7 Praćenje i analiza surednje s institucijama izvan škole Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela škole

Ravnatelj,

pedagog

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

Ravnatelj,

sindikalni

povjerenik

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika Ravnatelj

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

45

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika Ravnatelj

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.6 Poslovi zastupanja škole Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.4 Suradnja s NCZVVO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnosti i programe EU Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.9 Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje Ravnatelj

7.12 Suradnja s Obiteljskim centrom

Ravnatelj,

stručna

služba

7.14 Suradnja sa Župnim uredom Ravnatelj

7.15 Suradnja s osnovnim i srednjim školama Ravnatelj

7.18 Suradnja s udrugama Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.2 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSVROŠBPŽ, MZO-a,

AZOO-a, HZROŠ-a Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za lipanj 160

Srpanj

1.1 Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole

Ravnatelj,

stručna

služba,

tajnik,

računovođa

1.4 Izrada Školskog kurikuluma Ravnatelj,

pedagog

1.6 Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i Razrednih

vijeća

Ravnatelj,

stručna

služba

1.7 Prijedlog plana i zaduženja učitelja

Ravnatelj,

učitelji RN i

PN

1.9 Planiranje i organizacija školskih projekata Ravnatelj,

Projektni tim

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja Ravnatelj,

UV

2.1 Izrada prijedloga organizacije rada Škole ( broj odjeljenja,

broj učenika po razredima, smjene, radno vrijeme, organizacija

rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada

Škole )

Ravnatelj,

stručna

služba, tajnik

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

46

2.2 Izrada godišnjeg kalendara rada škole Ravnatelj,

pedagog

2.3 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja Ravnatelj,UV

2.13 Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita Ravnatelj

2.14 Organizacija poslova vezanih uz odabir udžbenika Ravnatelj,

UV

2.15 Organizacija i koordinacija rada upisnog Povjerenstva za

upis u 1.r SŠ

Ravnatelj,

Upisno

povjerenstvo

3.2 Vrednovanje i analiza uspjeha učenika na kraju odgojno –

obrazovnog razdoblja

Ravnatelj,

pedagog

3.3 Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima,

stručnim suradnicima i pripravnicima Ravnatelj

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela škole

Ravnatelj,

pedagog

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.9 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja Ravnatelj,

računovođa

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj školi Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i domumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za srpanj 80

Kolovoz

1.1 Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole Ravnatelj,

pedagog

1.2 Izrada plana i programa rada ravnatelja Ravnatelj

1.3 Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma Ravnatelj,

UV, pedagog

1.4 Izrada Školskog kurikuluma Ravnatelj,

UV,pedagog

1.6 Planiranje i programiranje rada Učiteljskih i Razrednih

vijeća

Ravnatelj,

stručna

služba

1.7 Prijedlog plana i zaduženja učitelja Ravnatelj,

UV

1.8 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim

planiranjima

Ravnatelj,

pedagog

1.9 Planiranje i organizacija školskih projekata Ravnatelj,

Projektni tim

1.10 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja Ravnatelj,

UV

2.1 Izrada prijedloga organizacije rada Škole ( broj odjeljenja,

broj učenika po razredima, smjene, radno vrijeme, organizacija

Ravnatelj,

pedagog,

tajnik

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

47

rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada

Škole )

2.2 Izrada godišnjeg kalendara rada škole

Ravnatelj,

stručna

služba

2.3 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja Ravnatelj,

UV

2.6 Organizacija prijevoza i prehrane učenika

Ravnatelj,

tajnik,

računovođa

2.14 Organizacija poslova vezanih uz odabir udžbenika Ravnatelj,

UV

3.5 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Ravnatelj

3.6 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Ravnatelj,

tajnik

4.1 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i

stručnih tijela škole

Ravnatelj,

stručna

služba

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika

škole Ravnatelj

6.1 Suradnja s tajnikom škole Ravnatelj,

tajnik

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka

MZO-a

Ravnatelj,

tajnik

6.7 Rad i suradnja s računovođom škole Ravnatelj,

računovođa

6.8 Izrada financijskog plana škole Ravnatelj,

računovođa

7.2 Suradnja s MZO Ravnatelj

7.3 Suradnja s AZOO Ravnatelj

7.5 Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU Ravnatelj

7.7 Suradnja s Uredom državne uprave BPŽ Ravnatelj

7.8 Suradnja s Osnivačem Ravnatelj

8.4 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature Ravnatelj

8.5 Ostala stručna usavršavanja Ravnatelj

9.1 Vođenje evidencije i dokumentacije Ravnatelj

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi Ravnatelj

UKUPNO SATI za kolovoz 24

UKUPNO SATI ZA CIJELU GODINU 1784

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Programski sadržaji

Aktivnosti

Način realizacije

Vrijeme

ostvativanja

/suradnici

1. PRIPREMANJE I REALIZACIJA ŠKOLSKIH ODGOJNO – OBRAZOVNIH PROGRAMA

Utvrđivanje

obrazovnih potreba

Utvrđivanje odgojno –

obrazovnih potreba u nastavi,

Razgovor o aktualnim

temama koje se tiču

Tijekom

nastavne godine

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

48

učenika i okruženja

škole

Analiza odgojno –

obrazovne situacije

organizaciji nastave, načinu

rada i sl.

Hospitiranje na nastavi učitelja

razvoja i okruženja škole

na Vijeću učenika, UV-u,

sastancima Tima za

kvalitetu

Provođenje anketnih

upitnika

Odlazak na nastavu

(ukoliko dozvole uvjeti

rada za vrijeme

pandemije covid – 19),

vođenje bilješki i

zapisnika, razgovori

analize s učiteljima

Uvid u e-dnevnike

Statistička analiza

nastavne godine na

temelju izvješća

razrednika

/Učitelji,

učenici, Tim za

kvalitetu

Tijekom

nastavne godine

/ ravnateljica

Na kraju

nastavne godine

Organizacijski

poslovi, planiranje i

programiranje rada

škole i nastave

Sudjelovanje u izradi GPP- a

škole za 2020./2021. godine

Izrada GPP pedagoga za 2020./

2021. godinu

Sudjelovanje u izradi Izvješća

za 2019./2020.

Sudjelovanje u izradi Školskog

kurikuluma za 2020./2021.

Izrada Školskog preventivnog

programa

Samostalno izrada plana i

programa prilagođenog

školskoj godini te

prikupljajući podatke od

učitelja

Obajava dokumenta u

OneDrive – u,

popunjavanje

dokumenta, pregled

aktivnosti drugih učitelja

Praćenje i dogovor o

načinu popunjavanja

dokumenta, upute novim

učiteljima

Izrada ŠPP na temelju

prijedloga razrednika i u

dogovoru sa

psihologinjom

Do 30. rujna

2020.

Početkom

školske godine

Do 30. rujna

2020.

Ostvarivanje uvjeta za

realizaciju PiP- a

Škole

Pomoć u uređenju škole

Praćenje rada škole i korištenje

opreme u nastavi

Pomoć učiteljima pri provedbi

projektnih aktivnosti

Razgovori

Individualno

Tijekom školske

godine

UKUPNO: 160 sati

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO – OBRAZOVNOM PROCESU

Upis djece u 1. razred Suradnja s članovima

Povjerenstva za upis

Sudjelovanje u dogovoru za

liječničke termine

Vođenje poslova upisa

Priprema materijala za upis,

analiza dobivenih podataka

Dogovor o načinu i

redosljedu testiranja

Razgovori

Travanj 2021.

Svibanj 2021./

Dječji vrtić,

stručni suradnik

psiholog

Zavod za javno

zdravstvo

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

49

Izrada izvješća o broju djece

Testiranje učenika

Ispitivanje na testu

Ured državne

uprave u Sl.

Brodu

Unaprijeđivanje rada

škole

Sudjelovati u obilježavanju

važnih datuma tijekom

nastavne godine na način na

koji bude dopuštala

epidemiološka situacija.

