godiŠnji plan i program rada - ss-oroslavje.skole.hr · 0 srednja Škola oroslavje 2018./19....

of 97 /97
0 SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE 2018./19. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA rujan 2018.

Author: others

Post on 08-Sep-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0

  SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE

  2018./19.

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  rujan 2018.

 • str.1.OSNOVNI PODACI 1

  1.1. Opći podaci 11.2. Podaci o obrazovnim programima - redovni učenici 21.3. Podaci o obrazovnim programima - obrazovanje odraslih 3

  2. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA 42.1. Radni prostor 42.2. Oprema radnog prostora 52.3. Plan investicijskog održavanja i kapitalna ulaganja 132.4. Financijska sredstva – Plan prihoda i rashoda 12

  3. UČENICI 153.1. Tablični prikaz broja učenika i odjela 153.2. Prikaz broja učenika po programima u razredima 16

  3.2.1.Trogodišnji programi 163.2.2. Četverogodišnji programi 163.2.3. Obrazovanje odraslih 17

  4. DJELATNICI USTANOVE 184.1. Stručno-administrativna služba 184.2. Nastavnici 18

  5. ORGANIZACIJA NASTAVE 195.1. Individualni razgovori 205.2. Organizacija nastave prema sadržaju 21

  5.2.1. Četverogodišnji programi - opća gimnazija 215.2.2. Četverogodišnji programi - tehnička škola 245.2.3. Trogodišnji programi 28

  5.3. Raspored učenika na praktičnoj nastavi 395.3.1. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama-STROJARSTVO 395.3.2. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama- KOZMETIČARI 405.3.3. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama-FRIZERI 415.3.4. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama- OBRADA DRVA 42

  5.4. Godišnja organizacija nastave – obrtnička zanimanja 42 5.4.1. Raspored teorijske nastave, PN u školi i PN u radnom procesu - STROJARSTVO 42 5.4.2. Raspored teorijske nastave, PN u školi i PN u radnom procesu - OBRADA DRVA 44 5.4.3. Raspored teorijske nastave, PN u školi i PN u radnom procesu - OSOBNE USLUGE 455.5. Izvannastavne aktivnosti 465.6. Dodatna nastava 465.7. Dopunska nastava 47 5.8. Fakultativna nastava 47

  7. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA ZA ŠK.GODINU 2018./19. 487.1. Vremenska organizacija rada 48

  8. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE 54 8.1. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole 54

  8.2. Terenska nastava, posjeti, školski izleti, ekskurzije 588.3. Natjecanja 60

  8.3.1 .Natjecanja u znanju 608.3.2. Sportska natjecanja 62

  9. PROGRAMI I PROJEKTI ŠKOLE 6210. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA ŠKOLE 64

  10.1. Plan i program rada stručnih tijela 6410.1.1. Plan i program rada Nastavničkog vijeća 6410.1.2. Razredna vijeća 6510.1.3. Stručna vijeća 66

  10.2. Plan i program rada službi, vijeća i tijela 6410.2.1. Program Vijeća učenika 6810.2.2.Plan i program Vijeća roditelja 6910.2.3. Program rada stručnog suradnika - knjižničara 7010.2.4. Plan i program rada satničarki 7210.2.5. Program rada voditeljice popodnevne smjene 7410.2.6. Plan i program rada skolskog ispitnog povjerenstva i dežurnih nastavnika 7510.2.7. Plan i program rada upisnog povjerenstva 7510.2.8 Plan i program rada stručne suradnice – pedagoginje 77

  10.3. Plan i program rada tijela upravljanja 8710.3.1. Plan i program rada ravnateljice 8710.3.2. Plan i program rada Školskog odbora 91

  10.4. Stručno usavršavanje nastavnika 92

  SADRŽAJ

 • 1

  SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE, Lj. Gaja 1 /tel. 049/588-740/, je odgojno-obrazovna ustanova. Škola djeluje na području grada Oroslavja u kojem je jedina srednjoškolska ustanova, a pokriva i područje bivše općine Donja Stubica. Otuda i potreba da programi Škole budu takvi da mogu zadovoljiti interes učenika koji prema Školi gravitiraju. S obzirom na izbor zanimanja u obrtničkoj školi, u te programe se upisuju učenici iz cijele Krapinsko-zagorske županije tako da Škola zauzima značajno mjesto i u široj regiji Hrvatskog zagorja. Tradicija srednjoškolskog obrazovanja na našem području započeta je 1968. godine kada Škola počinje raditi kao područna škola I. metaloprerađivačke škole za učenike u privredi Zagreb. Godine 1974. Škola se osamostaljuje. U tom vremenu rad Škole unapređuje se, u čemu najveću zaslugu imaju nastavnici i ostali djelatnici Škole, uz pomoć i razumijevanje društvene zajednice na čijem području Škola djeluje. 1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  1.1. Opći podaci

  RED. BR. OPĆI PODACI OPIS

  1. Naziv škole SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE 2. Adresa Lj. Gaja 1, 49243 Oroslavje 3. e-mail [email protected]

  [email protected] 4. WEB stranica http://ss-oroslavje.skole.hr/

  5. Županija Krapinsko-zagorska /2/

  6. Šifra škole 02-183-501 7. Ukupni broj učenika 340

  8. Ukupni broj razrednih odjela 17

  9. Ukupni broj djelatnika 60

  ravnateljica 1

  nastavnika 50

  stručnih suradnika 2

  vanjskih suradnika -

  administrativno-tehničkog osoblja 4

  pomoćnog osoblja 3

  mailto:[email protected]

 • 2

  1.2. Podaci o obrazovnim programima – REDOVNI UČENICI

  OBRAZOVNA PODRUČJA - PROGRAMI TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA OPĆA GIMNAZIJA 4 TEHNIČKA ŠKOLA računalni tehničar za strojarstvo strojarski računalni tehničar 4

  OBRTNIČKA ŠKOLA STROJARSTVO automehaničar strojobravar vodoinstalater tokar bravar CNC operater

  3

  OBRADA DRVA stolar

  3

  OSOBNE USLUGE frizer kozmetičar 3

 • 3

  1.3. Podaci o obrazovnim programima – OBRAZOVANJE ODRASLIH

  OBRAZOVNA PODRUČJA - PROGRAMI TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA PREKVALIFIKACIJA: vozač motornog vozila*

  6 mjeseci

  PROGRAM USAVRŠAVANJA: operater na CNC strojevima tehnički crtač uz primjenu računala-CAD konstruiranje i modeliranje s pomoću

  računala-CADD monter fotonaponskih sustava monter solarnih toplinskih sustava

  3 mjeseca

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA: poslužitelj CNC strojeva

  3 mjeseca

  * školovanje u suradnji sa Školom za cestovni promet Zagreb

 • 4

  2. MATERIJALNO - TEHNIČKI UVJETI RADA USTANOVE

  2.1. Radni prostor Školska zgrada sastoji se od dva dijela, stare školske zgrade izgrađene 1930. god. te novijeg dijela čija je gradnja započela 1972. god. izgradnjom školske radionice te nadograđivanjem učioničkog prostora 1984. – 1986. Šk. god. 2001./02. dvije školske zgrade povezane su spojnim hodnikom ukupne površine 321 m2. U sklopu spojnog hodnika nalazi se frizerski praktikum te praktikum obrade drva.

  K A T N A Z I V P R O S T O R I J E OZNAKA BROJ PROSTORIJA POVRŠINA

  / M2

  PRIZ

  EMLJ

  E

  Učionica Kabinet kemija / biologija Kozmetički kabinet Kozmetički praktikum STEM kabinet Praktikum obrade drva Frizerski praktikum Učionica za strojarstvo CNC praktikum s nastavničkin kabinetom TZK kabinet

  A1, A3 A5 A4 A2 A8 F3

  F1,F2 E1

  E2,E3 F4

  2 1 1 1 1 1 2 1 2 1

  108 10 19 24 19 35 41 50 127 11

  U K U P N O 13 444 I.

  Učionica Kabinet za društvene predmete Kabinet za strane jezike Praktikum za HiP Informatička učionica Informatički kabinet za strojarstvo Nastavnički kabinet Zbornica

  B1, B3

  B4 B8 E6 E7 E9

  E8, E10 B2

  2 1 1 1 1 1 2 1

  108 19 19 50 50 50 20 24

  U K U P N O 10 340 II.

  Učionica Učionica Kabinet za hrvatski jez. i umjetnost Učionica

  C1,C3

  C2 C8 C4

  2 1 1 1

  108 24 19 19

  U K U P N O 5 170 SVEUKUPNO 28 954 U potkrovlju starog dijela zgrade nalazi se školska knjižnica površine 56 m2, te prostorije uprave Škole. Napomena, uz gore navedenu kvadraturu nije navedena i kvadratura: hola prizemlja zgrade, hodnici, stepenice i sanitarni čvorovi što bi ukupno iznosilo 1600,96 m2 prostora Škole. Praktična nastava i vježbe za područje strojarstva odvijaju se na drugoj lokaciji, u unajmljenoj radionici trvtke EPO Oroslavje. Nastava TZK-a odvija se na prostoru gradskog igrališta i u unajmljenom prostoru Društva Forma Oroslavje.

 • 5

  2.2. Oprema radnog prostora

  Oprema i namještaj uglavnom zadovoljavaju potrebe nastave, pa se tijekom školske godine, prema financijskim mogućnostima, planira nužna nabava namještaja i računalne opreme.

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA KOM.

  STRUČNO VIJEĆE HRVATSKOG JEZIKA I UMJETNOSTI Kino-projektor /tonski/ 16 mm Grafoskop CD player s kasetofonom Klavijature Elementprojektor Magnetofon Komplet razglasa sa kabelima i pojačalima

  1 1 1 1 1 1 1

  STRUČNO VIJEĆE DRUŠTVENIH PREDMETA TV color Videorecorder Grafoskop DVD Flip chart

  1 1 2 1 1

  STRUČNO VIJEĆE PRIRODNE GRUPE PREDMETA FIZIKA I MATEMATIKA: Ampermetar Voltmetar Set za izvođenje pokusa iz elektriciteta i magnetizma

  1 1 1

  KEMIJA: Grafosko Mikroskop Laboratorijska oprema za laborat.(MZOŠ)-komplet

  1 3 1

  STRUČNO VIJEĆE STRANIH JEZIKA Radio s CD playerom Projektor BENQ MX501 Laptop HP Pavilion g 7

  2 1 1

  STRUČNO VIJEĆE OSOBNIH USLUGA

  OSOBNE USLUGE: Sušilo za kosu Sušilo za kosu zidno Robot za pribor Uvijači razni Češljevi različiti

  1 1 1

  510 20

 • 6

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA KOM.

  Škare za šišanje Računalo pentium 600 MHz KOZMETIKA: Myolift Elektrode za visoku frekvenciju Andreca Vapazon Lupa stolna Lah vision free

  2 1

  3 6 2 3 3

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA Lopte: nogometne košarkaške odbojkaške Šah Sat za šah Reket za stolni tenis Reketi za badminton Stalak za skok u vis Vijača Vaga Mreža za odbojku

  3 10 5 1 1 1 10 2 11 1 1

  OBRADA DRVA

  ALATI I STROJEVI ZA OBRADU DRVA: pomično mjerilo metar drveni, 2m čelična mjerna vrpca, 3m pile razne (okvirna i slobodna, ručna) čekič stolarski - razni rašpa za drvo stega stolarska – razna stega lučna za okvire slika izvijači - razni ključ kombinirani: okasti i viljuškasti blanja ručna, strug blanja ručna, ravnjač blanja ručna, gladić blanja ručna, vjenčenjak brus umjetni turpija za oštrenje alata pirograf ručna el. ubodna pila PST 680E (BOSCH) dlijeto 8 mm slobodna ručna pila (Wisent) slobodna ručna pila (Profi Top) imbus ključevi, set ravnalo aluminijsko 750 mm libela 70e 60 cm kutnik stolarski 90 x90x65mm

  1 1 2 1 3 3 6 2 6 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • 7

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA KOM.

  kliješta stolarska 200 glodalo za drvo (Schumaher) el. kabel, produžni 50 m gar.bitova 38/ RN usisivač STIHL SE62 ručna el. kružna pila 5017 RKB (MAKITA) ručna el. utorna blanja,1911B (MAKITA) ručna el. glodalica za lamele 3901 (MAKITA) ručna el. bušilica HP 1620 (MAKITA) ručna el. tračna brusilica 9902 (MAKITA) ručna el. puhalo vrućeg zraka PHG 630 DCE (BOSCH) el. tračna pila (sa postoljem) BAS 260 Swift (METABO) kombinirani stroj za obradu drva CWM 250 R (BERNARDO) el. stroj za tokarenje drva:KDM 1100, 0,5 KW , 400V (BERNARDO) el. tračna brusilica oscilirajuća: HV 80 OSZI (BERNARDO) otprašivač (dva ulaza) DC 400, 400V (BERNARDO) potezna kružna pila MAKITA- LS 0815 FL

