ishrana referat

Author: kimberly-carlson

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  1/13

  Истраживањем културе исхране једног народадобијамо уверљив опис не само навика у исхранивећ и друштвено-политичких услова и вредности

  неког народа у одређеном времену. С другестране промене у историјским епохама иполитичким околнистима свој непосредни одра!имају и у свакодневној култури исхране. "тнолог#нтонић сматра да су са политичким ути$ајимасти!али и они у исхрани али су се лакше примали

  јер нису идеолошки обојени. Србија на раскршћуисторијских путева постала је гастрономскикотао са мешавином ра!личитих кухиња.

  Српска кухиња је хетерогена и на!ивна$ионална кухиња може бити само услован.%урна историјска догађања ути$ала су на исхранународа па сваки регион има своје спе$и&ичности.

  'ресудан ути$ај је(-ви!антијско-грчки тј. медитерански-оријентални тј. турски-аустроугарски

  'очетак српске на$ионалне кухиње ва!ује се!а династију )емањића. 'остји прича да се надвору $ара *ушана јело !латним виљушкама док

  је "вропа јела прстима. )еки историчари сматрајуда се виљушка код нас јавила пре него у многимевропским !емљама !бог проклама$ије +атоличке

  ,

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  2/13

  $ркве да је виљушка ђавоља алатка . /енаупотреба је до!вољена тек почетком ,0.века.

  )а питање шта се јело у Србији тог времена

  одговор се мора тражити у два прав$а( шта се јелона двору а шта остало становништво. )а двору и укућама богате властеле јело се како и доликујетом сталежу. )а трпе!и је било пуно дивљачи

  рибе свих врста меса нарочито овнујскогпернате живине сувог меса и сланине. 1ело јеимало и!у!етну важност на двору. 2 $арскојтрпе!и у време $арева *ушана и 3роша старао себудући кне! 4а!ар који је имао титулу ставио$а.

  5"6"'7 С# *825# )"9#/И:#

  %и&тек( 2д јунећег би&тека исеку се осредњикомадићи и потопе у расол од купуса да одстоједан и ноћ.И!ваде се осуше и утрљају белим лукоми маслиновим уљем.7ако маринирано месо се

  ;

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  3/13

  пече на жару..године.

  2бичан народ !нао је само !а кашику и тодрвену.+ашика је право обележје српске кухињетог времена.2бро$и су до средине прошлог векабили чорбасти а виљушка и нож су сеупотребљавали само !а пра!нике када се јелопечење.

  3 то време се јело само два пута дневно-у ,,сати и други оут пре смркавања.+о је чувао стокуили радио у пољу носио је и ужину- парчепроје парче сира комад сланине бели лук ишљивови$у.*оручак је уведен много касније под

  ути$ајем

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  4/13

  њега испечен у пепелу или на врелом камену.3средњевековној Србији хлеб се месио одмешавине пшени$е јечма ражи проса и

  оваса.3месило би се тесто ставило на жар лишће!еља потом би се тесто !атрпало листовима и!атрпало пепелом.%огатији су јели хлеб одпшени$е а сиромашнији хлеб од суражи$еC!об раж хељдаD.'ошто је хлеб био основнахрана а често и једина храна сиромашногстановништва чак су и !акони средњег века уСрбији де&инисали нормативе квалитета хлеба.

  .

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  5/13

  5"6"'7

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  6/13

  готова а најбоље је служити у! подварак сарму иликисео купус

  94"+2

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  7/13

  луком !атим попара од старог хлеба и сира као икркуша-јело од лепиње удробљене у млеко.

  Састој$и !а E пор$ијепаковање кукуру!ног брашна !а палентумасла$ или маргаринсо0 јајабрашнопрашка шунка или било која салама или ситно се$каносуво месопавлака или кисело млеко

  'рипрема3 пола литре воде ставити ка&ену кашику соли ико$ки$у масла$а или маргарина па кад вода провридодавати кукуру!ног брашна толико да маса није нипрегуста ни преретка. )ајбоље је да буде мало ређе пакувати у! стално мешање око E-F мин. )акон тогаоставити да се прохлади.3мутити 0 јаја и додати две

  ?

  http://www3.serbiancafe.com/kuvar/img/5268_palenta.jpg

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  8/13

  кашике оштрог брашна Cда се палачинке не распаднуD ина свако јаје прстохват соли те пећи палачинкенормалне величине. Исећи прашку шунку на траке по

  ду!ини. )а палачинку ставити B супеном кашикоми!вађене кугле паленте и у паленту ставити око F>грама прашке шунке. 'реклопити палачинку и саставокренути на доле на тањиру према!ати павлаком илипрелити киселим млеком.

  1едно аутентично српско јело по речимаетнолога #нтонића је и скоро !аборављена$и$вара која се и данас спрема по старој

  ре$ептури и то само у Србији.