Pomoć u provedbi svih oblika

nastave

Aktivno sudjelovanje u radu

stričnih timova (Tim za

kvalitetu, Tim za školsku

kuhinju, Projektni tim)

Praćenje i realizacije

dopunskog i dodatnog rada

Poticanje provođenja

istraživanja

Sudjelovanje u školskim

projektima

Koordinacija projekta

Vremeplov

Organizacija kulturno –

umjetničkog programa

povodom Dana škole (online,

ako i dalje budu epidemiološke

mjere na snazi)

Provođenje programa zaštite

prava djece

Organizacija aktivnosti u

sklopu projekta Zajedno srcem

Individualno

Skupno

Sastanci timova

Uvid u e – dnevnike

Provedba aktivnosti

planiranih projektom,

radionice /Ana

Zdjelarević

Osmišljavanje programa,

izbor voditelja, priprema

voditelja, sređivanje

tehničkih pojedinosti,

održavanje generalnih

proba

Dogovor s ravnateljicom

Tijekom školske

godine/

Učitelji

Ana Zdjelarević

Tijekom

nastavne godine

Jasna Vidmar,

Antun Javor

svibanj 2021

Ana Vizjak

.

Studeni 2020

Krajem nastavne

godine

Razvojni i

savjetodavni rad

Predlaganje pedagoških mjera

Kategorizacije učenika

Savjetodavni rad sa

stručnjacima

Razgovori s roditeljima i

učenicima

(individualni i skupno)

Provođenje radionica

planiranih ŠPP-om

Razgovori

Radionice u 4. razredu

Tijekom školske

godine/

Razrednici

Profesionalno

informiranje učenika

Ispitivanje profesionalnih

namjera učenika 8. razreda

Savjetodavni rad s učenicima o

pravilnom izboru zanimanja

Suradnja sa Zavodom za

zapošljavanje ( dogovori o

testiranju učenika)

Savjetovanje učenika sa

zdravstvenim teškoćama

Sat razrednika

Razgovori (individualni i

skupni)

Individualni i skupni

razgovori

Prosinac 2020.

Zavod za

zapošljavanje

Razrednici

Psihologinja

Ana Zdjelarević

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

50

Obavještavanje roditelja o

uvjetima upisa u sred. školu

Održavanje individualnih

razgovora s učenicima,

komunicirasnje s drugim

institucijama ukoliko je

potrebno za prikupljanje

informacija i savjetodavnu

svrhu.

Održavanje roditeljskog

sastanka

Roditeljski sastanak

Predavanje roditeljima

Svibanj 2021./

Razrednici 8. r.

Zdravstvena i socijana

zaštita učenika

Koordinacija rada na

ostvarivanju i realizaciji

zdravstvene zaštite učenika

Upoznavanje učitelja, učenika i

roditelja s planom i programom

zdravstvene zaštite učenika za

školsku 2020./2021. godinu

Suradnja s liječnicima školske

medicine ( dogovori termina

cijepljenja)

Rad na socijalnoj i

zdravstvenoj zaštiti učenika

Ispunjavanje anketnog i

matičnih listova

Razgovori, organizacijski

poslovi, UV

Predavanja u sklopu

Zdravstvenog odgoja

Tijekom školske

godine/

Roditelji

Zavod za javno

zdravstvo

Razrednici

UKUPNO: 950 sati

3. VREDNOVANJE ODGOJNO – OBRAZOVNIH REZULTATA, PROVOĐENJE ANALIZA,

ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

Analiza uspjeha na

kraju prvog

obrazovnog razdoblja

i na kraju školse

godine

Analiza obrazovnih postignuća

učenika po razrednim odjelima

Usporedba statističkih

podataka te predstavljanje

Učiteljskom vijeću

Predlaganje poboljšanja

uspjeha

Prikupljanje rezultata

Individualni razgovori

Izvješće o rezultatima

Uvid u e - dnevnik

Tijekom školske

godine

Prosinac 2020.

Lipanj 2021.

samostalno

Rad na istraživanjima

i projektima

Pokretanje projekta

Razglednica moga

kraja

Rad na projektu Zajedno srcem

Rad na projektu Šafran

Rad na projektu Vremeplov

Pisanje programa i

prijavljivanje projekta

Izlaganje na vijećima

Skupljanje materijala,

priprema i obrada

Tijekom cijele

školske godine

Jasna Vidmar,

Antun Javor

Tijekom dvije

školske godine

Povjerenstvo

Općine

UKUPNO: 150 sati

4. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE NOSITELJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG

PROCESA

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

51

Planiranje i provedba

obveznog stručnog

usavršavanja učitelja i

stručnih suradnika

Rad s pripravnicima

Sudjelovanje u stručnom

usavršavanju planiranom od

AZOO, MZO, Korak po korak,

Loomen

Sudjelovanje u radu

Povjerenstva za praćenje

pripravnika

Individualni razgovori i

savjetovanja s pripravnicima

Komisijski uvidi u rad

pripravnice Marije Luketić

Proučavanje literature

Individualno

Sastanci s pripravnicima

po potrebi

Odlazak na sate

Tijekom školske

godine/

Stručna

literatura i

Tijekom školske

godine/

Ravnateljica

Suradnja sa stručnim

ustanovama

Pomoć pri organizaciji

predavanja, radionice

Planiranje kulturne djelatnosti

u suradnji s lokalnom

zajednicom

Predavanja, seminari

Indvidualno

Općina Oriovac

Tijekom

školske godine/

Učitelji

voditelji, stručni

suradnici

Sudjelovanje na

stručnim vijećima u

školi

Odlazak na školske aktive u

skladu s mogućnostima

Stručno osposobljavanje

učitelja i stručnih

suradnika

Tijekom školske

godine/ Učitelji

voditelji, stručni

suradnici

Praćenje znanstvene i

stručne literature

Praćenje suvremene stručne

literature iz područja

pedagogije i drugih područja

Individualno stručno

usavršavanje

Tijekom škoske

godine/

samostalno

UKUPNO: 300 sati

5. BIBLIOTEČNA – INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

Bibliotečno –

informacijska

djelatnost

Poticanje učenika i učitelja na

korištenje stručne literature

Pomoć i poticanje nabavke

stručne literature

Poticanje učitelja na korištenje

IKT opreme u izvođenju

nastavnog procesa

Samostalno Tijekom školske

godine/ učitelji,

knjižničar

Dokumentacijska

djelatnost

Vođenje pedagoške

dokumentacije, vođenje

dnevnika rada, vođenje

zapisnika sa sjednica i vijeća,

izrada i čuvanje dokumentacije

o učenicima (upitnici)

Opisivanje tijeka individualnih

razgovora s roditeljima i

učenicima

Izrada službene školske

dokumentacije navedene pod

organizacijskim poslovima pod

točkom 1.

Samostalno Tijekom

školske godine/

samostalno

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

52

Suradnja na izradi suglasnosti

roditelja

UKUPNO: 120 sati

Planirano sati :

1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO – OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVA

REALIZACIJA : 160

2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO – OBRAZOVNOM PROCESU : 950

3. VREDNOVANJE ODGOJNO – OBRAZOVNIH REZULTATA : 150

4. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE NOSITELJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG

PROCESA : 300

5. BIBLIOTEČNO – INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST : 120

6. OSTALI NEPREDVIĐENI POSLOVI : 104

UKUPNO PLANIRANIH SATI : 1784

5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa

POSLOVI I RADNI ZADACI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

.

VRIJEME BROJ

SATI

1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada škole za šk.god. 2020./2021.

1.2. Sudjelovanje u organizaciji/provođenje predupisa djece dorasle za prvi r.

1.3 Sudjelovanje u organizaciji/provođenju upisa u prvi razred

1.4. Sudjelovanje u formiranju razrednih odjela učenika petih razreda

1.5. Sudjelovanje u prihvatu učenika prvog razreda

9.mj.