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • 8

  RAČUNALNA OPREMA

  UČIONICA (E1) 1. 1 interaktivna ploča StarBoard 2. 1 projektor Hitachi 3. 1 desktop računalo (miš, tipkovnica)

  MALA INFORMATIKA (E9) 1. 3 tower racunala (CADD 10-13) AMD 3.4 GHz 250 GB disk, 4 GB ram 2. 7 desktop racunala (HP) (Cadd 2-6,

  8,9) Intel Pentium 2.7

  GHz 500 GB disk, 4 GB ram

  3. 1 desktop racunalo (HP) (CADD 1) Intel pentium 2.7 GHz

  40 GB disk, 4 GB ram

  4. 1 tower racunalo (CADD 7) Intel Pentium 3.0 GHz

  40 GB disk + 35 GB disk, 1.5 GB ram

  5. 2 tower racunala (CADD 14,15) Intel Pentium 3.2 GHz

  500 GB disk, 2 GB ram

  6. 1 tower server (LED LCD monitor) Intel i5 3.1 GHz SSD 60GB i HDD 1TB 7. 16 kom monitor 12 ViewSonic Va705b, 3 Samsung SyncMaster 720XT, 1

  IBM Thinkvision, 1 LED LCD 24“ 8. 16 kom tipkovnica 9. 16 kom miseva 10. 1 para zvucnika (stereo) 11. 1 Benq projektor

  KABINET MALA INFORMATIKA (E10) 1. 1 tower racunalo u kabinetu + printer

  Canon Intel Pentium 3.0 GHz 80 GB disk + 60 GB disk, 1

  GB ram 2. 1 tipkovnica 3. 1 mis 4. 1 monitor katodni SyncMaster 753s

  HIP PRAKTIKUM 1. 1 tower racunalo, 1 mis, 1

  tipkovnica, zvucnici 1 LCD 1 projektor

  PREDVORJE

  1. 1 tower racunalo, 1 mis, 1 tipkovnica

  1 LCD na kucistu Plazma TV + surround

  VELIKA INFORMATIKA (E7) 1. 17 računala, 17 mis, 17 tipkovnica 8 CRT, 9 LCD 3 printera, 1 projektor

  KABINET VELIKA INFORMATIKA (E8) 2. 2 tower računala, 2 mis, 2

  tipkovnica 1 CRT, 1 LCD 1 printer

  PREDVORJE (CNC-SERVER) 1. Snimac (Video nadzor 1 CRT 2. 1 server, 1 mis, 1 tipkovnica 1 CRT

 • 9

  ZBORNICA

  1. laptop i3 2. 1 kopirka Canon IR 2520 3. Modem (access point) ZyXel P-600 series

  KABINET MATEMATIKA/FIZIKA 1. 1 laptop 15,4“

  3 1 zaba IBM za zvono, mis, tipkovnica

  1 LCD

  4. 2 zidna platna 5. Oprema Carnet (ormar)

  KABINET FRIZERI 1. 1 tower racunalo, 1 mis, 1

  tipkovnica 1 LCD

  KABINET BIOLOGIJA/KEMIJA 1. 1 tower racunalo, 1 mis, 1

  tipkovnica 1 LCD 1 projektor

  STEM KABINET 1. 1 laptop 17“ 1 printer Oprema Carnet (ormar s 30 tableta)

  KABINET POV I ZEM 1. 1 laptop 15,4“ 2. 1 desktop racunalo, 1 mis, 1

  tipkovnica 1 CRT 1 printer

  UČIONICA KRAJ ZBORNICE (B3) 1. 1 desktop racunalo, 1 mis, 1

  tipkovnica 1 LCD 1 projektor + platno na zidu

  RAČUNALNA OPREMA: PROJEKT E-ŠKOLE

  RB. INFORMATIČKA OPREMA KOM. NAPOMENA

  1. tableti za nastavnike 40

  2. tableti i tipkovnice za učenike 30

  3. hibridna računala 7

  4. prijenosna računala 3

  5. komplet „e-učionica (računalo, monitor na dodir, kamera, softver)

  2

  6 kolica za e-tablete 1

 • 10

  OPREMA PRAKTIKUMA E6 i A2 REDNI BROJ NAZIV OPREME KOM.

  1. CNC glodalica EMCO Mill 55 - u kompletu s upravljačkim panelom za glodalicu 1

  2. CNC tokarilica EMCO Turn 2 - u kompletu s upravljačkim panelom za tokarilicu 1

  3. Set steznog, reznog alata za tokarilicu komplet 1 4. Set steznog, reznog alata za glodalicu komplet 1 5. CNC stroj KOSY sistem (format A4) + pribor 1 6. Laser za rezanje i graviranje SC4060 1 7. PC računala 6 8. Prijenosno računalo MSI 1 9. Digitalna kamera SONY 1 10. Digitalni fotoaparat OLYMPUS 1 11. LCD projektor «BENQ» 2 12. Projekcijsko platno + stalak 1 13. Grafoskop 1 14. Pneumatika TP 101- Festo komplet 1 15. Elektropneumatika TP 201 – Festo komplet 1 16. FESTO kompresor 1

  17. Didaktička sredstva FESTO – grafofolije za pneumatiku i elektropneumatiku 1

  18. Mjerni komplet – mikrometar, pomoćno mjerilo 5 19. Simens LOGO uređaj – upravljački dio 2

  20. Komplet ručnog alata (pila za željezo, turpije, čekić, crtaća igla, trometar, rukavice, pomično mjerilo, mikrometar, kutnik) + bravarski škripac

  12

  21. TEXA – dijagnostički sustav vozila 1 22. Solarna elektrana snage 1,2 kW komplet 1

  RAČUNALNA OPREMA U UPRAVNIM PROSTORIJAMA

  RB. INFORMATIČKA OPREMA KOM. NAPOMENA

  1. desktop računalo (miš i tipkovnica) 3

  2. tower računalo (miš i tipkovnica) 1

  3. prijenosno računalo 5

  4. LCD monitor 3

  5. skener 1

  6. fotokopirni aparat 1

  7. projektor 1

  8. printer 9 (1 mrežni)

 • 11

  23. Didaktična učila – solarni toplovodni sustavi kompleta 5 24. Didaktična učila – solarni toplovodni sustavi CHRISTIANI komplet 1 25. Didakltička učila – fotonaponski okretni moduli kompleta 5 26. Didaktičko učilo – gorivni članak komplet 1 27. Didaktičko učilo - vjetroagregat komplet 1 28. IC kamera 1

  POPIS ALATA I STROJEVA U ŠKOLSKOJ RADIONICI BR. NAZIV I OPIS KOM. GAR. 1. Tokarski stroj TNP 160B 1 2. Glodalica G-301 1 3. Brusilica za noževe 1 4. Škripac paralelni 3 5. Škripac strojni 1 6. Transformator za zavarivanje 1 7. Stupna bušilica 2 8. Pomično mjerilo 0-150mm 5 9. Maska za varenje 2 10. Zaštitne naočale 3 11. Kutnik s naslonom 100mm 3 12. Kutnik s naslonom 200mm 3 13. Crtača igla 5 14. Dvometar 3 15. Izvijač komplet (ravni + križni) 1 16. Garnitura za rezanje navoja do M12 2 17. Čekić 300g 1 18. Čekić 500g 1 19. Čekić zid. 1kg 1 20. Točkalo 120mm 3 21. Kutna brusilica 22. Kliješta kombinirana 160 2 23. Radioničko mjerilo s mikropodjelom 2 24. Metar čelični 3m VOLA 6 25. Ključ viljuškasti – okasti 10-32 1 26. Turpija radionička 250/3 3 27. Točkalo DIN 7250 120mm/4 3 28. Ključ imbus (u garnituri 10 kom.) 1 29. Kliješta seger vanjska ravna 1 30. Kliješta seger unutarnja ravna J2 1 31. Kliješta seger vanjska ravna 180 1 32. Kliješta cijevna kutna 2S – čelj. 1

 • 12

  BR. NAZIV I OPIS KOM. GAR. 33. Ključ viličasto-okasti kratki 1 34. Kliješta cijevna kutna 1S – čelj. 2 35. Brzoizmjenjiva narezna glava 3/8'' 1 36. Škripac za cijevi 1/8 – 3 s nog 1 37. Svrdla spiralna Ө 4-14 1 38. Tokarski noževi vidia 11 39. Tokarski noževi stiria 9 40. Komplet gedora 1 41. Pegla za plastične cijevi 1 42. Komplet cijevnih nareznica 1 43. CNC PUMA TX 200M 1 44. DAIHEN VARSTROJ VARMIG 271 SUPERMIG 1 45. POWER TIG 255 ESAB 1 46. BOCA ARGON CO2 1 47. BOCA KISIK 1 KNJIŽNIČNI FOND ŠKOLSKE KNJIŽNICE (stanje na dan 31.08.2015.)

  R.BR. KNJIŽNIČNA GRAĐA JEDINICA GRAĐE

  1. Knjige 2570

  2. Časopisi 10 (naslova)

  3. AV. Elektronska građa 40

 • 13

  2.3. Plan investicijskog održavanja i kapitalna ulaganja RED. BR. PLANIRANI RADOVI IZNOS/KN

  I. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.

  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - zamjena krovišta starog dijela zgrade zamjena rasvjetnih tijela, električnih i

  vodovodnih instalacija fasaderski radovi (obnova za kompletni

  objekt)

  250.000,00 50.000,00

  300.000,00

  II. KAPITALNA ULAGANJA

  2. Školska oprema i namještaj 150.000,00

  SVEUKUPNO I + II: 750.000,00

  2.4. Financijska sredstva – Plan prihoda i rashoda RED. BR. P R I H O D I IZNOS/KN

  1. 2.

  PRIHODI NADLEŽNOG PRORAČUNA 1.450.000,00

  Županijski proračun za redovnu djelatnost (decentralizirana

  sredstva) izvorna županijska sredstva za investicije i

  opremu kapitani izdaci

  700.000,00

  600.000,00 150.000,00

  PRIHODI NENADLEŽNOG PRORAČUNA 6.090.000,00

  a) Državni proračun za plaće i ostale rashode za zaposlene

  (jubilarne, regres, božićnica, pomoći, otpremnine)

  6.000.000,00

  b) Gradski proračun 90.000,00

  3. VLASTITI I OSTALI PRIHODI 625.000,00

  a) Obrazovanje odraslih

  300.000,00

 • 14

  RED. BR. P R I H O D I IZNOS/KN

  b) Organizacija izleta i ekskurzija 30.000,00

  c) Kamate 500,00

  d) Sufinanciranje učenika i roditelja u cijeni prijevoza i ulaznica za izlete, kazalište i sl... 37.000,00

  e) Izdavanje duplikata svjedodžbi i refundacije za natjecanja 6.000,00

  f) Ostali prihodi : pomoći Državnog proračuna iz EU (projekti) 251.500,00

  UKUPNO (1+2+3) 8.165.000,00 RED. BR. R A S H O D I IZNOS/KN

  1. Za redovno obrazovanje plaće zaposlenima 6.000.000,00 materijalni troškovi 828.500,00 hitne intervencije – investicijsko

  održavanje 600.000,00

  kapitalni izdaci 150.000,00 UKUPNO 1. 7.578.500,00

  2. Za obrazovanje odraslih ugovori o djelu 150.000,00 materijalni troškovi 50.000,00 oprema 135.000,00

  UKUPNO 2. 335.000,00

  3. Za provođenje projekta

  materijalni troškovi /provođenje planiranih aktivnosti/ 251.500,00

  SVEUKUPNO RASHODI /1+2+3/ 8.165.000,00

 • 15

  3. UČENICI

  3.1. Tablični prikaz broja učenika i odjela

  Napomena: U Školi nema učenika u posebnim odjelima, odnosno skupinama učenika pripadnika nacionalnih manjina. * Stvarni broj učenika s teškoćama u razvoju veći je od broja izravno upisanih učenika s teškoćama u razvoju u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

  RAZ. ODJ.