  Састој$и, л воде,H; кг кукуру!ног брашна

  @

  http://www3.serbiancafe.com/kuvar/img/574_cicvara.jpg

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  9/13

  око ;F> г кајмака или младог сира;-B кашике масти;-B јаја

  сол'рипремаСтавите воду да прокључа. *одајте со и маст и у! бр!омешање сипајте кукуру!но брашно да се не би стваралегрудви$е. *одајте кајмак може и обичан сир чак итврђи и!рендани ако немате бољи или комбина$ијасвих њих Cшта вам се нала!и у &рижидеруD. )аставите

  мешање и када маст почне да и!ла!и на површину$и$варе а препо!наћете тако што се ствара &ини сјајнислој на површини и $и$вара се лагано кашиком одвајаод дна. 'робајте и досолите ако треба. Смакните саватре уба$ите јаја и промешајте. 8ратите на ватрумешајући ;-B минуте.Иде одлично у! кисело млеко.

  9"С2 И '285:"

  9еса је на трпе!и било ретко у прошлости тек

  једном или двапут недељно и то најчешћепилетина у унутрашњости Србије гуска у8ојводини. 'ечење прасеће или јагњеће јело се

  ретко !а верске пра!нике.

  =

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  10/13

  3 Срему се све до појаве !амр!ивача и&рижидера месо по!ајмљивало од клања доклања тако да га је често било свежег и кући.

  9есо се продавало свеже и усољено. 'равиле сусе прерађевине од меса(сланина шунка кобаси$е.

  'оврће које се користило у исхрани гајило сеу бли!ини кућа и на!ивало се !еље Cкупус репабундева бостанD љуто !еље C$рни и бели лук

  роткваD и махуне Cсочиво боб пасуљ грашакборанијаD.

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  11/13

  становника 8ојводине па тако и у исхрану.1елаод теста су и! немачке кулинарске тради$ије иомиљена су у 8ојводини./их смо примили од

  досељених )ема$а и Словака.)ајједноставнија јела од теста су

  ре!ан$и.2ни се кувају у сланој води и једу каододатак гулашима и паприкашима. 7акође се!акувавају и у супе или у кипуће млеко сашећером. )а трпе!и житеља Срема често су и

  ре!ан$и са сиром маком орасума или пекме!ом.2сим ре!ана$а једу се и &леки$е од теста ра!нихвеличина.9ање &леки$е се !акувавају у супу авеће се једу са купусом или кромпиром-гренадирмарш C *ер Iренадиер марсх D.2миљено

  јело од теста су и шу&нудле CС$хуп&нуделD којесе праве од млаке воде брашна соли и обареног

  кромпира. 2д и!рађеног теста &ормирају се ролни$е кије се секу на мање комаде и обаре уосољениј води.'осебно се на масти упрже хлебнемрви$е и сједине са обареним тестом.)а сличанначин спремају се и кнедле са шљивама.

  ,,

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  12/13

  'отребно јеF>> гр. брашна , јаје трун соли мало млаке водемало путера ,F> гр. млевеног мака или орахашећер , ванил шећер .

  2д брашна јајета соли и мало млаке воде !амесити

  чвршће тесто !а ре!ан$е. )аправити лопту па ра!вућиоклагијом у кору дебљине око ;мм. 5а!вучену корумало просушити па исећи на шире ре!ан$е Cоко , $мDможе и мање. 7ако исечене ре!ан$е скувати у доставоде да се не слепе. +уване сипати у ђевђир испрати сахладном водом. Сипајте их у шерпу у којој сте!агрејали мало путера и пропржите их кратко.Склоните са ватре.

 • 8/18/2019 ISHRANA REFERAT

  13/13

  Супе C*ие СуппеD смо као и њихов на!ив

  прихватили од )ема$а а чорба је реч турскогпорекла и у буквалном преводу !начи маснавода .

  Сосови су у Срему прихваћени од#устроугарске.3 неким деловима где је било пунонемачког живља сос се на!ива ајмока$.

  )едељни ручак је типичан. Спрема се супа од јунећег и пилећег меса. Супу треба више пута

  опенити про$едити кро! $едиљку па !акувати ре!ан$е или кнедле од гри!а. 9есо и! супе !елени кромпир !ову се једним именом рин&лајш.'реливају се сосом од којих је најпо!натији

  $рвени сос Cсос од парадај!аD. 2миљен сос у

  Срему је и сос од мирођије и белог лука.Сос одвишања кувају Славонке и! Gида и "рдевика.3ти$ај #устроугарске је посебно и!ражен у

  спремању слаткиша.И!ра!и мелшпај! CколачDинахшпај! Cоно што дола!и после јелаD су и! тогвремена.+олачи од квасног теста се праве у!додатак квас$а CгермеD.7о су чувеме сремскештрудле бе! којих не може да прође ни једна

  ритуална мани&еста$ија !атим лепињи$е CмекикеDкоје некад служе као !амена !а хлеб.

  ,B