3.- 6.mj.

5.,6.mj.

8.mj.

9.mj.

60

2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA ŠKOLE

2.1.Sudjelovanje u izradi i izvještaju Godišnjeg plana i programa rada škole

2.2. Izrada i izvještaj Godišnjeg plana i programa rada str.suradnika psihologa

2.3. Izrada, sudjelovanje i izvještaj Školskog preventivnog programa

2.3.1. Izrada/sudjelovanje i izvještaj Teen CAP programa

2.4. Sudjelovanje u izradi školskog Kurikuluma

2.5. Planiranje rada za učenike s teškoćama u razvoju

2.4.1. Priprema uputa/materijala učiteljima za izradu individualnih

odgojno-obrazovnih programa (E-dnevnik)

2.6. Planiranje rada s potencijalno darovitim učenicima

6.- 9.mj.

60

3. STATISTIČKI PODACI NA POČETKU I NA KRAJU ŠK.GOD.

3.1. Sudjelovanje u prikazu statističkih podataka MZOS-u/Uredu držav. uprave

3.2. Podaci o djeci s TUR za 2020./2021. Uredu državne uprave

8.,9.mj 10

4. RAD S UČENICIMA

4.1.Utvrđivanje stanja učenika na području: akademske kompetencije,

intelektualne razvijenosti, razvijenosti općih strategija učenja i motivacije,

emocionalnog razvoja i osobina ličnosti, socijalnih vještina i značajki

ponašanja, posebnih potreba, psihofizičke spremnosti za upis u 1. razred,

profesionalnog usmjeravanja

4.2.Savjetodavni rad s učenicima

4.2.1.Individualni i/ili grupni savjetodavni rad u kojem se upućuju učenici na

unapređenje u učenju i postignuću te primjeni znanja u poboljšanju

učenikovog mentalnog zdravlja

4.2.2.Primjena različitih bihevioralnih postupaka usmjerenih na poboljšanje

učenja i ponašanja

9.- 8.mj.

9.- 8.mj.

80

400

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

53

4.2.3.Individualni i/ili grupni savjetodavni rad u kojem se učenici upućuju na

profesionalno informiranje i usmjeravanje

4.3.Intervencije u radu s učenicima

4.3.1. Edukacija i predavanja za učenike (u sklopu Školskog preventivnog

Programa/Zdravstvenog odgoja/Građanskog odgoja i prema potrebi

razrednog odjela)

4.3.2.Praćenje prilagodbe učenika prvih razreda

4.3.3.Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih teškoća

4.3.4.Intervencije na razini škole/razreda u svrhu poboljšanja uvjeta učenja i

prilagodbe na školsku okolinu

4.3.5.Primjena intervencijskih mjera u kriznim situacijama

4.3.6. Rad s potencijalno darovitim učenicima

4.3.7. Sudjelovanje u radu Vijeća učenika

4.4.Prevencija

4.4.1.Rano otkrivanje potencijalnih poteškoća u učenju

4.4.2.Rad s učenicima na gradnji pozitivnog odnosa prema vršnjacima i

odraslim osobama

4.4.3. Poticanje kreiranja sigurne i podržavajuće okoline za učenje

4.4.4.Podupiranje uvažavanja različitosti

9.- 8.mj.

9.- 8.mj.

170

170

5. RAD S RODITELJIMA

5.1.Utvrđivanje stanja učenika provođenjem anamnestičkog intervjua

5.2.Individualni i/ili savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditelju u

razumijevanju razvojnih potreba

5.3.Rad s roditeljima na promjenama u području prepoznatih teškoća

5.4.Obrazovanje roditelja kroz stručna predavanja

9.- 8.mj.

110

6. RAD S UČITELJIMA

6.1.Utvrđivanje stanja učenika prikupljanjem anamnestičkih podataka

6.2.Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s učiteljima u svrhu

razumijevanja razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim načinima

pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih teškoća

6.3.Intervencija

6.3.1.Rad s učiteljima u cilju promjena u području prepoznatih teškoća

6.3.2.Razvijanje strategije individualizacije u poučavanju u svrhu

optimalnog učenikovog napredovanja

6.3.3. Pomoć učiteljima u pisanju programa za učenike s TUR

6.4.Obrazovanje učitelja kroz stručna predavanja

6.5.Pomoć učiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata, integrativnih

oblika nastave, profesionalnom informiranju i usmjeravanju i dr.

6.6. Koordiniranje rada pomoćnika u nastavi

9.- 8.mj.

150

7. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI

7.1. Sudjelovanje/realizacija projekata (projekt „Zajedno srcem” i dr.)

7.2.Rad u funkciji člana Tima za kvalitetu škole

7.3. Rad u funkciji voditelja Projektnog tima škole

7.4. Istraživački rad u šk.god. 2019./2020. (ankete, upitnici, protokoli...)

7.5. Promoviranje psihologije i struke kao znanosti – sudjelovanje u

obilježavanju Tjedna psihologije u RH

9.- 8.mj.

2.mj.

100

8. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE

8.1.Koordiniranje suradnje s ostalim stručnjacima u području mentalne,

zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici

8.2.Ostvarivanje partnerstva s roditeljima kako bi se postigla zdrava školska i

obiteljska klima

8.3.Promoviranje pitanja važnih za psihofizičko zdravlje u školskoj okolini

8.4.Suradnja sa školskom liječnicom, Centrom za socijalnu skrb,

Savjetovalištem za mlade, defektolozima određene specijalnosti i

ostalim stručnim osobama prema potrebi odgojno-obrazovnih problema

učenika

9.- 8.mj.

72

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

54

9. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-

OBRAZOVNOG PROCESA

9.1.Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praćenja rada pojedinih

učenika i/ili učitelja

9.2.Pregled pedagoške dokumentacije (prema potrebi)

9.3.Prisustvovanje sjednicama razrednih i učiteljskih vijeća

9.- 8.mj.

50

10. RAD U POVJERENSTVU ZA UTRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG

STANJA UČENIKA

10.1.Psihologijsko testiranje učenika

10.2.Organiziranje rada Povjerenstva i sudjelovanje u radu Povjerenstva u

funkciji predsjednka Povjerenstva

10.3.Prikupljanje nalaza i mišljenja

10.4.Suradnja s Uredom državne uprave u svezi dokumentacije

9.- 8.mj.

120

11. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

11.1. Sudjelovanje i prisustvovanje seminarima, konferencijama i verificiranim

edukacijama u organizaciji i s preporukama AZOO

11.2. Praćenje inovacija putem literature i interneta

9.- 8.mj.

120

12. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O RADU

12.1.Vođenje dosjea o svakom učenikom uključenom u psihološki tretman

12.2.Vođenje dokumentacije o učenicima koji se školuju po primjerenom

obliku školovanja

12.3. Vođenje dnevnika rada

9.- 8.mj.

120

UKUPNO 1792

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Sadržaj rada

Vrijeme

Broj

sati

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST

Školska knjižnica je sastavni dio obrazovnog procesa i omogućuje

učenicima stjecanje vještina za doživotno učenje, razvija njihovu maštu i

pomaže im da postanu odgovorni građani. U školskoj knjižnici učenici

mogu učiti, izrađivati seminare, plakate te kvalitetno provoditi slobodno

vrijeme.

Odgojno-obrazovna djelatnost knjižnice vršit će se kroz:

- sustavno upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom,

- poučavanje učenika za samostalnu uporabu svih dostupnih izvora

znanja,

- razvijanje informacijske pismenosti uvođenjem učenika u temeljne

načine pretraživanja,

tijekom

šk.

godine

900

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

55

- pomoć učenicima i nastavnicima pri izboru knjige i upućivanje na

čitanje,

- nastavni sati u knjižnici,

- pomoć i organiziranje nastave vezane za knjižnicu (dječji časopisi,

knjižni katalozi, referentna zbirka, vrste knjižnica i sl.)