  UČENICI PONAVLJAČI ODLIKAŠI S TEŠKOĆAMA* UK Ž UK. Ž UK Ž UK Ž

  1.A 13 10 - - 12 9 - -

  1.B 22 1 - - 4 - 1 1

  1.C 20 - 2 - 1 - - -

  1.D 21 - - - - - 3 -

  1.F 24 16 1 1 - - 4 1

  2.A 18 14 - - 6 5 - -

  2.B 23 - - - 1 - 1 -

  2.D 16 - - - 1 - 5 -

  2.E 23 - - - - - 5 -

  2.F 19 19 - - 1 1 3 3

  3.A 21 14 - - 9 7 - -

  3.B 21 - - - - - - -

  3.D 19 - - - - 4 1

  3.E 20 - - - 1 - 3 -

  3.F 17 17 - - 2 2 4 4

  4.A 18 13 - - 2 2 - -

  4.B 24 - - - 2 - 1 -

  UK. 339 105 3 1 42 26 38 10

 • 16

  3.2. Prikaz broja učenika po programima u razredima

  3.2.1.Trogodišnji programi PROGRAM ZANIMANJE 1.C 1.D 1.F 2.D 2.E 2.F 3.D 3.E 3.F

  UK./UČ

  STROJARSTVO - automehaničar - - - 8 - - 8 - - 16 - vodoinstalater - 5 - - - - - - - 5 - strojobravar - 8 - 8 - - - 8 24 - tokar - - - - 7 - - 12 - 19 - bravar - 8 - - 6 - 7 - - 21 - CNC operater 20 - - - - - - - 20 OBRADA DRVA - stolar - - 8 - 10 - 4 - - 22 OSOBNE USLUGE

  - frizer - - 8 - - 10 - - 9 27 - kozmetičar - - 8 - - 9 - - 8 25 UKUPNO UČ. 20 21 24 16 23 19 19 20 17 179

  3.2.2. Četverogodišnji programi PROGRAM

  1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B UK UČ PO PROG. ZANIMANJE GIMNAZIJA - opća gimnazija 13 - 18 - 21 - 18 - 70 STROJARSTVO - strojarski računalni tehhničar - 22 - 23 - - - - 45

  - računalni tehničar za strojarstvo - - - - - 21 - 24 45

  UKUPNO UČ. 13 22 18 23 21 21 18 24 160

 • 17

  3.2.3. Obrazovanje odraslih

  OBRAZOVNA PODRUČJA - PROGRAMI PLANIRANI UPIS

  PREKVALIFIKACIJA: vozač motornog vozila*

  20 polaznika

  PROGRAM USAVRŠAVANJA: operater na CNC strojevima tehnički crtač uz primjenu računala-CAD konstruiranje i modeliranje s pomoću računala-

  CADD monter fotonaponskih sustava monter solarnih toplinskih sustava

  6 do 10 polaznika po grupi 8 do 12 polaznika po grupi 8 do 12 polaznika po grupi

  8 do 10 polaznika po grupi 8 do 10 polaznika po grupi

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA: poslužitelj na CNC strojevima

  6 do 10 polaznika po grupi

  *obrazovanje u suradnji sa Školom za cestovni promet Zagreb.

 • 18

  4. DJELATNICI USTANOVE

  4.1. Stručno administrativna i tehnička služba

  IME I PREZIME RADNO MJESTO ZVANJE

  STRUČ.SPR.

  Natalija Mučnjak ravnateljica prof. hrvatskog jezika i knjiž./VSS

  Marija Banožić struč.surad.-pedagoginja prof.pedagogije i hrv.jez. i knjiž./VSS

  Branko Čičko struč.suradnik – knjižničar magistar znanosti VSS/2

  Vlasta Knezić tajnica dipl.pravnik VSS

  Ljerka Šimunić voditeljica računovodstva ekonomist SSS

  Gordana Ljubić Administrativno-računovodstveni referent – financijski knjigovođa

  gimnazija SSS

  Damir Pavlina domar – ložač rukov.centr.grij. tokar SSS

  Ana Gospočić spremačica osnovna škola NSS

  Ružica Znika spremačica osnovna škola NSS

  Vesna Gudan spremačica Osnovna škola NSS 4.2. Nastavnici

  RB. NASTAVNIK STRUČNA SPREMA NAP. 1. Magdalena Adamčević Čolić mag. educ. njem. jezika i književnosti/VSS 2. Milan Akik prof. PTO-a / VSS 3. Ernest Barun strojarski tehničar/VSS 4. Helena Beljak prof. engleskog i hrv. j. i knjiž./VSS 5. Sara Blažev Glazbenica/SSS 6. Štefanija Boltek Mihaljevski dip. ing. kemijske tehnologije/VSS 7. Mladen Budja dipl. ing. strojarstva /VSS 8. Ana Marija Buntak bacc.hrv.j. i knjiž i njem.j. i knjiž./VŠS 9. Darko Ciglenečki prof. filozofije i religijske kulture/VSS 10. Darko Cobović dipl. ing. strojarstva/VSS 11. Vinko Cukovečki dipl. ing. drvne ind./VSS 12. Marcela Curman mag.educ. biologije i kemije/VSS 13. Renata Čandrlić prof. povijesti i filozofije / VSS 14. Damir Čukman dipl.ing.strojarstva/VSS 15. Ivo Dragić prof. psihologije/VSS 16. Snježana Gašpar prof.matematike i fizike/VSS 17. Andrija Huić dipl.ing.strojarstva / VSS

 • 19

  RB. NASTAVNIK STRUČNA SPREMA NAP. 18. Valentiona Ilić mag.hrv.jez. i knjiž./VSS 19. Mihaela Jazvec dipl. kateheta/VSS 20. Vjekoslav Jozić mag. ing. strojarstva/VSS 21. Sandra Juranić kozmetičar / SSS 22. Robert Jurman diplomirani informatičar/ VSS 23. Ana Knežević-Hesky prof. sociologije / VSS 24. Petra Končić mag. engl.j.i knj.i mag. pedagogije/VSS 25. Ana Krleža prof. likovne kulture /VSS 26. Marina Krsnik prof. engleskog i češkog j. i knjiž./ VSS 27. Natalija Krsnik prof. biologije/VSS 28. Vesna Lipovac magistra edukacije biologije i kemije/VSS 29. Divna Maričić frizer / SSS 30. Boro Mikulić dipl. ing. geografije/VSS 31. Anita Milunić prof.tal.jez.i knjiž. i špan.jez. i knjiž./VSS 32. Astrid Milunović prof. grčkog i latinskog j. i knjiž./ VSS 33. Marijana Pavlović prof.geografije i povijesti /VSS 34. Andrija Pišković dipl. ing. strojarstva/VSS 35. Tomislav Pielić ing. strojarstva/VŠS 36. Marcela Rasonja prof. fizike/VSS 37. Dragana Sitar prof. njemačkog i tal.jez. i knjiž./VSS 38. Davor Sokač dipl. ing. strojarstva/VSS 39. Nikola Suntešić prof. kineziologije/VSS 40. Ema Šabanović Baldun prof. hrvatskog jezika i književnosti /VSS 41. Karmela Šafarik- Todorović prof. hrv. jezika i knjiž.i ruskog j. / VSS 42. Ruža Šarčević Deur dipl. ing. strojarstva/VSS 43. Anita Šipek prof. matematike i informatike /VSS 44. Nathali Šmuc prof. njema.i knjiž i dipl. etnolog./VSS 45. Vlastimir M. Švaljek dipl. ing. matematike /VSS 46. Jelena Tukač mag.ed.hrv. j.i knjiž.i nederlandistike/VSS 47. Branko Veljančić dipl .ing. strojarstva/VSS 48. Rajka Voćanec dipl. ing.drvne ind./VSS 49. Branko Zelanto prof. fizičke kulture /VSS 50. Jagoda Žegrec frizer/ SSS

  5. ORGANIZACIJA NASTAVE

  Nastava u školi organizirana je u petodnevnom radnom tjednu, u dvije smjene, izuzevši nastavu za trogodišnje strukovne programe koji dio praktične nastave u radnom procesu pohađaju subotom.

  Nastava se izvodi u dvije smjene: I smjena: 7.25-13.25 II smjena: 13.30-19.30

  Pri izradi rasporeda sati za školsku godinu uzeti su u obzir pokazatelji kojim se utvrđuju

  specifičnosti Škole: Škola radi u dvije smjene. Škola izvodi obrazovanje u četiri područja i programa rada. Većina učenika Škole su putnici u međumjesnom prijevozu. Razredni odjeli dijele se u manje skupine prema posebnostima programa. Dio praktične nastave izvodi se izvan Škole.

 • 20

  O poštivanju Pravilnika o kućnom redu brinu svi zaposlenici Škole, a osobito ravnateljica, tajnica, stručna suradnica-pedagoginja za jutarnju smjenu, te voditeljica smjene za poslije- podnevnu smjenu. Za vrijeme odvijanja nastave, za poštivanje Pravilnika o kućnom redu, odgovoran je dežurni nastavnici, uz pomoć dežurnih učenika. Raspored dežurstva nastavnika/ca utvrđuje se polugodišnje. Škola ima pedagoški dan, srijedom od 12.40 -13.30 sati. Radno vrijeme Škole je od 7.00 do 22.00 sata Uredovno vrijeme je u pravilu od 9.00-14.00 sati Raspored radnog vremena za zaposlenike Škole utvrđuje ravnateljica. Raspored zvona:

  UJUTRO POPODNE 1.sat 7.25 – 8.10 1.sat 13.30 – 14.15 2.sat 8.15 – 9.00 2.sat 14.20 – 15.05 3.sat 9.05 – 9.50 3.sat 15.10 – 15.55 4.sat 10.10. – 10.55 4.sat 16.15 – 17.00 5.sat 11.00 – 11.45 5.sat 17.05 – 17.50 6.sat 11.50 – 12.35 6.sat 17.55 – 18.40 7.sat 12.40 – 13.25 7.sat 18.45 – 19.30 Veliki odmor: 9.50 – 10.10 Veliki odmor: 15.55 – 16.15 5.1. Individualni razgovori:

  - informativni razgovori razrednika s roditeljima - informativni razgovori nastavnika s roditeljima - razgovor razrednika s učenicima odvijat će se jednom tjedno prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči i WEB stranici škole.

 • 21

  5.2. Organizacija nastave prema sadržaju 5.10.1. Četverogodišnji programi – opća gimnazija Razredni odjel: 1.A Program/zanimanje: OPĆA GIMNAZIJA Razrednica/zamjenica: Marcela Rasonja / Vesna Lipovac

  Razredni odjel: 2.A Program/zanimanje: OPĆA GIMNAZIJA Razrednica / zamjenik: Vesna Lipovac / Marcela Rasonja

  RB. PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD

  1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 4 140 2. I.strani jezik: ENGLESKI Marina Krsnik 3 105 3. II. strani jezik: NJEMAČKI Magdalena Adamčević Čolić 2 70 4. Latinski jezik Astrid Milunović 2 70 5. Glazbena umjetnost Sara Blažev 1 35 6. Likovna umjetnost Ana Krleža 1 35 7. Povijest Renata Čandrlić 2 70 8. Zemljopis Boro Mikulić 2 70 9. Matematika Anita Šipek 4 140

  10. Fizika Marcela Rasonja 2 70 11. Kemija Vesna Lipovac 2 70 12. Biologija Vesna Lipovac 2 70 13. Informatika Robert Jurman 2 70 14. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 2 70

  15.

  Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 Etika Darko Ciglenečki 1 35

  UKUPNO: 1120

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA

  TJ. GOD 1. Hrvatski jezik Karmela Šafarik-Todorović 4 140

  2. I.strani jezik: ENGLESKI Marina Krsnik 3 105 I.strani jezik: NJEMAČKI Ana Marija Buntak 3 105

  3. II. strani jezik: ENGLESKI /nap. Marina Krsnik 2 70 II. strani jezik: NJEMAČKI /poč. Magdalena Adamčević Čolić 2 70 4. Latinski jezik Astrid Milunović 2 70 5. Glazbena umjetnost Sara Blažev 1 35 6. Likovna umjetnost Ana Krleža 1 35 7. Psihologija IvoDragić 1 35 8. Povijest Renata Čandrlić 2 70 9. Zemljopis Boro Mikulić 2 70 10. Matematika Vlastimir M. Švaljek 4 140 11. Fizika Marcela Rasonja 2 70 12. Kemija Vesna Lipovac 2 70 13. Biologija Vesna Lipovac 2 70 14. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 2 70

  15. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 Etika Darko Ciglenečki 1 35

  16 IN: Talijanski jezik Anita Milunić 2 70 IN: Informatika Robert Jurman 2 70 UKUPNO: 1155

 • 22

  Razredni odjel: 3.A Program/zanimanje: OPĆA GIMNAZIJA Razrednica / zamjenica: Renata Čandrlić / Marina Krsnik

  RB. PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ GOD 1. Hrvatski jezik Karmela Šafarik-Todorović 4 140 2. I.strani jezik: ENGLESKI Marina Krsnik 3 105

  3. II. strani jezik: NJEMAČKI/nap. Ana Marija Buntak 2 70 NJEMAČKI/poč. Nathali Šmuc 2 70 4. Glazbena umjetnost Sara Blažev 1 35 5. Likovna umjetnost Ana Krleža 1 35 6. Psihologija Ivo Dragić 1 35 7. Logika Darko Ciglenečki 1 35 8. Sociologija Ana Knežević-Hesky 2 70 9. Povijest Renata Čandrlić 2 70 10. Zemljopis Boro Mikulić 2 70 11. Matematika Snježana Gašpar 3 105 12. Fizika Marcela Rasonja 2 70 13. Kemija Vesna Lipovac 2 70 14. Biologija Vesna Lipovac 2 70 15. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 2 70 16. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 17. 18.