- lektira na drugačiji način

- suradnja na volonterskim projektima u školi

- rad s učenicima putnicima, sa skupinama učenika kad nemaju

nastavu

- rad u PŠ Slavonski Kobaš, posjeti PŠ Brodski Stupnik

2. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKA

DJELATNOST

Stručno-knjižnična djelatnost ostvarit će se kroz:

- izradu godišnjeg plana i programa rada školskog knjižničara,

- izradu plana i rasporeda čitanja lektira po razredima,

- organizaciju i vođenje rada u knjižnici,

- nabavu novih knjiga,

- stručnu obradu građe, inventarizaciju, signiranje, klasifikaciju

- provođenje godišnjeg otpisa,

- posudbu građe,

- sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novim knjigama i

neknjižnoj građi u fondu školske knjižnice.

tijekom

šk.

godine

404

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŽNICE

Kulturna i javna djelatnost školske knjižnice provodi se kroz obilježavanje

značajnijih datuma i godišnjica u školskoj knjižnici i izvan nje putem

plakata, panoa, nastavnih sati te susretima s književnicima.

Mjeseca hrvatske knjige i Međunarodni dan knjige i autorskih prava

obilježavaju se u organizaciji i pod stručnim vodstvom školske

knjižničarke.

tijekom

šk.

Godine

listopad,

studeni,

travanj

180

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

56

Stručno usavršavanje knjižničarke ostvaruje se

- individualno (stručna literatura, pedagoško-psihološka literatura,

beletristika i časopisi),

- sudjelovanjem na sjednicama Učiteljskog vijeća i Društveno-

humanističkog aktiva,

- sudjelovanjem na seminarima i sastancima za školske knjižnice u

organizaciji Matične službe

- sudjelovanjem na sastancima Županijskog stručnog vijeća.

tijekom

šk.

godine

120

5. SURADNJA KNJIŽNICE SA RAVNATELJICOM,

UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA

Suradnja knjižnice s ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa

ostvaruje se kroz:

- suradnju s ravnateljicom s ciljem poboljšanja uvjeta rada u

školskoj knjižnici te nabave knjižnične građe, opreme i pomagala

- suradnja s učiteljima s ciljem nabave stručne literature te

organizacije nastavnih sati u knjižnici i izvan nje

- suradnja sa stručnim suradnicama pedagoginjom i psihologinjom

s ciljem ostvarenja kvalitetnije nastave, obrazovnih procesa i

ugodnijeg ozračja u školi

tijekom

šk.

godine

180

Ukupno 1784

5.5. Plan rada tajništva

Sadržaj rada Mjesec

Planirani

broj sati

godišnje

1. NORMATIVNO – PRAVNI POSLOVI

Izrada normativnih akata 9. – 8. 120

Praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih

seminara i literature

9. – 8. 100

Izrada Ugovora, rješenja, odluka 9. – 8. 150

Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih poslova 9. – 8. 100

2. PERSONALNO KADROVSKI POSLOVI

Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika 9. – 8. 100

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

57

Objava natječaja 9. – 8. 40

Prikupljanje, urudžbiranje i obrađivanje molbi 9. – 8. 60

Obavještavanje kandidata po natječaju 9. – 8. 40

Vođenje personalne dokumentacije 9. – 8. 60

Evidentiranje primljenih radnika: MZOS, matična knjiga,

registar državnih službenika i namještenika, HZMO i HZZO,

kadrovska evidencija

9. – 8.

30

Odluke o plaćenom i neplaćenom dopustu, jubilarnim

nagradama, regresu i dr. isplatama

9. (tijekom cijele godine)

35

Odluke o godišnjem odmoru 5. 35

3. PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA

POMOĆNO TEHNIČKIM POSLOVIMA

Provođenje kontrole nad radom radnika 9. – 8. 40

Organiziranje i održavanje sastanaka 9. – 8. 20

Vođenje brige o radnoj odjeći i obući 9. – 8. 10

4. POSLOVI U VEZI ŠKOLSKE KUHINJE

Nabavka prema zahtjevnicama i narudžbenicama 9. – 6. 60

Suradnja s dobavljačima 9. – 6. 60

Ostali poslovi prema potrebi 9. – 6. 50

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Primanje, urudžbiranje, razvođenje, razvrstavanje i otprema

pošte

9. – 8.

130

Vođenje urudžbenog zapisnika 9. – 8.

Urudžbiranje svjedodžbi 6. – 8.

Sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora 9. – 8.

Izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i radnicima

škole

9. – 8.

Vođenje police osiguranja učenika 9.

Vođenje brige o matičnim knjigama učenika 9. – 8.

Suradnja sa institucijama odgoja i obrazovanja, te suradnja sa

Općinom Brodski Stupnik i Općinom Oriovac, 9. – 8.

Izdavanje putnih naloga 9. – 8.

6. RAD U ŠKOLSKOM ODBORU

Pripremanje sjednica Školskog odbora 9. – 8. 30

Vođenje zapisnika na sjednicama 9. – 8.

Suradnja s predsjednicom i ravnateljicom u vezi sjednica 9. – 8.

7. E MATICA I HUSO BAZA

Upisivanje učenika prvih razreda u e maticu 9.

50 Ažuriranje podataka u HUSO bazi te izdavanje carnet

identiteta

9. – 8.

8. POSLOVI U VEZI INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

Priređivanje materijala prema najavi inspekcijske službe

(MZOS, Sanitarna inspekcija, Inspekcija zaštite na radu i

zaštite od požara, Inspekcija službe 112 – prema najavi)

Prema

potrebi 30

9. POSLOVI U VEZI PROJEKATA

Unos podataka o računima vode i troškovi goriva ISGE –

energetska učinkovitost, vođenje dokumentacije u svezi

projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od

siromaštva“ i „Školske sheme“

9.

30

10. POSLOVI U VEZI PRIJEVOZA UČENIKA

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

58

Suradnja i organizacija prijevoza učenika putnika 9. 20

Vođenje evidencije o učenicima putnicima 9.

11. OSTALI POSLOVI

Rad sa strankama (zaposlenici, roditelji, učenici) 9. – 8.

72

Vođenje i izrada statističkih podataka 9. – 8.

Narudžba i nabavka pedagoške dokumentacije i sitnog

inventara

9. – 8.

Organizacija pomoćno – tehničkih poslova za vrijeme

školskih praznika

12., 1., 6.,

7., 8.

12. ARHIVA

Popis arhivske građe 9. 40

Vođenje arhivske evidencije i izlučenje arhivske građe 8. 40

Godišnji odmor 232

UKUPNO 1792

5.6. Plan rada računovodstva

POSLOVI I RADNI ZADATCI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

Mjesec

Sadržaj rada Br. sati

Rujan

2020.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

28

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 2

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa

20

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 16

Izrada statističkih izvješća ,vođenje blagajne 5

Izrada planova za opremanje i investicijsko održavanje, rad na

projektima

10

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

7

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice,rad COP-u, suradnja s

Upravnim odjelom za obrazovanje

8

Listopad

2020.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

21

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 2

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa

31

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici, vođenje blagajne 21

Izrada statističkih izvješća , periodičnih financijskih. Izvještaja, rad

na projektima

20

Izrada rebalansa i priprema za izradu financijskih planova za

slijedeću godinu

18

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

59

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

28

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u registru državnih

službenika i namještenika

27

Studeni

2020.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

33

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 3

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa

32

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 17

Izrada statističkih izvješća , vođenje blagajne 17

Izrada financijskog plana i plana nabave za slijedeću godinu, rad

na projektima

33

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

21

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u registru državnih

službenika i namještenika

12

Prosinac

2020.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

30

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 2

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa, vođenje blagajne

19

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 15

Izrada statističkih izvješća , prisustvovanje sjednicama ŠO kod

usvajanja planova 13

Priprema za inventuru 38

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu, rad na projektima

33

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u 26

Siječanj

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

31

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 4

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa,knjiženje računa, vođenje blagajne 30

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici,vođenje blagajne, rad

na projektima 16

Izrada statističkih izvješća , izdavanje poreznih kartica, potvrda o

drugom dohotku

23

Praćenje rada inventurnih komisija, usklađivanje s inventurnim

komisijama

17

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

13

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

60

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u 18

Veljača

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita 23

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 10

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa 21

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici,vođenje blagajne 16

Izrada statističkih izvješća , knjiženja inv. razlika, izrada završnog

računa 38

Sudjelovanje na sjednicama školskog odbora ,usvajanje

financijskih izvještaja, rad na projektima 7

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

25

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u 20

Ožujak

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

37

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 4

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa 28

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 16

Izrada statističkih izvješća , vođenje blagajne, rad na projektima 30

Izrada M-4 obrasca, suradnja s HZMO 24

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

25

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u 20

Travanj

2021.

Priprema plaće, obračun i isplata plaće, evidencija kredita

djelatnika,knjiženje osobnih dohodaka i kredita

36

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 2

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa

29

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici, rad na projektima 23

Izrada statističkih izvješća , Vođenje blagajne, izrada periodičnog

izvještaja

21

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

24

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u

33

Svibanj

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

34

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 5

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa

30

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 17

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

61

Izrada statističkih izvješća , vođenje blagajne 19

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

33

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, s HZZ-om, rad na projektima

30

Lipanj

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

38

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 4

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa

23

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici, rad na projektima 21

Izrada statističkih izvješća , vođenje blagajne, rad na projektima 34

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

22

Suradnja s učenicima i roditeljima u svezi prehrane, s MZO, s

knjigovodstvom županijske riznice, rad u COP-u

18

Srpanj

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

30

Izdavanje potvrda u vezi osobnih primanja 2

Zaprimanje ulaznih računa, kontrola ulaznih računa

dobavljača,kontiranje računa, knjiženje računa

22

Slanje računa na plaćanje Županijskoj riznici 15

Izrada statističkih izvješća , vođenje blagajne 28

Izrada polugodišnjeg izvještaja 31

Rad u vezi školske kuhinje, praćenje uplata učenika, knjiženje

izvoda, slanje opomena za neplaćene račune za školsku

kuhinju,dvoranu

24

Suradnja s MZO, HZZ-OM, rad u COP-u 24

Kolovoz

2021.

Obračun i isplata plaće, evidencija kredita djelatnika,knjiženje

osobnih dohodaka i kredita

30

Evidentiranje ulaznih računa, kontrola i knjiženje, stavljanje računa

na WEB županijske riznice

18

UKUPNO 1784

5.7. Plan rada školskog liječnika u šk. 2020./2021. * izvršenje programa ovisi o broju školskih liječnika koji će raditi u službi u navedenom periodu

Rujan

- 6. razredi zubne putovnice, skrining rasta i razvoja, skrining kralježnice

- 8. razredi cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize i sistematski pregled vezan uz

profesionalnu orijentaciju tijekom 1. i 2. odgojno – obrazovnog razdoblja, podjela obrazaca

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

62

za HPV cijepljenje

- 3. razredi skrining vidne oštrine i vida na boje, skrining rasta i razvoja

- Zdravstveni odgoj u dogovoru sa školama – Kurikulum

Listopad

- 6. razredi skrining kralježnice, skrining rasta i razvoja, prikupljanje zubnih putovnica ( 2. doza

cjepiva protiv hepatitisa B samo za učenike koji nisu procijepljeni u predškolskoj dobi)

- 8. razredi cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize – nastavak

- 3. razredi nastavak skrininga vida na boje i vidne oštrine, skrining rasta i razvoja

- sistematski pregled učenika 8. ih razreda

- cijepljenje zainteresiranih učenika protiv HPV-a

- Zdravstveni odgoj u dogovoru sa školama – Kurikulum

Studeni

- 3. razredi nastavak skrininga vida na boje i vidne oštrine, skrining rasta i razvoja

- nastavak sistematskih pregleda učenika 8. ih razreda, eventualno i sistematski pregled 5. ih

razreda

Prosinac i kontinuirano

- skrining vidne oštrine i vida na boje skrining rasta i razvoja za niže razrede

- nastavak sistematskih pregleda 8. ih razreda, eventualno i sistematski pregled 5. ih razreda

Siječanj, veljača i ožujak

- sistematski pregled 5. ih i 8. ih razreda

- Zdravstveni odgoj u dogovoru sa školama – Kurikulum

Travanj

- 6. razredi kontrolni pregled kralježnice (ovisno o broju djece)

- Zdravstveni odgoj u dogovoru sa školama – Kurikulum

- 7. razredi skrining sluha – ovisno o mogućnostima službe

Od veljače do lipnja

- pregled prije upisa u 1. razred osnovne škole uz cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubeole

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

63

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Rujan

-usvajanje GPiPRŠ za 2020./2021. šk.godinu

-usvajanje Školskog kurikuluma za 2020./2021. šk godinu

-prijedlozi i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u

školi

-prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

-zahtjevi za korištenjem školskog prostora

Predsjednica

ŠO

ravnateljica,

tajnica

2

1

2

Listopad

- Usklađivanje normativnih akata

- Prethodna suglasnost za zasnivanje i prestanak radnog odnosa

Predsjednica

ŠO,

ravnateljica,

tajnica

1

Prosinac

-Plan poslovanja za 2021. šk. godinu

-Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava

učenika

-zahtjevi za korištenje školskog prostora

Predsjednica

ŠO,

ravnateljica,

voditeljica

računovodstva

2

Siječanj

-Izvješće o poslovanju u 2020. šk. godini

-Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa

Predsjednica

ŠO,

ravnateljica,

voditeljica

računovodstva

1

Lipanj

-Izvješće o radu Školskog sportskog društva

- Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava

učenika

Predsjednica

SO,

voditelj ŠSD

ravnateljica

1

Kolovoz

-Izvješće o ostvarenju GPiPRŠ rada škole 2020./2021. šk.godine

-Izvješće o ostvarenju ŠK 2020./2021.šk. godine

-razmatranje rezultata odgojno – obrazovnog rada

Predsjednica

ŠO,

ravnateljica 2

NAPOMENA: Dodatne sjednice Školskog odbora sazivat će se po potrebi.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 9

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

64

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Sadržaj rada Izvršitelji

Plani

rani

broj

sati

Rujan

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Izvješće o ostvarivanju GPiPRŠ za 2019./2020. šk.god.

3. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID-19

4. Upute HZJZ

5. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja i stručnih suradnika za

2020./2021. šk.god

6. Upute za početak nastave po Modelu A

7. Podjela udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica

8. Razno

Ravnateljica,

pedagoginja,

psihologinja

3

1. Prelazak učenika R.Đ. na Model C (nastava na daljinu)

2. Izmjena trajanja nastavnog sata s 45 na 40 minuta

3. Zahtijevi roditelja za upis/ispis s izbornih predmeta

4. Razno

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Usvajanje Školskog kurikuluma za 2020./2021.

šk.god.

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za

2020./2021. šk.god.

4. Utvrđivanje IOOP-a za učenike s TUR-om za

2020./2021. šk. god.