  IN: Talijanski jezik Anita Milunić 2 70 IN: Informatika Robert Jurman 2 70

  UKUPNO: 1155

 • 23

  Razredni odjel: 4.A Program/zanimanje: OPĆA GIMNAZIJA Razrednica / zamjenica: Marina Krsnik / Renata Čandrlić

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD.

  1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 4 128

  2. I.strani jezik: ENGLESKI Marina Krsnik 3 96 I.strani jezik: NJEMAČKI Nathali Šmuc 3 96

  3. II.strani jezik: ENGLESKI /nap. Marina Krsnik 2 64 II.strani jezik: NJEMAČKI /poč. Magdalena Adamčević Čolić 2 64

  4. Glazbena umjetnost Sara Blažev 1 32 5. Likovna umjetnost Ana Krleža 1 32 6. Filozofija Renata Čandrlić 2 64 7. Povijest Renata Čandrlić 3 96 8. Zemljopis Boro Mikulić 2 64 9. Matematika Snježana Gašpar 3 96 10. Fizika Marcela Rasonja 2 64 11. Kemija Vesna Lipovac 2 64 12. Biologija Vesna Lipovac 2 64 13. Politika i gospodarstvo Ana Knežević-Hesky 1 32 14. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 2 64 15. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 32

  Etika Darko Ciglenečki 1 32 16. IN: Talijanski jezik Anita Milunić 2 64

  IN: Informatika Robert Jurman 2 64 UKUPNO 1056

 • 24

  5.2.2. Četverogodišnji programi – tehnička škola Razredni odjel: 1.B Program: strojarski računalni tehničar Razrednik/zamjenik: Damir Čukman/Andrija Pišković

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA

  TJ GOD. OPĆEOBRAZOVNI DIO

  1. Hrvatski jezik Karmela Šafarik-Todorović

  3 105

  2. Strani jezik: ENGLESKI Helena Beljak 2 70 3. Povijest Renata Čandrlić 2 70 4. Geografija Boro Mikulić 2 70 5. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35

  Etika Darko Ciglenečki 1 35 6. Tjelesna i zdravstvena

  kultura Branko Zelanto 2 70

  7. Matematika Anita Šipek 4 140 8. Fizika Marcela Rasonja 2 70 9. Računalstvo Robert Jurman 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2 grupe 10. Kemija Vesna Lipovac 2 70 POSEBNI STRUKOVNI DIO 11. Tehničko crtanje Damir Čukman 3 105 1 sat zajedno, 2 sata 2

  grupe 12. Tehnička mehanika Davor Sokač 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2 grupe 13. Tehnički materijali Damir Čukman 2 70 14. Strojarske tehnologije Andrija Pišković /

  Ernest Barun, suradnik

  3 105 1 sat zajedno, 2 sata 2 grupe

  UKUPNO: 1120

 • 25

  Razredni odjel: 2.B Program: strojarski računalni tehničar Razrednik/zamjenik: Jelena Tukač / Davor Sokač

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD. OPĆEOBRAZOVNI DIO

  1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 3 105

  2. Strani jezik: ENGLESKI Helena Beljak 2 70 Strani jezik: NJEMAČKI

  Ana Marija Buntak 2 70

  3. Povijest Renata Čandrlić 2 70 4. Geografija Boro Mikulić 1 35

  5. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 Etika Darko Ciglenečki 1 35

  6. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 2 70

  7. Matematika Anita Šipek 4 140 8. Fizika Marcela Rasonja 2 70 9. Računalstvo Robert Jurman 2 70 2 sata 2 grupe POSEBNI STRUKOVNI DIO

  10. Tehničko crtanje Andrija Huić 2 70 2 sata 2 grupe 11. Elementi strojeva Davor Sokač 3 105 2 sata zajedno, 1 sat 2 grupe 12. Tehnička mehanika Davor Sokač 2 70 1 sat zajedano, 1 sat 2 grupe 13. Tehnički materijali Damir Čukman 1 35 1 sat 2 grupe

  14. Strojarske tehnologije Andrija Pišković /

  Ernest Barun, suradnik

  5 175 3 sata zajedno, 2 sata 2 grupe

  UKUPNO: 1120

 • 26

  Razredni odjel: 3.B Program: računalni tehničar za strojarstvo Razrednik/zamjenik: Vlastimir M. Švaljek / Darko Cobović

  RED.

  BR.

  PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD.

  OPĆEOBRAZOVNI DIO 1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 3 105 2. Strani jezik: ENGLESKI Helena Beljak 2 70

  NJEMAČKI Ana Marija Buntak 2 70 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35

  Etika Darko Ciglenečki 1 35 4. Tjelesna i zdrav. kultura Branko Zelanto 2 70 5. Matematika Vlastimir-M. Švaljek 4 140 6. Fizika Marcela Rasonja 2 70 STRUČNO-TEORIJSKI DIO S IZBORNOM NASTAVOM 7. Pneumatika i hidraulika Darko Cobović 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 8. Industrijska automatizacija Darko Cobović 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 9. Termodinamika Davor Sokač 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 10. CNC tehnologije Darko Cobović 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 11. Strojarske konstrukcije Andrija Huić 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 12. Alati i naprave Damir Čukman 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe 13. Elektrotehnika Milan Akik 2 70 1 sat zajedno, 1 sat 2

  grupe

  14. IN: Dizajniranje proizvoda pomoću računala

  Andrija Huić 2 70 A grupa

  IN: Obnovljivi izvori energije

  Davor Sokač 2 70 B grupa

  15. IN: Tokarenje CAD/CAM tehnologijom

  Vjekoslav Jozić 2 70 A grupa, B grupa

  UKUPNO: 1120

 • 27

  Razredni odjel: 4.B Program:Računalni tehničar strojarstvo Razrednik/zamjenik: Karmela Šafarik-Todorović / Andrija Huić

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD.

  OPĆEOBRAZOVNI DIO 1. Hrvatski jezik Karmela Šafarik-

  Todorović 3 96

  2. Strani jezik: ENGLESKI Helena Beljak 2 64 NJEMAČKI Nathali Šmuc 2 64

  3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 32 Etika Darko Ciglenečki 1 32

  4. Politika i gospodarstvo Ana Knežević-Hesky

  2 64

  5. Tjelesna i zdravstvena kultura

  Branko Zelanto 2 64

  6. Matematika Anita Šipek 4 128 STRUČNO-TEORIJSKI DIO S IZBORNOM NASTAVOM 7. Kontrola i osiguranje

  kvalitete Vjekoslav Jozić 1 32

  8. Strojarske konstrukcije Andrija Huić 3 96 1 sat zajedno, 2 sata 2 grupe

  9. Alati i naprave Damir Čukman 2 64 1 sat zajedno, 1 sat 2 grupe 10. Pneumatika i hidraulika Vjekoslav Jozić 2 64 11. Termodinamika Davor Sokač 1 32 12. CNC tehnologije Darko Cobović 3 96 1 sat zajedno, 2 sata 2

  grupe

  13. Industrijska automatizacija

  Darko Cobović 2 64 1 sat zajedno, 1 sat 2 grupe

  14. IN: Glodanje CAD/CAM tehnologijom

  Vjekoslav Jozić 2 64 A grupa, B grupa

  15. IN: Roboti i manipulatori Andrija Huić 2 64 A grupa IN: Nekonvencionalni postupci obrade

  Darko Cobović 1 32 B grupa

  16. IN: Obnovljivi izvori energije

  Davor Sokač 1 32 B grupa

  17. Fakultativna nastava: Fizika

  Marcela Rasonja 2 64

  UKUPNO: 1024

 • 28

  5.2.3. Trogodišnji programi Razred: 1.C Program: CNC operater Razrednik/zamjenik: Vjekoslav Jozić / Ruža Šerčević Deur

  RED BR.

  PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD

  OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 105 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 70

  Engleski jezik Petra Končić 2 70 3. Povijest Renata Čandrlić 2 70 4. Etika Darko Ciglenečki 1 35

  Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 5. Tjelesna i zdravstvena kultura Nikola Suntešić 2 70 6. Matematika Vlastimir-M. Švaljek 2 70 UKUPNO 420 STRUKOVNI DIO PROGRAMA (CNC)

  7. Osnove računalstva Robert Jurman 1 35 A / B gr 8. Tehničko crtanje Milan Akik 1 35 A / B gr 9. Tehnički materijali Ruža Šarčević Deur 1 35

  10. Tehnologija obrade materijala Vjekoslav Jozić 1 35 11. Tehnologija održavanja alatnih

  strojeva Vjekoslav Jozić 1 35

  12. IN: Tehničko crtanje Milan Akik 1 35 UKUPNO 210 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (CNC)

  13. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić, Bojan Ded

  6 210 A / B gr

  Praktična nastava u radnom procesu

  Tomislav Pielić 8 280

  UKUPNO 490 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU CNC 1120

 • 29

  Razredni odjel: 1.D Zanimanje: STROJOBRAVAR, BRAVAR, VODOINSTALATER Razrednik/zamjenik: Ruža Šarčević Derur/

  RED BR. PREDMET NASTAVNIK

  FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 105 2. Njemački jezik Anamarija Buntak 2 70

  Engleski jezik Helena Beljak 2 70 3. Povijest Renata Čandrlić 2 70 4. Etika Darko Ciglenečki 1 35

  Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 5. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 1 35 UKUPNO 315 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR) 6. Osnove računalstva Robert Jurman 1,5 52 7. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 2 70 A + B + C gr 8. Tehničko crtanje Milan Akik 1,5 52 9. Osnove tehničkih materijala Ruža Šarčević Deur 1 35 A + B + C gr 10. IN: Osnove tehničkih materijala Andrija Pišković 1 35 A + B + C gr UKUPNO 244 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (BRAVAR) 6. Osnove računalstva Robert Jurman 1,5 52 7. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 2 70 A + B + C gr 8. Tehničko crtanje Milan Akik 1,5 52 9. Osnove tehničkih materijala Ruža Šarčević Deur 1 35 A + B + C gr 10. IN: Osnove tehničkih materijala Andrija Pišković 1 35 A + B + C gr UKUPNO 244 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (VODOINSTALATER) 6. Osnove računalstva Robert Jurman 1,5 52 7. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 2 70 A + B + C gr 8. Tehničko crtanje Milan Akik 1,5 52 9. Osnove tehničkih materijala Ruža Šarčević Deur 1 35 A + B + C gr 10. IN: Osnove tehničkih materijala Andrija Pišković 1 35 A + B + C gr UKUPNO 244

 • 30

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR) 11. Tehnologija obrade i montaže Mladen Budja /

  Tomislav Pielić, Ernest Barun 1+1 70 A gr

  12. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić, Ernest Barun 4,5 157 A gr Praktična nastava u radnom procesu

  Tomislav Pielić 673 A gr

  UKUPNO 900 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (BRAVAR) 11. Tehnologija obrade i montaže Mladen Budja /

  Tomislav Pielić ,Ernest Barun 1+1 70 B gr

  12. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić, Ernest Barun 4,5 157 B gr Praktična nastava u radnom procesu

  Tomislav Pielić 673 B gr

  UKUPNO 900 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (VODOINSTALATER) 11. Tehnologija obrade i montaže Mladen Budja /

  Tomislav Pielić , Bojan Ded 1+1 70 C gr

  12. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić, Bojan Ded 4,5 157 C gr Praktična nastava u radnom procesu

  Tomislav Pielić 673 C gr

  UKUPNO 900 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU SB/B/VI 1459/1459

 • 31

  Razredni odjel: 1.F Zanimanje: FRIZER, KOZMETIČAR, STOLAR Razrednik/zamjenik: Snježana Gašpar / Nathali Šmuc

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 105 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 70

  Engleski jezik Helena Beljak 2 70 3. Povijest Marijana Pavlović 2 70 4. Etika Darko Ciglenečki 1 35

  Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35 5. Tjelesna i zdravstvena kultura Nikola Suntešić 1 35 UKUPNO 315 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (FRIZER) 6. Tehnologija frizerstva Jagoda Žegrec 1 35 A gr 7. Poznavanje materijala Štefanija Boltek-Mihaljevski 1 35 A gr 8. Matematika u struci Snježana Gašpar 2 70 A gr 9. Računalstvo Milan Akik 2 70 A gr 10. Psihologija komunikacije* Ivo Dragić 1 35 A + B gr 11. IN: Nauka o čovjeku Natalija Krsnik 1 35 A gr UKUPNO 280 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 6. Matematika u struci Snježana Gašpar 2 70 B gr 7. Osnove kozmetike Sandra Juranić 1 35 B gr 8. Kozmetologija Natalija Krsnik 1 35 B gr 9. Primijenjena kemija Štefanija Boltek-Mihaljevski 1 35 B gr 10. Psihologija komunikacije* Ivo Dragić 1 35 A + B gr 11. IN: Zdravstveni odgoj Natalija Krsnik 1 35 B gr UKUPNO 245 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STOLAR) 6. Osnove računalstva Milan Akik 1 35 C gr 7. Tehnologija zanimanja Vinko Cukovečki 1 35 C gr 8. Poznavanje materijala Rajka Voćanec 2 70 C gr 9. Crtanje s konstrukcijama Vinko Cukovečki 2 70 C gr 10. Matematika u struci Snježana Gašpar 1 35 C gr 11. IN: Matematika u struci Snježana Gašpar 1 35 C gr UKUPNO 280