5. Imenovanje voditelja školskih aktiva

6. Razno

Listopad

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Samovrednovanje i razvojni plan škole

3. Digitalna demencija

4. Razno

Ravnateljica,

Antun Javor

Tim za kvalitetu 1

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

65

Prosinac

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Božićna priredba

3. Dječja prava, Emica Andrijević

4. Integrirani dan

5. Razno

Ravnateljica,

pedagoginja,

1

Siječanj

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava

učenika

3. Imenovanje povjerenstava za školska natjecanja

4. Integrirani dan

5. Razno

Ravnateljica,

pedagoginja 1

Travanj

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Izvješće sa školskih natjecanja

3. Rezultati samovrednovanja

4. Dan škole

5. Razno

Ravnateljica,

Tim za kvalutetu,

pedagoginja 1

Lipanj

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Utvrđivanje broja sati dopunskoga rada po predmetima

3. Zamolbe roditelja za ispis učenika s izbornih predmeta

4. Razno

Ravnateljca 1

Srpanj

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Analiza uspjeha i izostanaka učenika, Emica Andrijević

3. Realizacija Školskog kurikuluma za 2020./2021. šk.god.

4. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava

učenika

5. Izvješće Projektnog tima, Ana Zdjelarević

6. Razno

Ravnateljica,

pedagoginja,

voditeljica

Projektnog tima

2

Kolovoz

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Realizacija Godišnjeg plana i programa rada škole za

2020./2021. šk. god.

3. Planiranje poslova za novu školsku godinu

4. Prijedlog zaduženja za 2021./2022. šk.god.

5. Razno

Ravnateljica,

pedagoginja

2

NAPOMENA: Dodatne sjednice UV sazivat će se po potrebi.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 13

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

66

6.3. Plan rada Razrednog vijeća PN

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Listopad

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Mjesečno / tematsko planiranje

4. Razno

Razrednici,

učitelji RV-a,

stručna služba 1

Prosinac

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Mjesečno / tematsko planiranje

4. Razno

Razrednici,

učitelji RV-a,

stručna služba

1

Ožujak

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Mjesečno / tematsko planiranje

4. Razno

Razrednici,

učitelji RV-a,

stručna služba 1

Svibanj 1. Pohvale i nagrade

2. Razno

Razrednici,

učitelji RV-a,

stručna služba 1

Lipanj

1. Analiza uspjeha učenika i razrednih odjela, izostanci učenika

2. Izvješća s IUN-a

3. Razno

Razrednici,

učitelji RV-a,

stručna služba 1

Srpanj 1. Predstavljanje učenika budućih 5.ih razreda Razrednom vijeću

2. Razno

Učiteljice 4.ih

razreda,

učitelji RV 1

NAPOMENA: Dodatne sjednice RV sazivat će se po potrebi

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 6

6.3.1. Plan rada Razrednog vijeća RN

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Listopad

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Razno

Razrednice,

učitelji RN,

stručna služba 1

Prosinac

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Razno

Razrednice,

učitelji RN,

stručna služba 1

Ožujak

1. Uspjeh i vladanje učenika

2. Pedagoške mjere

3. Razno

Razrednice,

učitelji RN,

stručna služba 1

Lipanj

1. Analiza uspjeha učenika i razrednih odjela, izostanci učenika

2. Izvješća s IUN

3. Razno

Razrednice,

učitelji RN,

stručna služba 1

NAPOMENA: Dodatne sjednice RV sazivat će se po potrebi

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 4

Mjesečno i tematsko planiranje učiteljice razredne nastave dogovaraju svaki mjesec s učiteljima

predmetne nastave ( vjeronauk, njemački jezik, glazbena kultura, likovna kultura ).

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

67

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Rujan

1. Konstituirajuća sjednica (izbor predsjednika i zamjenika VR)

2. Upoznavanje s radom Vijeća roditelja

3. Mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma za 2020./2021.

4. Mišljenje o prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada škole

za 2020./2021.

5. Mišljenja i prijedlozi o Izvanučioničkoj nastavi za

2020./2021.

6. Školska kuhinja

7. Razno

Ravnateljica 2

Prosinac/

siječanj

1. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika

2. Aktualnosti (školska natjecanja)

3. Razno

Ravnateljica,

predsjednik/ca

VR-a 1

Ožujak/

travanj

1. Sudjelovanje roditelja u životu škole

2. Pripreme Dan škole, Pub Quiz

3. Razno

Ravnateljica,

predsjednik/ca

VR-a

1

Srpanj/

Kolovoz

1. Realizacija Školskog kurikuluma 2020./2021.

2. Realizacija Godišnjeg plana i programa rada škole

2020./2021.

3. Osvrt na rad Vijeća roditelja (mišljenja i prijedlozi za

poboljšanje uvjeta rada)

4. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika

5. Razno

Ravnateljica,

predsjednik/ca

VR-a 2

NAPOMENA: Dodatne sjednice VR sazivat će se po potrebi.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 6

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

68

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji Planirani

broj sati

Listopad

1. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Vijeća učenika

2. Plan rada Vijeća Učenika za 2020./2021. šk. god.

3. Kućni red škole/Protokol

4. Škola za vrijeme pandemije COVID-19

Pedagoginja,

ravnateljica 1

Veljača

1. Osvrt na nastavni proces

2. Prijedlozi za promjene u radu škole

3. Razno

Pedagoginja 1

Svibanj

1. Analiza rada Vijeća učenika

2. Reforma u školi

3. Izborna nastava

4. Dan škole

5. Razno

Pedagoginja,

ravnateljica 1

NAPOMENA: Dodatne sjednice VU sazivat će se po potrebi.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 3

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svaki učitelj samostalno vodi evidenciju svog stručnog usavršavanja za školsku godinu

2020./2021. šk. godinu.

7.1. Stručno usavršavanje u školi

7.1.1. Stručna vijeća

PLAN I PROGRAM RADA

ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

U 2020/2021. ŠKOLSKOJ GODINI

Red

.br. TEMATSKI SADRŽAJ

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

MJESTO

ODRŽAVANJA VRIJEME

METODE I

OBLICI

RADA

1.

1.Zbirka poveznica na

mrežne

stranice namijenjene djeci

RN

( za sve predmete)

2. Weebly razredna

stranica

Đurđica Kuleš

Emica Pišonić

Julijana

Kolundžić

MŠ/online

Listopad 2020.

Primjeri

dobre prakse,

predavanje

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

69

3. Wordwall-primjer iz

prakse

2.

1. Izrada Escape room

2. Istraživačke aktivnosti u

PID

3. Rad u alatu za izradu

križaljki

Terezija Ferić

Emica Pišonić

Julijana

Kolundžić

MŠ /online

Siječanj 2021.

Primjeri

dobre prakse

3.

1. Jezične igre

2. Kultura i mediji

3. Izradimo „Bingo“ kartice

Ranka Banoža

Emica Pišonić

Julijana

Kolundžić

MŠ /online Srpanj 2012. Prezentacija,

primjeri

dobre prakse

Voditeljica: Julijana Kolundžić

PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA DRUŠTVENO – HUMANISTIČKOG

PODRUČJA U 2020./2021. GODINI

Red

. br. TEMATSKI SADRŽAJI NOSITELJI

AKTIVNOSTI

MJESTO

ODRŽAVANJA

VRIJEME

OSTVARENJA

METODE I

OBLICI

RADA

1.

Radimo skupa iako smo

razdvojeni- prezentacija digitalih

alata

Potraga za istinskim ja

Slađana Kristek

Antonija Jagodar

MŠ/online Studeni 2020.

prezentacija

praktični rad

predavanja

2.

Neverbalni signali u nastavi

Ivan Pavao II

Andrijana

Kokotović

Ivana Dujić

MŠ/online Siječanj/travanj

2021.

predavanje

predavanje-

ppt

3.

Neželjena baština

Tema će nakanadno bit

odabrana

Alena Martinović

Mileusnić

Renata Vidović

MŠ/online Lipanj 2021.

predavanje-

ppt

predavanje

Voditeljica: Alena Martinović Mileusnić

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

70

PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA PRIRODOSLOVNO –

MATEMATIČKOG, TEHNIČKOG I TJELESNO – ZDRAVSTVENOG PODRUČJA

U 2020./2021. GODINI

Red

. br. TEMATSKI SADRŽAJI NOSITELJI

AKTIVNOSTI

MJESTO

ODRŽAVANJA

VRIJEME

OSTVARENJA

METODE I

OBLICI

RADA

1. Escape room Marijana

Samardžija MŠ/online Studeni 2020. predavanje

2.