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (FRIZER) 12. Tehnološke vježbe Štefanija Boltek Mihaljevski 1 35 A gr

  13. Praktična nastava u školi Jagoda Žegrec 4,5 157 A gr Praktična nastava u radnom procesu Jagoda Žegrec 708 A gr

  UKUPNO 900

 • 32

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 12. Tehnološke vježbe Štefanija Boltek Mihaljevski 1 35 B gr

  13. Osnove računalstva s vježbama Milan Akik 2 70 B gr

  14. Praktična nastava u školi Sandra Juranić 4,5 157 B gr Praktična nastava u radnom procesu Sandra Juranić 638

  UKUPNO 900 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STOLAR) 11. Tehnologija zanimanja Vinko Cukovečki 1 35 C gr

  12. Praktična nastava u školi Vinko Cukovečki 4,5 157 C gr Praktična nastava u radnom procesu Vinko Cukovečki 708 C gr

  UKUPNO 900 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU F/K/ST 1495/1460/1495

 • 33

  Razredni odjel: 2.D Zanimanje: AUTOMEHANIČAR, STROJOBRAVAR Razrednik/zamjenik: Mladen Budja / Milan Akik

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD

  OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 3 105 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 70

  Engleski jezik Petra Končić 2 70 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35

  Etika Darko Ciglenečki 1 35 4. Tjelesna i zdrav. kultura Branko Zelanto 1 35 5. Politika i gospodarstvo Ana Knežević-Hesky 2 70 UKUPNO 315 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (AUTOMEHANIČAR)

  6. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 35 A + B gr 7. Osnove tehničke mehanike Milan Akik 2 70 A + B gr 8. Elementi strojeva Vjekoslav Jozić 2 70 A gr 9. IN: Tehnike motornih vozila Mladen Budja 2 70 A gr UKUPNO 245

  STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR) 6. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 35 A + B gr 7. Osnove tehničke mehanike Milan Akik 2 70 A + B gr 8. Elementi strojeva i konstruiranje Ruža Šarčević Deur 2 70 B gr 9. IN: Tehnologija obrade i održavanja Ruža Šarčević Deur 2 70 B gr UKUPNO 245 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (AUTOMEHANIČAR)

  10. Tehnike motornih vozila Mladen Budja 2 70 A gr 11. Tehnologija održavanja vozila Mladen Budja 1 35 A gr 12. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić 0,5 17 A gr

  Praktična nastava u radnom procesu Tomislav Pielić 778 A gr UKUPNO 900

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR) 10. Tehnologija obrade i održavanja Andrija Pišković /

  Tomislav Pielić, Ernest Barun 1+2 105 B gr

  11. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić, Ernest Barun 0,5 17 B gr Praktična nastava u radnom procesu Tomislav Pielić 778 B gr

  UKUPNO 900 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU AM/SB 1460/1460

 • 34

  Razredni odjel: 2.E Zanimanje: BRAVAR, TOKAR, STOLAR Razrednik/zamjenik: Helena beljak / Vinko Cukovečki

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA

  TJ. GOD OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA

  1. Hrvatski jezik Jelena Tukač 3 105 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 70

  Engleski jezik Helena Beljak 2 70 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35

  Etika Darko Ciglenečki 1 35 4. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 1 35 5. Politika i gospodarstvo Darko Ciglenečki 2 70 UKUPNO 315

  STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (BRAVAR) 6. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 35 A + B gr 7. Osnove tehničke mehanike Milan Akik 2 70 A + B gr 8. Elementi strojeva i konstruiranje Ruža Šarčević Deur 2 70 A gr 9. IN: Tehnologija obrade i montaže Andrija Pišković 2 70 A gr UKUPNO 245 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (TOKAR)

  6. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 35 A + B gr 7. Osnove tehničke mehanike Milan Akik 2 70 A + B gr 8. Elementi strojeva i konstruiranje Ruža Šarčević Deur 2 70 B gr 9. IN: Tehnologija obrade i održavanja Ruža Šarčević Deur 2 70 B gr UKUPNO 245 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STOLAR)

  6. Tehnologija zanimanja Vinko Cukovečki 2 70 C gr 7. Matematika u struci Rajka Voćanec 1 35 C gr 8. Poznavanje materijala Rajka Voćanec 1 35 C gr 9. Crtanje s konstrukcijama Vinko Cukovečki 3 105 C gr

  10. IN: Poznavanje materijala Rajka Voćanec 1 35 C gr UKUPNO 280

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (BRAVAR) 10. Tehnologija obrade i montaže Ruža Šarčević Deur /

  Branko Veljančić, Ernest Barun

  1+2 105 A gr

  11. Praktična nastava u školi Branko Veljančić, Ernest Barun

  0,5 17 A gr

  Praktična nastava u radnom procesu Branko Veljančić 778 A gr UKUPNO 900

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (TOKAR) 10. Tehnologija obrade i održavanja Andrija Pišković /

  Branko Veljančić, Ernest Barun

  1+2 105 B gr

  11.

  Praktična nastava u školi Branko Veljančić, Ernest Barun

  0,5 17 B gr

  Praktična nastava u radnom procesu Branko Veljančić 778 B gr UKUPNO 900 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STOLAR)

  6. Tehnologija zanimanja Rajka Voćanec 1 35 C gr 11. Praktična nastava u školi Rajka Voćanec 5 175 C gr

  Praktična nastava u radnom procesu Rajka Voćanec 690 C gr UKUPNO SVEUKUPNO PO ZANIMANJU B/T/ST 1460/1460/1

  495

 • 35

  Razredni odjel: 2.F Zanimanje: FRIZER, KOZMETIČAR Razrednik/ zamjenik: Natalija Krsnik / Snježana Gašpar

  RB. PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ GOD.

  OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 105 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 70

  Engleski jezik Marina Krsnik 2 70 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 35

  Etika Darko Ciglenečki 1 35 4. Tjelesna i zdravstvena kultura Nikola Suntešić 1 35 5. Politika i gospodarstvo Ana Knežević-Hesky 2 70 UKUPNO 315 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (FRIZER) 6. Tehnologija frizerstva Divna Maričić 2 70 A gr 7. Poznavanje materijala Štefanija Boltek-

  Mihaljevski 1 35 A gr

  8. Matematika u struci Snježana Gašpar 1 35 A gr 9. Zdravstveni odgoj Natalija Krsnik 1 35 A gr 10. Psihologija komunikacije Ivo Dragić 1 35 A + B gr 11. IN: Manikiranje Sandra Juranić 1 35 A gr 12. IN: Ljekovito bilje Natalija Krsnik 1 35 A gr UKUPNO 280 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 6. Matematika u struci Snježana Gašpar 1 35 B gr 7. Osnove kozmetike Sandra Juranić 2 70 B gr 8. Kozmetologija Natalija Krsnik 1 35 B gr 9. Psihologija komunikacije* Ivo Dragić 1 35 A + B gr 10. Anatomija i fiziologija Natalija Krsnik 1 35 B gr 11. IN: Masaža tijela Sandra Juranić 1 35 B gr 12. IN: Ljekovito bilje Natalija Krsnik 1 35 B gr UKUPNO 280 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (FRIZER) 13. Tehnološke vježbe Divna Maričić 2 70 A gr 14. Praktična nastava u školi Divna Maričić 5 175 A gr

  Praktična nast. u radnom procesu Divna Maričić 655 A gr UKUPNO 900 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 13. Tehnološke vježbe Štefanija Boltek-

  Mihaljevski / Sandra Juranić

  1+1 70 B gr

  14. Praktična nastava u školi Sandra Juranić 1 35 B gr Praktična nast. u radnom procesu Sandra Juranić 795 B gr

  UKUPNO 900 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU F/K 1495 * radi lakše organizacije rada kozmetičari slušaju Psihologiju komunikacije zajedno s frizerima u 1. i 2. razredu, umjesto u 2. i 3.razredu

 • 36

  Razredni odjel: 3.D Zanimanje: AUTOMEHANIČAR, BRAVAR, STOLAR Razrednik/zamjenik: Mihaela Jazvec / Darko Ciglenečki

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD.

  OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 96 2. Njemački jezik Anamarija Buntak 2 64

  Engleski jezik Helena Beljak 2 64 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 32

  Etika Darko Ciglenečki 1 32 4. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 1 32 UKUPNO 224 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (AUTOMEHANIČAR)

  5. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 32 A gr 6. Osnove automatizacije Andrija Pišković 2 64 A + B gr 7. Osnove elektrotehnike i elektronike Milan Akik 1 32 A gr 8. Tehnike motornih vozila Mladen Budja 2 64 A gr 9. IN: Tehnike motornih vozila Mladen Budja 1 32 A gr

  10. IN: Dijagnostika motornih vozila Mladen Budja 1 32 A gr UKUPNO 256 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (BRAVAR)

  5. Matematika u struci Vlastimir M-Švaljek 1 32 B gr 6. Osnove automatizacije Andrija Pišković 2 64 A + B gr 7. Nove tehnologije Vjekoslav Jozić 2 64 B gr 8. IN: Tehnologija bravarije Ruža Šarčević Deur 2 64 B gr UKUPNO 224 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STOLAR)

  5. Tehnologija zanimanja Vinko Cukovečki 3 96 C gr 6. Crtanje s konstrukcijama Vinko Cukovečki 3 96 C gr 7. Matematika u struci Rajka Voćanec 1 32 C gr 8. IN: Matematika u struci Vinko Cukovečki 1 32 C gr 9. IN: Tehnologija zanimanja Rajka Voćanec 2 64 UKUPNO 320

  PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (AUTOMEHANIČAR) 11. Tehnologija održavanja vozila Mladen Budja 2 64 A gr 8. Tehnike motornih vozila Mladen Budja 1 32 A gr

  12. Praktična nastava u školi Tomislav Pielić 0,5 16 A gr Praktična nastava u radnom procesu Tomislav Pielić 688 A gr

  UKUPNO 800 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (BRAVAR)

  9. Tehnologija bravarije Ruža Šarčević Deur / Branko Veljančić, Ernest Barun

  2+2 128 B gr

  10. Praktična nastava u školi Branko Veljančić, Ernest Barun 0,5 16 B gr Praktična nastava u radnom procesu Branko Veljančić 656 B gr

  UKUPNO 800 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STOLAR)

  5. Tehnologija zanimanja Rajka Voćanec 1 32 C gr 10. Praktična nastava u školi Rajka Voćanec 4 128

  Praktična nastava u radnom procesu Rajka Voćanec 640 C gr SVEUKUPNO PO ZANIMANJU AM/B/ST 1280/1248/1344

 • 37

  Razredni odjel: 3.E Zanimanje: STROJOBRAVAR, TOKAR Razrednik/zamjenik: Darko Ciglenečki / Mihaela Jazvec

  RED. BR.

  PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD

  OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 96 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 64

  Engleski jezik Petra Končić 2 64 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 32

  Etika Darko Ciglenečki 1 32 4. Tjelesna i zdrav. kultura Nikola Suntešić 1 32 UKUPNO 224

  STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR) 5. Matematika u struci Vlastimir-M. Švaljek 1 32 A gr 6. Osnove automatizacije Andrija Pišković 2 64 A + B gr 7. Nove tehnologije Vjekoslav Jozić 2 64 A gr 8. IN: Tehnologija strojobravarije Mladen Budja 2 64 A gr UKUPNO 224

  STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (TOKAR) 5. Matematika u struci Vlastimir M.-Švaljek 1 32 B gr 6. Osnove automatizacije Andrija Pišković 2 64 A + B gr 7. Nove tehnologije Vjekoslav Jozić 2 64 B gr 8. IN: Tehnologija tokarenja Mladen Budja 2 64 B gr

  UKUPNO 224 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (STROJOBRAVAR)

  9. Tehnologija strojobravarije Ruža Šarčević Deur / Branko Veljančić, Ernest Barun

  2 + 2 128 A gr

  10. Praktična nastava u školi Branko Veljančić, Ernest Barun 0,5 16 A gr Praktična nastava u radnom procesu

  Branko Veljančić 656 A gr

  UKUPNO 800 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (TOKAR)

  9. Tehnologija tokarenja Ruža Šarčević Deur / Branko Veljančić, Ernest Barun

  2+2 128 B gr

  10. Praktična nastava u školi Branko Veljančić, Ernest Barun 0,5 16 B gr Praktična nastava u radnom procesu

  Branko Veljančić 656 B gr

  UKUPNO 800 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU SB/T 1248/1248

 • 38

  Razredni odjel: 3.F Zanimanje: FRIZER, KOZMETIČAR Razrednik/zamjenik: Nathali Šmuc / Natalija Krsnik

  RB PREDMET NASTAVNIK FOND SATI NAPOMENA TJ. GOD. OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA 1. Hrvatski jezik Valentina Ilić 3 96 2. Njemački jezik Nathali Šmuc 2 64

  Engleski jezik Petra Končić 2 64 3. Vjeronauk Mihaela Jazvec 1 32

  Etika Darko Ciglenečki 1 32 4. Tjelesna i zdravstvena kultura Branko Zelanto 1 32 UKUPNO 224 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (FRIZER) 5. Tehnologija frizerstva Divna Maričić 2 64 A gr 6. Poznavanje materijala Štefanija Boltek-

  Mihaljevski 2 64 A gr

  7. Dermatologija Natalija Krsnik 1 32 A + B gr 8. Matematika u struci Snježana Gašpar 1 32 A gr 9. Estetika i umjetnost Ana Krleža 1 32 A gr 10. IN: Matematika u struci Snježana Gašpar 1 32 A gr 11. IN: Vlasuljarstvo Jagoda Žegrec 1 32 A gr 12. IN: Tradicijske frizure Jagoda Žegrec 1 32 A gr UKUPNO 320 STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 5. Matematika u struci Snježana Gašpar 1 32 B gr 6. Osnove kozmetike Sandra Juranić 2 64 B gr 7. Kozmetologija Natalija Krsnik 2 64 B gr 8. Dermatologija Natalija Krsnik 1 32 A + B gr 9. Dijetetika Vesna Lipovac 1 32 B gr 10. IN: Matematika u struci Snježana Gašpar 1 32 B gr 11. IN: Osnove manikiranja Sandra Juranić 1 32 B gr UKUPNO 288 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (FRIZER) 13. Tehnološke vježbe Divna Maričić 2 64 A gr 14. Praktična nastava u školi Divna Maričić 3 96 A gr

  Praktična nastava u radnom procesu Divna Maričić 640 A gr UKUPNO 800 PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (KOZMETIČAR) 12. Tehnološke vježbe Sandra Juranić 2 64 B gr 13. Praktična nastava u školi Sandra Juranić 1 32 B gr

  Praktična nastava u radnom procesu Sandra Juranić 704 B gr UKUPNO 800 SVEUKUPNO PO ZANIMANJU F/K 1344/1312

 • 39

  5.3.Raspored učenika na praktičnoj nastavi

  5.3.1. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama-STROJARSTVO

  BR. OBRTNIČKA RADIONICA/VLASNIK GODINA

  OBRAZOVANJA I II III

  1. AUTO SERVIS M&B Vrtnjakovec 81 Krapinske Toplice 1 1

  2. JOSIP PLEŠKO Zabok Gubaševo 2a 1+2 2

  3. METAL MB Klanjec Lijepe naše 6 1 3

  4. OČIĆ Zabok Martinišće 50 1

  5. Zagorski vodovod Zabok K.Š. Đalskoga 1 2 2

  6. METALIS Donja Stubica Toplička Cesta 54 2 1+4 4

  7. MARTINKO Krunoslav Martinko Pregrada Lj. Gaja 16 1

  8. PIREKO Oroslavje M.Prpića 115a 1 1

  9. EPO Oroslavje Gajeva 16a 1+1 1

  10. OMCO Hum na Sutli Maribor 40/1 4 1+1 1

  11. Tibracommerce,Tuheljske Toplice Lj. Gaja 17 1

  12. Alati STUHNE Pregrada Valentino 8/2 3 2 4

  13. TPK OROMETAL, Oroslavje M. Prpića 118 1 3 1

  14. OPEL-KOZINA, Oroslavje Mokrice bb 1

  15. Slavko Petrinec Tuhelj 77 1

  16. Automehanika Jakopović, G. Stubica, Dobri Zdenci 1 1

  17. Dekor Zabok tvornica rasvjete zabok 1

  18. Br&že, Željko Poštek Zabok Martinišće 14a 1

  19. Frassinoxd.o.o.Horvačanska cesta 31 Zagreb 1

  20. Tomislav Roginić Zabok Grabrovec 92 1 1

  21. Kodrnja Danijel , zagorska sela 33 1

  22. VETROPAK STRAŽA Hum na Sutli 8

  23. OMP Obrada metala,trgovina vl. Vladimir Pleško 1 1

  24. Auto servis, popravak poljoprivrednih strojeva i trgovina 1

  25. Auto Hubert W golf 1

  26. Bauer d.o.o. Krapina 1

 • 40

  BR. OBRTNIČKA RADIONICA/VLASNIK GODINA

  OBRAZOVANJA I II III

  27. Auto mehaničar Pavlina 1

  28. METAL GRAĐEVNA BRAVARIJA I TRGOVINA vl.Žarko Oremuš,Oroslavje, Stubička Slatina 131 1

  29. Strojobravaraska radionica i trgovina na veliko vl. Golubić Slavko,Pregrada ,A-Kovačića 5 1

  30. PROMEGA,Metaloprerađivačka i trgovačka radnja MARIO KISELJAK Jazvine 67a, Radoboj 49232 1

  31. „ALUMONT“ Al, PVC Stolarija nekretnine vl. Mirko Blažević,Selno 113, Krapinske toplice 1

  32. VODOLIM instalacije d.o.o. Donja Stubica 3

  33. ŠTURMAN, Bravarska radionica vl. Božica Šturman, Vrtnjakovec 34,Krapinske Toplice 1

  U K U P N O: 21 16+14 26+9

  21 30 35

  5.3.2. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama-KOZMETIČARI

  BR. OBRTNIČKA RADIONICA/VLASNIK GODINA

  OBRAZOVANJA I II III

  1. „MDO“ kozmetiče usluge, trgovina i ugostiteljstvo,vl. V. Lenard, Doliće 74, Krapina

  2 1 3

  2. Kozmetički salon „DONATELLA“,Vl.Vesna G.Županić,Gajeva 5,Zlatar

  2 0 0

  3. PROVOBIS 1, d.o.o. za njegu i održavanje tijela, Lovački put 1 a, Zagreb

  0 0 1

  4. Kozm.-friz.salon ANITA,VL.Anita Jurman,M.Gupca 14,Kapina,Tel.049 370 416

  2 2 1

  5. Kozm.salon KOMPA,VL.Nada Cerovečki,Magistratska46,Krapina,Tel.049 371 549

  0 2 1

  6. TERME TUHELJ,Tuheljske Toplice 1 1 1

  7. Kozm.salon „MATIS No1“,Vl.Ankica Čolak,Brune Bušića 19,Zagreb

  1 0 0

  8. HARMONIE obrt,Vl.Ivana Kelavić,Pavla Lončara 1c,Zaprešić

  0 1 1

  9. „ESENCIJA“,obrt za medicinsko-kozmetičke usluge,Vl.Ivana Martinjak,Vukovarska ulica 18,Konjšćina

  0 2 0

  UKUPNO: 8 9 8

 • 41

  5.3.3. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama - FRIZERI

  Br. NAZIV SALONA – SJEDIŠTE - VLASNIK GODINA OBRAZOVANJA 1F 2F 3F 1. „ŠČUKANEC“-Veliko Trgovišće-Renata Ščukanec 1 2. „DORA“- Zabok – Sanja Gorički 1 1 3. „STAYL“- D.Stubica - Davorka Svetec 2 4. „Mi & Ni“ –Tuhelj –Mirjana Petrinec 1 5. „ANDREA“ Donja Stubica –Andrea Horvat 1 6. „MARINA“-Desinić-Marina Dravinec 1 7. „LECTUSART“-Stubičke Toplice-Vanda Pižir 2 8. „ŠKRBETA“-Zabok-Petra Škrbeta 1 9. „MINERVA“- Brestovec Orehovečki – M. Sedak Benčić 1 10. „MELIUS J&E“ j.d.o.o.-Donja Stubica 1 11. „MEN“- Bedekovčina – Vesna Mitrečić 1 12. „JOSIPA“-Zabok-Josipa Piljek 1 13. „ŠUŠKA SE ŠUŠKA“-Bedekovčina- Irena Gorički 1 14. „DEA“- Kumrovec- Andreja Grilec Kralj 1 15. „MIRA“- Zlatar – Tin Androić 1 16. „SNJEŽANA“-Lepajci-Snježana Topolovec 1 1 17. „EXCLUSIVE“ Marija Bistrica 1 18. „VERONIKA“ Klanjec-Veronika Lončar 1 19. „ELITE“-Zabok-Martina Šivalec 20. „M_DEA“Bedekovčina-Andrea Lešković 1 1 21. „ELENA“-Zlatar-Suzana Bačun 1 22. „TREND“ – Oroslavje, Danijela Ocvirek 1 1

  UKUPNO 8 10 9

 • 42

  5.3.4. Raspored učenika na praktičnoj nastavi u radionicama-STOLARI

  BR. OBRTNIČKA RADIONICA/VLASNIK GODINA

  OBRAZOVANJA I II III

  1. STOLARIJA ĆUK, Stubičke Toplice, Obrtnička 4, vl. Nedjeljko Ćuk 3 2 0

  2. Stolarija LISAK, Donja Stubica, Golubovečko naselje 35, vl. Darijo Lisak 0 1 0

  3. Stolarska radionica MEGLIĆ FRANJO, Veliko Trgovišće, Dubrovčan 40, vl. Franjo Meglić 0 4 2

  4. STOLARIJA IVICA LUNKO, Klanjec, Rakovec 4, vl. Ivica Lunko 1 0 0

  5. Stolarija DRVO-INTERIJER POZAIĆ,Selnica 42 B, Marija Bistrica, vl. Mladen Pozaić 0 1 0

  6. STOLARIJA DELIJA, vl.Goran Delija, Martinščina 22 2 0 0 7. GRADING d.o.o., Matije Gupca 21, Bedekovčina 1 0 0

  8. PROSTORIA d.o.o. Pustodol Začretski 19G, Sveti Križ Začretje 0 1 0

  9. MDA KISELJAK, j.d.o.oo za proizvodnju, trgovinu i usluge,Bregi Radobojski 147, Radoboj vl. Danijel Kiseljak

  0 0 1

  10. STOLARIJA KISELJAK, Krapina, Straža Krapinska 13, vl. Anđelko Kiseljak 1 0 0

  11. STOLARIJA LJUBEJ, Selno 74, Krapinske Toplice, vl. Božidar Ljubej 0 1 0

  12. Stolarija HORVAT, Ul. Rudolfa Jakuša-Španca 14A, Lug Poznanovečk, vl. Vladimir Horvat 0 0 1

  UKUPNO 8 10 4

  5.4. Godišnja organizacija nastave – obrtnička zanimanja 5.4.1. Raspored teorijske nastave, praktične nastave u školi i praktične nastave u radnom procesu - strojarstvo

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – CNC OPERATERI – 1.C PON UTO SRI ČET PET SUB R1 PN u školi – A gr PN u r.pr.* – B gr

  PN u školi – B gr PN u r.pr.* – A gr TN TN TN -

  R2 PN u školi – A gr PN u r.pr.* – B gr PN u školi – B gr PN u r.pr.* – A gr TN TN TN -

  * Učenici prvih razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – TOKARI – 2.E PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu

  R2 PN u radnom procesu PN u školi TN TN TN PN u radnom

  procesu

 • 43

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – TOKARI – 3.E PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN PN u radnom procesu TN PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu

  R2 TN TN PN u školi TN PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – VODOINSTALATERI – 1.D PON UTO SRI ČET PET SUB R1 TN TN TN PN u radnom procesu *

  PN u školi

  PN u radnom procesu *

  R2 TN TN TN PN u radnom procesu * PN u školi

  PN u radnom

  procesu * * Učenici prvih razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – AUTOMEHANIČARI – 2.D PON UTO SRI ČET PET SUB R1 PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu R2 PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – AUTOMEHANIČARI – 3.D PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN TN PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu R2 TN TN TN PN u radnom procesu

  PN u radnom procesu

  PN u radnom procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STROJOBRAVARI – 1.D PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN TN PN u školi PN u radnom procesu * PN u radnom

  procesu *

  R2 TN TN TN PN u školi PN u radnom procesu * PN u radnom

  procesu * * Učenici prvih razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STROJOBRAVARI – 2.D PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu

  R2 PN u školi PN u radnom procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu

 • 44

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STROJOBRAVARI – 3.E PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN PN u školi TN PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu

  R2 TN TN PN u radnom procesu TN PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – BRAVARI – 1.D PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN TN PN u radnom procesu * PN u školi

  PN u radnom

  procesu *

  R2 TN TN TN PN u radnom procesu * PN u školi

  PN u radnom

  procesu * * Učenici prvih razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – BRAVARI – 2.E PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 PN u radnom procesu PN u školi

  TN TN TN PN u radnom

  procesu

  R2 PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – BRAVARI – 3.D PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN TN PN u školi PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu

  R2 TN TN TN PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu 5.4.2. Raspored teorijske nastave, PN u školi i PN u radnom procesu – obrada drva

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STOLARI – 1.F PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN PN u radnom procesu * PN u školi TN TN PN u radnom

  procesu *

  R2 TN PN u radnom procesu * PN u školi TN TN PN u radnom

  procesu * * Učenici prvih razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

 • 45

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STOLARI – 2.E PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 PN u radnom procesu PN u školi TN TN TN PN u radnom

  procesu

  R2 PN u radnom procesu PN u školi TN TN TN PN u radnom

  procesu RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – STOLARI – 3.D

  PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN TN TN PN u školi PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu

  R2 TN TN TN PN u školi PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu 5.4.3. Raspored teorijske nastave, PN u školi i PN u radnom procesu – osobne usluge

  *Učenice prvog razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – FRIZERI – 3.F PON UTO SRI ČET PET SUB R1 PN u školi TN TN TN PN u radnom procesu

  PN u radnom procesu

  R2 PN u školi TN TN TN PN u radnom procesu PN u radnom procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – KOZMETIČARI – 1.F

  PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN PN u školi PN u radnom

  procesu * TN TN PN u radnom

  procesu *

  R2 TN PN u školi PN u radnom

  procesu * TN TN PN u radnom

  procesu * * Učenice prvog razreda kreću na Praktičnu nastavu u radnom procesu tek u 10.mj.2018.g. nakon položene Zaštite na radu.