VPN

Dinaridi

Ivan Pehar

Snježana Spajić

MŠ/online Ožujak/ travanj

2021.

predavanje

3.

Deja vu

*naknadno

Elizabeta Klaić

Uč. matematike

MŠ/online Lipanj/srpanj

2021. predavanje

Voditeljica: Elizabeta Klaić

7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

Stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika izvan škole, na državnoj razini odvijat će se u skladu s

financijskim mogućnostima Škole za 2020./2021. školsku godinu.

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja

Planirani

broj

sati

ŽSV, međužupanijsko Alena Martinović

Mileusnić (LK)

Rujan, županijsko 4

Snježana Spajić

(GEO)

Tijekom šk. godine, 3

županijska

Rujan:međužupanijsko

12

4

Pjer Zukanović (EJ) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska

12

Ivana Laslo (TZK) Tijekom šk. godine, 3

županijska

12

Emica Andrijević

(ped.)

Tijekom šk. godine, 2-3

županijska 12

Jasna Vidmar (EJ) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska

Međužupanijsko

12

4

Antun Javor (EJ) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska

Međužupanijsko

12

4 Tatjana Hajnal (TK i

INF)

Tijekom šk. godine, 3

županijska 12

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

71

Međužupanijsko:

lipanj/srpanj 4

Antonija Jagodar

(POV)

Tijekom šk. godine, 4

županijska

Međužupanijsko:svibanj

16

4

Ana Zdjelarević

(psih.)

Tijekom šk. godine, 3

županijska

12

RN (12 učiteljica RN) Tijekom šk. godine, 3

županijska i 2

međužupanijska skupa

132

88

Slađana Kristek (NjJ) Tijekom šk. godine, 4

županijska, 2

međužupanijska

16

8

Marija Tomljenović

Mličević (MAT)

Tijekom šk. godine, 4

županijska 16

Ružica Ivezić (KEM) Tijekom šk. godine, 2 -

3 županijska 12

Josip Jagodar (HJ) Tijekom šk. godine, 3-4

županijska 12

Ana Vizjak (HJ) Tijekom šk. godine, 3-4

županijska 12

Svjetlana Milašin (HJ) Tijekom šk. godine, 3-4

županijska 12

Elizabeta Klaić (BIO) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska 12

Ivan Pehar (INF) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska 12

Josip Pišonić (TZK) Tijekom šk. godine, 2-3

županijska 12

Renata Vidović (VJ) Tijekom šk. godine 12

Dario Vidmar Tijekom šk. godine 8

Ukupno sati tijekom školske godine 528

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

72

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO

Antonija Jagodar,

uč.mentor

2020./2021.

18

Julijana Kolundžić, uč.

savjetnik 18

Ivana Dujić, uč.mentor 18

Jasna Vidmar, uč. mentor 18

Emica Andrijević, ped. 18

Darija Jozić Ratković, rav. 18

Ana Zdjelarević, psih. 18

HZOŠ Zdenka Pavelić, vod. rač. 18

UTIRUŠ Ankica Novaković 18

Ukupno sati tijekom školske godine 206

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Radionice, webinari, virtualne učionice CARNeta i MZO-a

8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

73

Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna predavanja,

priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom

sredinom.

Mjesec Sadržaji aktivnosti Broj

učenika Nositelji aktivnosti

list

opad

Mjesec hrvatske knjige 334

Svjetlana Janđik

Terenska nastava učenika 8.ih razreda

40

Marija T. Mličević,

Antonija Jagodar, Slađana

Kristek

Erasmus+, KA2 aktivnost 10

Antun Javor

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

studen

i

Mjesec borbe protiv ovisnosti

334

Ana Zdjelarević, Emica

Andrijević, razrednici

Međunarodni dan tolerancije

334

Razrednici

Informatičko natjecanje „Dabar“

40

Tatjana Hajnal

Dan sjećanja na Vukovar (paljenjem svijeća) 334

Razrednici

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

pro

sin

ac

Božić u našoj školi 127

Svjetlana Milašin, Ivana

Dujić

Integrirana nastava Božić (RN) 156 Učiteljice RN

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

Večer matematike

20

Marija Tomljenović

Mličević, Julijana

Kolundžić, Anđelka

Kovač

Dan Pitagorinog poučka 50

Marija Tomljenović

Mličević

sije

čanj

Dan sjećanja na holokaust i sprječavanje zločina

protiv čovječnosti u sklopu projekta Šafran

40

Antonija Jagodar,

Elizabeta Klaić

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

Školska natjecanja 50 Emica Andrijević

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

74

vel

jača

Dan ružičastih majica (protiv nasilja u školama)

80

Ana Zdjelarević, Emica

Andrijević

Razglednica moga kraja – integrirani radni dan

334

Emica Andrijević, Jasna

Vidmar, Antun Javor

Tjedan psihologije 127 Ana Zdjelarević

Dan sigurnijeg interneta 178 Ivan Pehar

Školska natjecanja 30

Emica Andrijević

Estetsko uređenje škole 10 Alena Martinović

Mileusnić

ožu

jak

Školska natjecanja 10 Emica Andrijević

Eratostenov eksperiment 50 Snježana Spajić

Tjedan broja Pi 178

Marija Tomljenović

Mličević

Međunarodno matematičko natjecanje Klokan 50

Marija Tomljenović

Mličević

Međunarodni dan sreće – integrirani dan u PŠ SK

96

Antonija Jagodar, Slađana

Kristek, Julijana

Kolundžić

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

trav

anj

U svijetu bajki I.B. Mažuranić – posjet kazalištu i

drugim ustanovama u Slavonskom Brodu 156

Ravnateljica, KKD Ivana

Brlić Mažuranić Sl. Brod

Skupljanje starog papira

334

Ivana Dujić, Emica

Pišonić, Julijana

Kolundžić

Noć knjige 50

Svjetlana Janđik

Posjet crkvi u Slav. Kobašu i Oriovcu 45

Renata Vidović

Ivana Dujić

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

svib

anj

Dan Škole

334

Emica Andrijević, Ana

Vizjak, Alena Martinović

Mileusnić

Pub Quiz 50

Jasna Vidmar, roditelji

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

lipan

j

Završna priredba

50

Marija T. Mličević,

Antonija Jagodar, Slađana

Kristek

Estetsko uređenje škole 10

Alena Martinović

Mileusnić

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

75

2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

OBVEZNI PROGRAM CIJEPLJENJA

Vrijeme Sadržaji Nositelji

8. r. cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize

Služba za

preventivn

u školsku

medicinu

1. odgojno –

obrazovno

razdoblje

2. odgojno –

obrazovno

razdoblje

prije upisa u 1. razred osnovne škole cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i

rubeole

cijepljenje protiv HPV virusa (po izboru)

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Sistematske preglede na temelju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim

ustanovama (NN 66/11) planiramo u mjesecu svibnju/lipnju 2021. godine za 20 zaposlenika škole.

Kuharica ima pregled temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jednom

godišnje. Spremačice koje pomažu u kuhinji imaju isti pregled jednom godišnje.

8.4. Školski preventivni programi

USTROJSTVO I RAZRADA AKTIVNOSTI

Školski preventivni program će se provoditi kroz nastavne predmete, Satove razrednika i projekte

u koje je škola uključena. Program se može realizirati i tijekom izvanučioničke nastave, ali se trenutno

ista neće planirati za ovu školsku godinu zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Svaki razrednik

planira nekoliko sati u području preventivnog djelovanja, a tako i stručni suradnici sa svog područja

djeluju edukativno i savjetodavno na učenike i njihove izbore. Razrednici biraju teme za sate

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

76

razrednika koje odgovaraju potrebama određenog razrednog odjela. Svaki razrednik pažljivo

procjenjuje najveće probleme i potrebe tog razreda pa na temelju procjene odabire teme za predavanja

i radionice. Osim za učenike, ŠPP će biti usmjeren i na roditelje i na učitelje kroz edukaciju tako da

budu što kompetentniji u podučavanju i odgoju učenika.