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – FRIZERI – 1.F PON UTO SRI ČET PET SUB R1 TN PN u školi PN u radnom

  procesu * TN TN PN u radnom

  procesu * R2 TN PN u školi PN u radnom

  procesu * TN TN PN u radnom

  procesu *

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – FRIZERI – 2.F PON UTO SRI ČET PET SUB R1 TN PN u radnom

  procesu PN u školi TN TN PN u radnom

  procesu R2 TN PN u radnom

  procesu PN u školi TN TN PN u radnom

  procesu

 • 46

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – KOZMETIČARI – 2.F PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 TN PN u radnom procesu PN u radnom

  procesu TN TN PN u radnom

  procesu

  R2 TN PN u radnom procesu PN u školi TN TN PN u radnom

  procesu

  RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE – KOZMETIČARI – 3.F PON UTO SRI ČET PET SUB

  R1 PN u školi TN TN TN PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu

  R2 PN u radnom procesu TN TN TN PN u radnom

  procesu PN u radnom

  procesu 5.5. Izvannastavne aktivnosti

  5.6. Dodatna nastava

  RB PREDMET BR.UČ. BR. SATI/TJ NASTAVNIK

  1. STROJARSKE KONSTRUKCIJE 15 2 Andrija Huić

  2. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 15 15

  1 1

  Ana Knežević-Hesky Renata Čandrlić

  3. LIKOVNA UMJETNOST 10 1 Ana Krleža

  4. TEHNIČKA MEHANIKA 10 1 Davor Sokač

  RB IZVANNASTAVNA AKTIVNOST BR.UČ. BR.

  SATI/TJ VODITELJ

  1. LITERARNO - SCENSKA GRUPA 15 1 Karmela Šafarik - Todorović

  2. NOVINARSKA GRUPA 10 1 Jelena Tukač

  3. VJERONAUČNA GRUPA 20 2 Mihaela Jazvec

  4. EKO GRUPA 15 1 Vesna Lipovac

  5. CRVENI KRIŽ 10 1 Marcela Rasonja

  6. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 10 1 Karmela Šafarik-Todorović

  7. KREATIVNA GRUPA 10 1 Valentina Ilić

  8. E- KLUB 15 1 Marina Krsnik

  9. RUSKI JEZIK 10 1 Karmela Šafarik - Todorović

  10. MLADI KROATISTI 10 1 Karmela Šafarik-Todorović Jelena Tukač

 • 47

  5.7. Dopunska nastava

  RB PREDMET BR.UČ. BR.SATI/TJ NASTAVNIK

  1. HRVATSKI JEZIK 21 2 Karmela Šafarik- Todorović

  2. ENGLESKI JEZIK 13 1 Marina Krsnik

  3. ENGLESKI JEZIK 7 1 Helena Beljak

  4. MATEMATIKA 10 +10 2 Anita Šipek

  5.8. Fakultativna nastava

  RB PREDMET BR.UČ. BR.SATI/TJ NASTAVNIK

  1. FIZIKA 8 2 Marcela Rasonja

 • 48

  7. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA ZA ŠK.GODINU 2018./19. POČETAK NASTAVNE GODINE 03.09.2018. Završetak 1. polugodišta 21.12.2018. Zimski odmor 24.12. 2018. – 11. 01. 2019. Početak nastave u 2. polugodištu 14.01.2019. Proljetni odmor 18.04.2019. – 26.04.2019. Završetak nastavne godine za učenike završnih razreda 22.05.2019.

  Završetak nastavne godine 14.06.2019. Početak ljetnog odmora za učenike 17.06.2019. Napomena: Prvo polugodište počinje 03.09.2018. po rasporedu 1. Drugo polugodište počinje 14.01.2019. po rasporedu 2. Nakon proljetnog odmora nastava počinje 29.04.2019. po rasporedu 1.

  7.1. Vremenska organizacija rada RADNI TJEDNI

  I. POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE

  MJESEC BROJ RADNIH TJEDANA MJESEC BROJ

  RADNIH TJEDANA IX. 4 I. 3 X. 4 II. 4 XI. 4 III. 4 XII. 3 IV. 3

  V. 4 (3) VI. 2

  UKUPNO 15 UKUPNO 20 (17) Nastavna godina planira se u 35 radnih tjedana (175 nastavnih dana), osim za učenike završnih razreda kojima je nastava organizirana u 32 radna tjedna (160 nastavnih dana).

 • 49

  PRAZNICI

  I. POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE

  DATUM PRAZNIK DATUM PRAZNIK

  08.10.2018. Dan neovisnosti 21.04.2019. Uskrs 01.11.2018. Svi sveti 22.04.2019. Uskrsni ponedjeljak 25.12.2018. Božić 01.05.2019. Praznik rada 26.12.2018. Sveti Stjepan 20.06.2019. Tijelovo 01.01.2019. Nova godina 22.06.2019. Dan antifaš. borbe 06.01.2019. Sveta tri kralja 25.06.2019. Dan državnosti

  RADNI DANI S PROMJENOM ILI ODSTUPANJEM OD RASPOREDA: 05.10.2018. Svjetski dan nastavnika – nenastavni dan 21.12.2018. izmijenjen raspored sati Domaćinstvo županijskog natjecanja – prema Vremeniku natjecanja 17.04.2019. Eko kviz – promjena rasporeda 11.05.2019. (subota) – Otvoreni dan škole 22.05.2019. Dan maturanata (izmijenjen raspored sati) 29.05.2019. Svjetski dan sporta (Dan škole) – izmijenjen raspored sati 14.06.2019. izmijenjen raspored sati Dani predviđeni za školske izlete i ekskurzije – tijekom nastavne godine (izmijenjen raspored sati) DOPUNSKI RAD: od 27.05.2019. do 14.06.2019. – za učenike završnih razreda od 26.06.2019. do 05.07.2019. – za ostale učenike POPRAVNI ISPITI: JESENSKI ROK: 22. – 23.08.2019. PRAĆENJE REALIZACIJE, USPJEHA I IZOSTANAKA: - pratit će se kvartalno : nakon 8 tjedana

  nakon 15 tjedana nakon 26 tjedana

 • 50

  RODITELJSKI SASTANCI :

  RAZREDI VRIJEME REALIZACIJE

  - prvi razredi (1.a, 1.b, 1.d, 1.e, 1.f)

  prvi roditeljski sastanak: 11.09.2018. drugi roditeljski sastanak: od 26.11.2018. do 30.11.2018. treći roditeljski sastanak: od 04.04.2019. do 12.04.2019.

  - drugi razredi (2.a, 2.b, 2.d, 2.e, 2.f) - 3.a i 3.b razred

  prvi roditeljski sastanak: od 11.09.2018. do 20.09.2018. drugi roditeljski sastanak: od 26.11.2018. do 30.11.2018. treći roditeljski sastanak: od 04.04.2019. do 12.04.2019.

  - završni razredi (4.a, 4.b, 3.d, 3.e, 3.f)

  prvi roditeljski sastanak: od 11.09.2018. do 20.09.2018. drugi roditeljski sastanak: od 26.11.2018. do 30.11.2018. treći roditeljski sastanak: od 26.03.2019. do 29.03.2019.

  Ovisno o obrazovnoj i odgojnoj situaciji u razredu, odabiru ponude za realizaciju školskih izleta i dr., razrednici mogu sazvati roditeljski sastanak i izvan ovih termina. KONTROLNI ISPITI

  ISPIT TERMIN NAPOMENA Kontrolni ispit 11. do 22.03.2019. 2. razredi obrtničke škole

 • 51

  Kalendar izradbe i obrane završnog rada – računalni tehničar za strojarstvo i obrtnička zanimanja

  AKTIVNOST TERMIN

  RTS OBRTNIČKA ZANIMANJA ZIMSKI ROK

  Izbor tema do 31.10.2018. do 31.10.2018. Prijava obrane završnog rada do 30.12.2018. do 30.12.2018. Izradba završnog rada do 21.01.2019. do 21.01.2019. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada 23.01.2019. 23.01.2019. Sjednica prosudbenog odbora 30.01.2019. 30.01.2019. Obrana završnog rada 04.02.2019. 04.02.2019. Sjednica prosudbenog odbora 04.02.2019. 04.02.2019. Uručivanje svjedodžbi 08.02.2019. 08.02.2019.

  LJETNI ROK

  Izbor tema do 31.10.2018. do 31.10.2018. Prijava obrane završnog rada do 01.04.2019. do 01.04.2019. Izradba završnog rada do 10.05.2019. do 10.05.2019. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada 29.05.2019. 28.05.2019. Sjednica prosudbenog odbora 30.05.2019. 30.05.2019. Obrana završnog rada 10.06.-11.06.2019. 06.06.-11.06.2019. Sjednica prosudbenog odbora 12.06.2019. 12.06.2019. Uručivanje svjedodžbi 28.06.2019. 28.06.2019. JESENSKI ROK Izbor tema do 31.10.2018. do 31.10.2018. Prijava obrane završnog rada do 10.07.2019. do 10.07.2019. Izradba završnog rada do 19.08.2019. do 19.08.2019. Predaja pisanog dijela izradbe završnog rada 20.08.2019. 20.08.2019. Sjednica prosudbenog odbora 23.08.2019. 23.08.2019. Obrana završnog rada 30.08.2019. 30.08.2019. Sjednica prosudbenog odbora 30.08.2019. 30.08.2019. Uručivanje svjedodžbi 11.09.2019. 11.09.2019. Kalendar polaganja pomoćničkog ispita Pomoćnički ispit provodit će se u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja će i utvrditi kalendar polaganja ispita. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje propisala je okvirne rokove za polaganje pomoćničkog ispita:

  I. ROK: 15.06. – 15.07.2019. II. ROK: 15.09. – 15.10.2019. III. ROK: 15.02. – 15.03.2020.

 • 52

  Pomoćnički ispit provodit će povjerenstva koja će imenovati Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019. Ljetni ispitni rok Prijava: od 01. prosinca 2018. do 15. veljače 2019. Objava rezultata: 15. srpnja 2019. Izdavanje svjedodžbi: 17. srpnja 2019. DATUM ISPITI

  05.06.2019. KEMIJA FILOZOFIJA

  06.06.2019. NJEMAČKI JEZIK A I B POVIJEST

  07.06.2019. FIZIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO

  10.06.2019. GEOGRAFIJA SOCIOLOGIJA

  11.06.2019. LIKOVNA UMJETNOST TALIJANSKI JEZIK

  12.06.2019. BIOLOGIJA PSIHOLOGIJA

  13.06.2019. INFORMATIKA VJERONAUK 17.06.2019. HRVATSKI JEZIK A I B (test) 18.06.2019. HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 19.06.2019. ENGLESKI JEZIK A I B 26.06.2019. MATEMATIKA A I B

  27.06.2019. LOGIKA ŠPANJOLSKI JEZIK A I B

  28.06.2019. GLAZBENA UMJMETNOST ETIKA

 • 53

  Jesenski ispitni rok Prijava: srpanj 2019. Objava rezultata: 17.09.2019. Izdavanje svjedodžbi: 19.09.2019.

  DATUM ISPITI

  23.08.2019. GEOGRAFIJA TALIJANSKI JEZIK A I B

  26.08.2019. ENGLESKI JEZIK A I B POVIJEST

  27.08.2019. HRVATSKI JEZIK A I B (TEST) GLAZBENA UMJETNOST

  28.08.2019. HRVATSKI JEZIK A I B (ESEJ) LOGIKA

  29.08.2019. FIZIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO

  30.08.2019. MATEMATIKA A I B ETIKA

  02.09.2019. BIOLOGIJA PSIHOLOGIJA

  03.09.2019. KEMIJA NJEMAČKI JEZIK A I B

  04.09.2019. SOCIOLOGIJA LIKOVNA UMJETNOST

  05.09.2019. INFORMATIKA FILOZOFIJA

  06.09.2019. FRANCUSKI JEZIK A I B VJERONAUK

  U periodu od 17. do 19.06.2019. god. održat će se probna državna matura iz

  obaveznih predmeta za učenike 3.A i 3.B razreda.