Programom su obuhvaćena svi učenici, provodit će se u obliku primarne i sekundarne prevencije, a

koristit će se sva dozvoljena didaktička sredstva da bi se program što kvalitetnije provodio. U izradi

aktivnosti na školskoj razini ciljano se planiraju sati i predavanja da bi se pokrio što veći broj mogućih

ovisnosti.

Prevencija će se provoditi kroz sve nastavne predmete, Satove razrednika (provodit će ih razrednici i

stručne suradnice), projekte Šafran i Zajedno srcem, manje razredne projekte, školu plivanja, brigu o

okolišu, razna predavanja, roditeljske sastanke, te individualne razgovore s učenicima. Sve planirano

provodit će se poštujući preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u pridržavanju

epidemioloških mjera.

Razrednici odgovorno planiraju teme koje su sastavni dio Školskog preventivnog programa jer

najbolje mogu procijeniti koje su „slabe točke“ njihovog razreda. Neke prijedloge tema dobiju na

početku nastavne godine od stručnih suradnica.

Nakon predavanja će svaki razrednik provesti evaluaciju određene teme i posebno naznačiti da je sat

održan u sklopu Školskog preventivnog programa.

Prijedlog tema koje će razrednici održati :

TEME ZA 5. i 6. RAZRED :

1. Suzbijanje ovisnosti( droga, alkohol, nikotin)

( prijedlog : odraditi u prosincu)

2. Međuvršnjačko nasilje i tolerancija

TEME ZA 7. i 8. RAZRED :

1. Suzbijanje ovisnosti ( droga, alkohol, nikotin)

( prijedlog : odraditi u prosincu)

2. Međuvršnjačko nasilje i tolerancija

TEME ZA RAZREDNU NASTAVU :

1. Nenasilno rješavanje sukoba

2. Prihvaćanje različitosti i tolerancija

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

77

TEME ZA SAT RAZREDNOG ODJELA KOJE ĆE ODRŽATI

PEDAGOGINJA I PSIHOLOGINJA

TEMA Tip sata Razred

HRABRI ČUVARI Radionica – set od 4

radionice

4.razred

MŠ,PŠSK,PŠBS

TEEN CAP radionica – set od 3

radionice

8. razred MŠ, PŠ

SK, PŠ BS

Ostale radionice ili predavanja održat će se prema iskazanoj potrebi razreda tijekom nastavne

godine.

OSTALE AKTIVNOSTI :

NAZIV AKTIVNOST Vrijeme Razred

Ja i sva moja lica Predavanja i radionice na satu

razrednika

Tijekom nastavne

godine

3.MŠ, PŠSK,

PŠBS

TEEN CAP

Program prevencije

nasilja

Izvođenje radionica za učenike,

za svaki razred po 3 sata

veljača 2021. 8. razred MŠ,

PŠSK

Čuvari prirode Provođenje raznih akcija

očuvanja prirode

Tijekom nastavne

godine

PŠ BS, MŠ,

PŠSK

Međunarodni dan

tolerancije

Održavanje radionice u svakom

razrednom odjelu u tjednu

Međunarodnog dana

tolerancije

16. 11. 2020. MŠ, PŠ SK, PŠ

BS

Dan ružičastih majica

Održavanje radionica u 8.

razredu

24. 2. 2019. MŠ,PŠ SK,PŠ

BS

Svjetski dan hrane Predavanje na satu Tjelesne i

zdravstvene kulture

Tijekom nastavne

godine

5.razred MŠ

Vrtim zdravi film Edukacija za učenike o

zdravom načinu života i

važnosti tjelesne aktivnosti

Tijekom nastavne

godine

7.razred MŠ,

PŠSK

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

78

Dan sigurnijeg interneta Predavanja i radionice

opasnostima na internetu.

Veljača 2021. 5. razredi

Različiti, a jednaki Predavanja za učenike s ciljem

razvoja tolerancije prema

različitosti.

Tijekom nastavne

godine

7.i 8. razred

MŠ. PŠSK

Hrabri čuvari Održavanje seta radionica u 4.

razredu

Veljača 2021. 4.Razred MŠ.

PŠSK, PŠBS

Zajedno srcem Među učenicima širiti osjećaj

empatije, tolerancije,

razumijevanja i međusobnog

pomaganja

Tijekom

nastavne godine

Svi učenici

Šafran Sadnja šafrana kao simbol

Davidove zvijezde i

obilježavanje Holokausta

Studeni 2020.

Siječanj 2021.

8. razred

MŠ i PŠ SK

Akcije skupljanja starih

baterija

Razvijanje svijesti o potrebi

zaštite okoliša.

Tijekom nastavne

godine

5.-8.razred MŠ

Oriovac

Akcija skupljanja starog

papira

Poticanje učenika na

zbrinjavanje i razvrstavanje

otpada i na razvoj ekološke

svijesti

Travanj 2021. Svi učenici

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

9.1. Potreba za opremanjem

Red

.br.

VRSTA OPREME OPIS OPREME KOLIČINA VRIJEDNOST

(procijenjena)

IZVORI

FINANCIRANJA

1. AV sredstva Interaktivne ploče,

projektori i

projektna platna

3+5+5 50.000,00 kn Županija

2. AV sredstva Video nadzor ulaza

2 20.000,00 kn Županija

3. Oprema za grijanje i

hlađenje

Klima uređaji za

učionicu RN i

zbornicu PŠ Sl.

Kobaš

Klima uređaji za

MŠ i PŠ Br.

Stupnik

2

6

8.000,00kn

24.000,00 kn

Županija

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

79

4. Školski namještaj i

oprema

Namještaj (katedra,

stol, stolice, ormari

za 4 učionice),

ormari za arhivu

4

100.000,00 kn

Županija

9.2. Potreba za investicijskim ulaganjem

Red

.br

.

VRSTA

RADOVA OPIS RADOVA

VRIJEDNOST

RADOVA

RADOVI NA

OBJEKTIMA

IZVORI

FINANCIRANJA

1. Građevinsko

–obrtnički

radovi

Sanacija i krečenje

ostatka hola

škole,brušenje i lakiranje

parketa u matičnoj školi i

PŠ Brodski Stupnik u

učionici s računalima i PŠ

SK

Sanacija cijele školske

kuhinje matične škole,

Plinski priključak u

školskoj kuhinji matične

škole

Betoniranje i postavljanje

gumenih podloga na

poligon matične škole,

Sanacija školske športske

dvorane u MŠ (parket),

Prenamjena travnate

površine u sportsko

igralište za izvođenje

nastave TZK-a PŠ

Brodski Stupnik,

Proširenje PŠ Brodski

Stupnik ( 1 učionica,

kabinet, blagovaonica,

dvorana, spremište,

jednosmjenska nastava),

Adaptacija kotlovnice i

priključenje na postojeći

plinovod u PŠ Brod.

Stupnik

Prenamjena i adaptacija

prostora u PŠ SK za dvije

150.000kn,

50.000kn,

30.000kn,

200.000kn

500.000kn

15.000kn

200.000kn

50.000kn

200.000kn

Matična škola,

PŠ Brodski

Stupnik i PŠ

Slavonski

Kobaš

Županija, Općine

Oriovac i Brodski

Stupnik

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021

80

učionice ( jednosmjenski

rad)

Sanacija prilaza i

renoviranje ulaza u

matičnoj školi

50.000kn

2. Vodovod i

kanalizacija

Izgradnja sanitarnog

čvora za invalide u MŠ,

renoviranje sanitarnih

čvorova MŠ te muške

svlačionice u matičnoj

školi

Sanacija vodovodnih

cijevi u školskoj kuhinji u

matičnoj školi

350.000,00 kn

20.000kn

Matična škola,

PŠ Brodski

Stupnik

Županija, Općine

Oriovac i Brodski

Stupnik

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021
Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2020. / 2021