 • 54

  8. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLE 8.1. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole

  NAZIV DOGAĐANJA OKVIRNO VRIJEME

  REALIZACIJE

  MJESTO REALIZACIJE NAČIN REALIZACIJE

  NOSITELJI I SURADNICI AKTIVNOSTI

  Međunarodni dan mira 21.09.2018. SŠ Oroslavje Plakat Mala škola demokracije

  Ana knežević-Hesky Renata Čandrlić

  Svjetski dan učitelja 05.10.2018. SŠ Oroslavje Plakat Mala škola demokracije

  Ana knežević-Hesky Renata Čandrlić

  Dan nezavisnosti RH 08.10.2018. SŠ Oroslavje Plakat 4a Renata Čandrlić,prof.povijesti

  Shakespeare u Oroslavju Listopad 2018.-svibanj 2019.

  Scena Vidra, Srednja škola

  Oroslavje. Gradska knjižnica

  • Kazališna predstava Macbeth

  • Radionice (likovne, glazbene, jezične, dramske)

  • Radionice: Shakespeare u vremenu i prostoru, Suđenje Lady Macbeth

  • Dramsko uprizorenje za učenike i djelatnike SŠ Oroslavje te zainteresirane građane

  • Hrvatski glumci o Shakespeareu (organiziranje gostovanja)

  Voditelji projekta: Marina Krsnik, prof., Helena Beljak,

  prof. Suradnici:Karmela Šafarik-

  Todorović, prof. Jelena Tukač, prof.

  Ana Knežević-Hesky, prof

  Renata Čandrlić, prof. Ana Krleža, prof.

 • 55

  NAZIV DOGAĐANJA OKVIRNO VRIJEME

  REALIZACIJE

  MJESTO REALIZACIJE NAČIN REALIZACIJE

  NOSITELJI I SURADNICI AKTIVNOSTI

  • Izrada plakata, prezentacija kratkog videoisječka

  • Izrada obavijesnih letaka za učenike i građanstvo

  Besplatni online tečajevi o Shakespeareu

  Svjetski dan pješačenja

  15.10.2018.

  Maribor i Pohorje

  terenska nastava

  Vesna Lipovac i SV prirodne grupe predmeta

  Dan zahvalnosti za plodove zemlje – DANI KRUHA 10./2018. Predvorje škole priredba,izložba, plakati

  Mihaela Jazvec, Jelena Tukač, Ana Krleža, Sara Blažev, Andrija Huić

  Mjesec hrvatske knjige 15.10.-15.11.2018. Školska knjižnica Izložba novih naslova u knjižnici Branko Čičko

  Obilježavanje “Dan sjećanja na žrtve Vukovara” 19.11.2018. SŠOroslavje Plakat

  Mala škola demokracije Ana knežević-Hesky

  Renata Čandrlić Međunarodni dan volontera 05.12.2018. SŠOroslavje Volonterska aktivnost

  Volonterski klub SŠOroslavje

  Večer matematike 06.12.2018. SŠ Oroslavje radionice

  Hrvatsko matematičko društvo, Anita Šipek i učenici 1.a i 1.b

  razreda Darujmo Božić 17. 12. 2018. – 21.

  12. 2018. Predvorje škole priredba, božićni sajam Karmela Šafarik-Todorović, Mihaela

  Jazvec Dan međunarodnog priznanja RH 15.01.2019. SŠOroslavje Plakat

  Mala škola demokracije Ana knežević-Hesky

  Renata Čandrlić Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta 27.01.2019. SŠOroslavje Plakat

  Mala škola demokracije Ana knežević-Hesky

 • 56

  NAZIV DOGAĐANJA OKVIRNO VRIJEME

  REALIZACIJE

  MJESTO REALIZACIJE NAČIN REALIZACIJE

  NOSITELJI I SURADNICI AKTIVNOSTI

  Renata Čandrlić

  Valentinovo

  Veljača 2019. Predvorje škole Plakati, “Romantični kutak”

  Karmela Šafarik-Todorvić, Jelena Tukač, Mihaela jazvec, Ana Krleža, Vesna Lipovac, Valentina Ilić, Eko

  grupa, Vjeonaučna grupa Maskenbal - biranje najbolje maske 3. ožujka 2019. Predvorje škole

  Prezentacija maski, izbor najbolje maske

  Ana Krleža

  Obljetnica rođenja (140.g.) Alberta Einsteina (1879.)

  14.03.2019.

  SŠ Oroslavje

  plakati

  Snježana Gašpar i učenici 3.a razreda

  Svjetski dan zaštite šuma

  21.03.2019.

  SŠ Oroslavje

  plakati

  Vesna Lipovac i Eko grupa

  Svjetski dan kazališta 27. ožujka 2019. Predvorje škole plakati Stručno vijeće hrvatskoga jezika i umjetnosti Očuvanje digniteta Domovinskog rata I promicanje istine o Domovinskom ratu

  Ožujak-travanj 2019. SŠOroslavje Tribina

  Udruge branitelja KZŽ,Mladen Ptičar,mag.ing.

  Učenici 4 a I 4 b, Renata Ćandrlić,prof.povijesti

  Dan inženjera

  14.04.2019.

  Mokrice i Igrišće

  terenska nastava

  Marcela Rasonja i SV prirodne grupe predmeta

  Noć knjige travanj 2019. Školske učionice, knjižnica i hol

  Organizacija sata poezije, zajedničko čitanje književnih

  tekstova, razmjena knjiga, izložba literarnih radova

  Stručno vijeće hrvatskoga jezika i umjetnosti u suradnji s drugim

  stručnim vijećima

  Uskrs Travanj 2019. SŠ Oroslavje Plakati, radionice, Mihaela Jazvec, Vjronaučna grupa, Vesna Lipovac , Eko grupa Obljetnica smrti (500.g.) Leonarda da Vincija (1519.)

  02.05.2019.

  SŠ Oroslavje

  plakati

  Vlastimir-M. Švaljek i učenici 2.a razreda

 • 57

  NAZIV DOGAĐANJA OKVIRNO VRIJEME

  REALIZACIJE

  MJESTO REALIZACIJE NAČIN REALIZACIJE

  NOSITELJI I SURADNICI AKTIVNOSTI

  Svjetski dan Crvenog križa 08.05.2019. SŠ Oroslavje plakati Marcela Rasonja i Crveni križ

  Svjetski dan sporta (Dan škole)

  29.05.2019.

  gradsko igralište Oroslavje

  sportske igre

  Branko Zelanto i Nikola Suntešić

  Završna svečanost lipanj 2019. Dom kulture Oroslavje/ predvorje škole

  Predstavljanje maturanata, prigodni glazbeno – scenski

  program

  Stručno vijeće hrvatskoga jezika i umjetnosti u suradnji s drugim stručnim vijećima

  Odbor za organizacijukulturnih i javnih aktivnosti škole zadužen ej za organizaciju i provođenje aktivnosti. Članovi odbora: Karmela Šafarik-Todorović Jelena Tukač Renata Čandrlić Mihaela Jazvec

 • 58

  8.2. Terenska nastava, posjeti, školski izleti i ekskurzije

  RAZ. ODJ

  PLAN. BR.UČ. OPIS EKSKURZIJE ODREDIŠTE

  TERMIN

  VODITELJ/ ORGANIZATOR

  2.B 23 Posjet Energetskom centru Bračak Bračak 04 -

  06/2019 Andrija Pišković REGEA

  2.B, 3.B, 4.B 68

  Posjet tvrtkama (Pireco, EPO, TPK Orometal) (terenska nastava)

  Oroslavje 03/2019 05/2019

  Andrija Huić Darko Cobović SV strojarstvo I

  4.B 24 Posjet energetskom centru GVIK Krapinske Toplice

  03/2019 Davor Sokač

  4.B Posjet HELIO CENTRU Krapinske Toplice

  Krapinske Toplice

  03/2019 Vjekoslav Jozić

  1.F, 2.E, 3.D (STOLARI) 22

  AMBIENTA 2018 – Posjet Međunarodnom sajmu namještaja, unutranjeg uređenja i prateće industrije (Zagr. velesajam)

  Zagreb 12. 10. 2018.

  Vinko Cukovečki Rajka Voćanec

  1.F,2.F,3.F 52

  Posjet Međunarodnom sajmu kozmetike, pribora i opreme za salone - Dani ljepote

  Zagreb 03/2019 Jagoda Žegrec Sandra Juranić Divna Maričić razrednici

  1.F, 2.F, 3.F 27

  Posjet SCHWARZKOPF PROFESSIONAL-ESSENTIAL LOOKS 2018. ASK AKADEMIJI

  Zagreb 11/2018 Jagoda Žegrec Divna Maričić

  3.A, 3.B 4.A, 4.B 84

  Posjet gradu heroju – Vukovaru (terenska nastava)

  Vukovar 9. 11. 2018.

  Renata Čandrlić Ana Knežević Hesky

  1.A, 1.B, 2.A, 2.B

  75

  Posjet Pohorju i Mariboru (terenska nastava)

  Pohorje – Maribor (SLO)

  15.10. 2018.

  Vesna Lipovac Marcela Rasonja Anita Šipek Branko Zelanto

  1.A - 2.A 1.B - 2.B 75

  Dvodnevna školska ekskurzija – Dolina Neretve

  Dolina Neretve

  06/2019 Marcela Rasonja Damir Čukman Vesna Lipovac Jelena Tukač

  SVI RAZREDI 50-200

  Posjet - kazalište, izložbe, koncerti, muzeji, kino

  Zagreb

  Vremenik u skladu s ponudama predstava, koncerata izložbi

  SV hrvatskog j. i umjetnosti razrednici

  1.A - 4.A 1.B - 4.B 49

  Posjet Sceni Vidra (kaz. Predstava W. Shakespearea ”Macbeth”), razgled

  Zagreb 4.10.2018. Marina Krsnik Renata Čandrlić Karmela Šafarik – Todorović

 • 59

  RAZ. ODJ

  PLAN. BR.UČ. OPIS EKSKURZIJE ODREDIŠTE

  TERMIN

  VODITELJ/ ORGANIZATOR

  postave Strossmayerove galerije, posjet HAZU

  Vesna Lipovac

  3.A, 3.B 2.D, 2.E, 2.F 100

  Školska ekskurzija (maturalno putovanje)

  RH Crna Gora

  08/2019 Renata Čandrlić Vlastimir M. Švaljek Helena Beljak Mladen Budja Natalija Krsnik

  SVI RAZREDI 50-100

  Školski izlet - Advent u Beču

  Beču 12/2018 Mihaela Jazvec razrednici

  1.A, 1.B 2.A, 2.B 75

  Posjet Parku znanosti (Mokrice) i Party landu (Igrišče) (terenska nastava)

  Mokrice Igrišče

  14. 04. 2019

  Vesna Lipovac Marcela Rasonja Anita Šipek Branko Zelanto

  1.C., 1.D, 1.F, 2.D, 2.E, 2.F,

  3.D, 3.E, 3.F

  100-150

  Školski izlet u Nacionalni park Plitvička jezera

  Plitvička jezera

  03/2019 Mihaela Jazvec Razrednici obrtničkih razreda

  2.F, 3.F 19

  Praktična nastava za frizerke u Centru za rehabilitaciju Varaždin – podr.Pustodol (terenska nastava)

  Pustodol (Centar za rehabilitaciju Varaždin – pod. Pustodol)

  22.10. 2018. 5.12. 2018.-24.4. 2019.

  Divna Maričić

 • 60

  8.3. Natjecanja 8.3.1. Natjecanja u znanju RAZRED PREDMET / ZANIMANJE NAPOMENA STRUČNO VIJEĆE HRVATSKOG JEZIKA I UMJETNOSTI Karmela Šafarik Todorović/Jelena Tukač

  1.A, 2.A, 3.A,4.A Hrvatski jezik

  Karmela Šafarik-Todorović/Jelena Tukač

  svi LIDRANO

  Karmela Šafarik – Todorović Jelena Tukač

  1.A, 2.A, 3.A, 4.A

  Europa u školi, Nagrada Gjalski, Natječaj za kajkavske književne radove učenika, Pjesnička nagrada Antun Mihanović, SFera Novigradsko proljeće

  STRUČNO VIJEĆE STRANIH JEZIKA Marina Krsnik 2.A, 4.A Engleski jezik Helena Beljak 2.B, 4. B Engleski jezik Magdalena Adamčević Čolić 1.A, 2.A, 4.A Njemački jezik

  Ana Marija Buntak 2.A Njemački jezik Nathali Šmuc 3.A, 4.A, 4.B Njemački jezik Astrid Milunović 2.A Latinski jezik STRUČN